ทดสอบแอปเวอร์ชันเบต้ากับผู้ใช้เพื่อรับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ล่วงหน้า

ใช้ Google Play Developer Console เพื่อเผยแพร่แอปเวอร์ชันแรกๆ ไปยังผู้ใช้ที่คุณเชื่อถือสำหรับการทดสอบอัลฟาและเบต้า และรับความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงก่อนการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ

เหตุใดจึงใช้งานได้ดี

การทดสอบแอปกับผู้ใช้ช่วยให้คุณมีโอกาสแก้ไขปัญหาทางเทคนิคหรือประสบการณ์ของผู้ใช้ที่พบก่อนที่จะเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ในวงกว้าง คุณจะได้มั่นใจว่า แอปที่เผยแพร่ไปยังผู้ใช้ที่เหลือเป็นแอปเวอร์ชันที่ดีที่สุด โดยความคิดเห็นจากผู้ใช้ในการทดสอบจะไม่มีผลต่อคะแนนสาธารณะของแอป

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

  • ตรวจสอบว่าผู้ใช้เข้าร่วมการทดสอบได้ ผู้ทดสอบของคุณจะต้องมีบัญชี Google (@gmail.com) หรือบัญชี G Suite จึงจะเข้าร่วมการทดสอบได้
  • เลือกประเภทการทดสอบที่เหมาะสม กลุ่มการทดสอบอัลฟาควรมีขนาดเล็กและทำการทดสอบแอปเวอร์ชันทดสอบที่เสถียรน้อยที่สุด ใช้การทดสอบเบต้ากับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเพื่อทดสอบแอปเวอร์ชันเสถียรที่ใกล้จะเผยแพร่
  • ทำการทดสอบแบบปิดเพื่อรับความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมาย หากต้องการทดสอบกับกลุ่มที่เล็กลง (เช่น ภายในบริษัทหรือทีมของคุณ) หรือหากคุณรู้จักผู้ใช้ที่คุณต้องการให้ทดสอบแอป ให้ทำการทดสอบแบบปิดโดยใช้ที่อยู่อีเมลของแต่ละคน, ชุมชน Google+ หรือ Google Groups
  • ปรับขนาดการทดสอบ ผู้ใช้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้าร่วมเบต้าแบบเปิดได้โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนผู้ใช้ที่คุณเข้าถึงได้ คุณสามารถเลือกจำนวนผู้ใช้สูงสุดที่เข้าร่วมได้
  • ตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชัน APK เพื่อให้พร้อมสำหรับผู้ทดสอบเวอร์ชันอัลฟา APK เวอร์ชันอัลฟาต้องมีหมายเลขเวอร์ชันที่สูงกว่า APK เวอร์ชันเบต้าหรือเวอร์ชันที่ใช้งานจริง สำหรับการทดสอบเบต้า APK ต้องมีหมายเลขเวอร์ชันที่สูงกว่าเวอร์ชันที่ใช้งานจริง
  • มอบช่องทางในการส่งความคิดเห็นให้แก่ผู้ใช้ สำหรับเบต้าแบบปิด ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งความคิดเห็นทางอีเมล ในเว็บไซต์ ในฟอรัมข้อความ หรือผ่านกลไกอื่นๆ ที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบว่าแอปพร้อมเผยแพร่ใน Play Store ก่อนทำการทดสอบอัลฟาหรือเบต้าแบบเปิด ผู้ใช้จะเข้าร่วมการทดสอบแบบเปิดจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Play Store แต่นั่นก็หมายความว่าทุกคนสามารถค้นพบแอปของคุณและแอปจะแสดงในผลการค้นหาใน Play ดังนั้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store จะต้องสมบูรณ์และใกล้เคียงเวอร์ชันใช้งานจริงให้มากที่สุด
  • วางแผนอย่างระมัดระวังเมือคุณทำการเปลี่ยนแปลงในหน้า "การกำหนดราคาและการจัดจำหน่าย" ของแอป เพราะการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้จะมีผลต่อแอปเวอร์ชันที่ใช้งานจริง รวมถึงเวอร์ชันอัลฟาและเบต้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • ทำการทดสอบหลายรายการพร้อมกันในแอปเดียวกัน คุณสามารถทำการทดสอบอัลฟาแบบปิดและเบต้าแบบเปิดในแอปพร้อมกันได้ ถ้าคุณเรียกใช้การทดสอบอัลฟาแบบเปิด คุณจะไม่สามารถใช้แทร็กเบต้าทั้งแบบเปิดและแบบปิด โปรดคำนึงถึงกฎรหัสเวอร์ชันเมื่อใช้แทร็กหลายรายการ
  • ใช้รายงานก่อนการเปิดตัวเพื่อตรวจหาปัญหา เลือกใช้รายงานก่อนการเปิดตัวเพื่อค้นพบปัญหาที่มีใน APK อัลฟาและเบต้าในขณะที่เรียกใช้ในอุปกรณ์จริงซึ่งขับเคลื่อนโดย Firebase Test Lab

ตัวอย่าง