เปิดตัวการอัปเดตทีละขั้นเพื่อให้ผลตอบรับเป็นไปในเชิงบวก

Google Play ช่วยให้คุณเปิดตัวการอัปเดตของแอปกับผู้ใช้กลุ่มย่อยๆ แล้วค่อยๆ เปิดตัวไปยังฐานผู้ใช้กลุ่มใหญ่ขึ้น ระหว่างการเปิดตัวแต่ละขั้น คุณสามารถติดตามผลจากรายงานข้อขัดข้องและความคิดเห็นสำหรับปัญหาต่างๆ จากนั้นจึงแก้ไขปัญหาที่เป็นอันตราย

เหตุใดจึงใช้งานได้ดี

การเปิดตัวแบบทีละขั้นจะช่วยรับรองว่าจะมีผู้ใช้เพียงส่วนน้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่คุณอาจมองข้ามไประหว่างการทดสอบ หากพบปัญหา คุณสามารถระงับการเปิดตัวเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเปิดตัวไปยังผู้ใช้จำนวนมากขึ้น หรือยกเลิกการอัปเดตหากจำเป็น เพื่อปกป้องชื่อเสียงของแอป

วิธีทำ

  1. ใน Google Play Developer Console คลิกแอปพลิเคชันทั้งหมด
  2. เลือกแอปที่คุณต้องการเปิดตัวด้วยการเปิดตัวแบบทีละขั้น แล้วคลิก APK
  3. ในแท็บเวอร์ชันที่ใช้งานจริง ให้เลือกเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้ได้รับการเปิดตัว
  4. บันทึกและเผยแพร่แอปที่อัดเดต
  5. ติดตามผลจากรายงานข้อขัดข้องและความคิดเห็นของผู้ใช้
  6. หากคุณพบปัญหามากกว่าที่คาดไว้ ให้หยุดการเปิดตัวก่อนที่จะเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ทั้งหมด
  7. แก้ไขปัญหาต่างๆ ตามจำเป็น
  8. กลับมาเปิดตัวด้วย APK เดิมหรือรายการใหม่ และคุณยังสามารถอัปเดต APK ได้ทุกเมื่อระหว่างการเปิดตัว โดยไม่ต้องหยุดการเปิดตัวก่อน
  9. เพิ่มการเปิดตัวไปยังผู้ใช้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนทุกคนได้รับการอัปเดต