Sử dụng phiên bản thử nghiệm để nhận phản hồi sớm vô cùng có giá trị từ người dùng

 • Phát hành
 • Thử nghiệm

Sử dụng Google Play Console để phát hành phiên bản ban đầu của ứng dụng cho mục đích thử nghiệm nội bộ hoặc cho người dùng đáng tin cậy để thử nghiệm kín và công khai, cũng như nhận phản hồi để thực hiện các cải tiến trước khi phát hành phiên bản hoàn chỉnh.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Việc thử nghiệm ứng dụng trong tổ chức hoặc với người dùng sẽ mang đến cho bạn cơ hội khắc phục bất kỳ sự cố nào liên quan đến kỹ thuật hoặc trải nghiệm người dùng nào trước khi bạn phát hành ứng dụng rộng rãi. Sau đó, bạn có thể tự tin phát hành phiên bản tối ưu nhất của ứng dụng cho những người dùng còn lại của mình. Phản hồi từ người dùng thử nghiệm của bạn sẽ không ảnh hưởng đến mức xếp hạng công khai của ứng dụng.

Các phương pháp hay nhất

 • Đảm bảo người dùng có thể tham gia thử nghiệm. Người thử nghiệm của bạn sẽ cần phải có một tài khoản Google (@gmail.com) hoặc một tài khoản G Suite để tham gia thử nghiệm.
 • Chạy thử nghiệm nội bộ. Sử dụng phiên bản thử nghiệm nội bộ để gửi ứng dụng của bạn cho tận 100 người thử nghiệm nội bộ chỉ sau vài giây. Chạy thử nghiệm nội bộ trước khi bạn phát hành ứng dụng của mình cho giai đoạn thử nghiệm kín hoặc công khai. Nếu cần, bạn có thể chạy thử nghiệm nội bộ đồng thời với các thử nghiệm kín và công khai cho các phiên bản khác nhau của ứng dụng.
 • Chọn loại hình thử nghiệm bên ngoài thích hợp. Các nhóm thử nghiệm kín phải có quy mô nhỏ và kiểm tra các phiên bản thử nghiệm ít ổn định nhất của ứng dụng. Chạy thử nghiệm công khai với một nhóm lớn hơn để kiểm tra các phiên bản ổn định của ứng dụng sắp phát hành.
 • Chạy thử nghiệm kín để nhận phản hồi từ người dùng được nhắm mục tiêu. Nếu bạn muốn chạy thử nghiệm với một nhóm nhỏ hơn hoặc khi bạn biết người dùng nào mà bạn muốn thử nghiệm ứng dụng của mình, hãy chạy một thử nghiệm kín bằng cách sử dụng địa chỉ email cá nhân, cộng đồng Google+ hoặc Google Groups.
 • Mở rộng quy mô cho thử nghiệm của bạn. Bất kỳ người dùng nào có đường dẫn liên kết đều có thể tham gia thử nghiệm công khai chỉ bằng một cú nhấp chuột, có nghĩa là bạn có thể mở rộng số lượng người dùng mà mình tiếp cận. Bạn cũng có thể chọn một giới hạn tối đa cho số người dùng tham gia.
 • Kiểm tra số phiên bản Android App Bundle của bạn. Đối với ứng dụng đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, kín hoặc công khai và được cung cấp cho người thử nghiệm, ứng dụng đó phải có mã phiên bản cao hơn phiên bản phát hành chính thức của bạn.
 • Cung cấp một kênh cho người thử nghiệm để gửi cho bạn phản hồi. Đối với trường hợp thử nghiệm kín, hãy cung cấp cho người thử nghiệm tính năng phản hồi qua email, trên trang web, trong diễn đàn thông báo hoặc thông qua một cơ chế phù hợp khác.
 • Đảm bảo ứng dụng của bạn đã sẵn sàng để hiển thị trên Cửa hàng Play trước khi chạy thử nghiệm công khai. Người dùng tham gia thử nghiệm khai từ danh sách cửa hàng Play trên ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là bất cứ ai đều có thể tìm thấy ứng dụng của bạn, chẳng hạn như ứng dụng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Play. Vì vậy, danh sách cửa hàng của bạn càng đầy đủ và hoàn thiện thì càng tốt.
 • Lên kế hoạch một cách cẩn thận khi bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho trang Giá cả và phân phối của ứng dụng. Những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến các phiên bản phát hành chính thức hiện tại và trong tương lai của ứng dụng cũng như các thử nghiệm kín và công khai.
 • Chạy thử nghiệm đồng thời trên cùng một ứng dụng. Bạn có thể chạy đồng thời một thử nghiệm nội bộ, nhiều thử nghiệm kín và một thử nghiệm công khai trên ứng dụng của bạn. Xin lưu ý đến quy tắc mã phiên bản khi sử dụng các phiên bản khác nhau.
 • Sử dụng báo cáo trước khi ra mắt để tìm sự cố. Chọn nhận báo cáo trước khi ra mắt để biết được bất kỳ sự cố nào đã phát hiện thấy trên phiên bản thử nghiệm kín và phiên bản thử nghiệm công khai mặc định của bạn trong khi chạy trên các thiết bị thực ứng dụng công nghệ của Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase.

Ví dụ