Bán sản phẩm kỹ thuật số với Thanh toán trong ứng dụng của Play

Bán sản phẩm trong ứng dụng (hay IAP) trong ứng dụng hoặc trò chơi của bạn bằng tính năng Thanh toán trong ứng dụng của Google Play.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Khi bạn sử dụng Thanh toán trong ứng dụng của Google Play để bán sản phẩm, Google Play sẽ xử lý chi tiết thanh toán để ứng dụng của bạn không bao giờ phải xử lý các giao dịch tài chính. Ứng dụng của bạn sẽ sử dụng cùng một quy trình thanh toán được sử dụng để mua nội dung trên Google Play, vì vậy, người dùng sẽ có được trải nghiệm quen thuộc, đáng tin cậy và an toàn.

Cách thực hiện:

  1. Xác định nội dung hoặc tính năng bạn muốn bán là hàng hóa kỹ thuật số.
  2. Thiết lập Tài khoản người bán trên Google Wallet trong Google Play Console.
  3. Xác định sản phẩm trong ứng dụng của bạn trong Play Console, lựa chọn giữa sản phẩm lâu bền (mua một lần, luôn có sẵn cho người dùng) và sản phẩm tiêu dùng (số lần sử dụng nhất định hoặc trong khoảng thời gian nhất định).
  4. Tích hợp API thanh toán trong ứng dụng vào ứng dụng của bạn.
  5. Thêm cơ chế để mở khóa các tính năng hoặc cung cấp nội dung cho ứng dụng của bạn.

Các phương pháp hay nhất:

  • Cung cấp ứng dụng của bạn dưới dạng bản tải xuống miễn phí với tính năng hạn chế hoặc tính năng đầy đủ trong một thời gian giới hạn. Sau đó, sử dụng mua hàng trong ứng dụng để mở khóa ứng dụng đầy đủ, không giới hạn.
  • Cung cấp các tính năng hoặc mục nội dung bổ sung thông qua các giao dịch mua hàng trong ứng dụng, chẳng hạn như cấp độ mới, phần chơi đặc biệt hoặc các tính năng khác trong trò chơi.
  • Sử dụng đăng ký nơi ứng dụng của bạn cung cấp nội dung được cập nhật thường xuyên hoặc theo thời gian.