ViewPager kullanarak sekmelerle kaydırma görünümleri oluşturun

Kaydırma görünümleri, yatay parmak hareketi veya kaydırma ile sekmeler gibi kardeş ekranlar arasında gezinmenize olanak tanır. Bu gezinme kalıbına yatay sayfa oluşturma da denir. Bu konuda, sekmeler arasında geçiş yapmak için kaydırma görünümleriyle nasıl sekme düzeni oluşturacağınızı ve sekmeler yerine başlık şeridinin nasıl gösterileceğini öğrenebilirsiniz.

Kaydırma görünümlerini uygulayın

AndroidX'in ViewPager widget'ını kullanarak kaydırma görünümleri oluşturabilirsiniz. ViewPager ve sekmeleri kullanmak için projenize ViewPager ve Materyal Bileşenler için bağımlılıklar eklemeniz gerekir.

Düzeninizi ViewPager ile ayarlamak için XML düzeninize <ViewPager> öğesini ekleyin. Örneğin, kaydırma görünümündeki her sayfa düzenin tamamını kullanıyorsa düzeniniz şu şekilde görünür:

<androidx.viewpager.widget.ViewPager
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/pager"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" />

Her sayfayı temsil eden alt görünümler eklemek için bu düzeni bir PagerAdapter öğesine bağlamanız gerekir. İki tür yerleşik bağdaştırıcı arasından seçim yapabilirsiniz:

 • FragmentPagerAdapter: Küçük ve sabit sayıda eşdüzey ekran arasında gezinirken bunu kullanın.
 • FragmentStatePagerAdapter: Bilinmeyen sayıda sayfada sayfalama yaparken bunu kullanın. FragmentStatePagerAdapter, kullanıcı başka bir yere giderken parçaları yok ederek bellek kullanımını optimize eder.

Örneğin, Fragment nesne koleksiyonunu hızlıca kaydırmak için FragmentStatePagerAdapter nasıl kullanabileceğiniz aşağıda gösterilmektedir:

Kotlin

class CollectionDemoFragment : Fragment() {
  // When requested, this adapter returns a DemoObjectFragment
  // representing an object in the collection.
  private lateinit var demoCollectionPagerAdapter: DemoCollectionPagerAdapter
  private lateinit var viewPager: ViewPager

  override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater,
      container: ViewGroup?,
      savedInstanceState: Bundle?): View? {
    return inflater.inflate(R.layout.collection_demo, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    demoCollectionPagerAdapter = DemoCollectionPagerAdapter(childFragmentManager)
    viewPager = view.findViewById(R.id.pager)
    viewPager.adapter = demoCollectionPagerAdapter
  }
}

// Since this is an object collection, use a FragmentStatePagerAdapter,
// NOT a FragmentPagerAdapter.
class DemoCollectionPagerAdapter(fm: FragmentManager) : FragmentStatePagerAdapter(fm) {

  override fun getCount(): Int = 100

  override fun getItem(i: Int): Fragment {
    val fragment = DemoObjectFragment()
    fragment.arguments = Bundle().apply {
      // Our object is just an integer :-P
      putInt(ARG_OBJECT, i + 1)
    }
    return fragment
  }

  override fun getPageTitle(position: Int): CharSequence {
    return "OBJECT ${(position + 1)}"
  }
}

private const val ARG_OBJECT = "object"

// Instances of this class are fragments representing a single
// object in the collection.
class DemoObjectFragment : Fragment() {

  override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater,
      container: ViewGroup?,
      savedInstanceState: Bundle?): View {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_collection_object, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    arguments?.takeIf { it.containsKey(ARG_OBJECT) }?.apply {
      val textView: TextView = view.findViewById(android.R.id.text1)
      textView.text = getInt(ARG_OBJECT).toString()
    }
  }
}

Java

public class CollectionDemoFragment extends Fragment {
  // When requested, this adapter returns a DemoObjectFragment
  // representing an object in the collection.
  DemoCollectionPagerAdapter demoCollectionPagerAdapter;
  ViewPager viewPager;

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater,
      @Nullable ViewGroup container,
      @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.collection_demo, container, false);
  }

  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    demoCollectionPagerAdapter = new DemoCollectionPagerAdapter(getChildFragmentManager());
    viewPager = view.findViewById(R.id.pager);
    viewPager.setAdapter(demoCollectionPagerAdapter);
  }
}

// Since this is an object collection, use a FragmentStatePagerAdapter,
// NOT a FragmentPagerAdapter.
public class DemoCollectionPagerAdapter extends FragmentStatePagerAdapter {
  public DemoCollectionPagerAdapter(FragmentManager fm) {
    super(fm);
  }

  @Override
  public Fragment getItem(int i) {
    Fragment fragment = new DemoObjectFragment();
    Bundle args = new Bundle();
    // Our object is just an integer :-P
    args.putInt(DemoObjectFragment.ARG_OBJECT, i + 1);
    fragment.setArguments(args);
    return fragment;
  }

  @Override
  public int getCount() {
    return 100;
  }

  @Override
  public CharSequence getPageTitle(int position) {
    return "OBJECT " + (position + 1);
  }
}

// Instances of this class are fragments representing a single
// object in the collection.
public class DemoObjectFragment extends Fragment {
  public static final String ARG_OBJECT = "object";

  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater,
      ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_collection_object, container, false);
  }

  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    Bundle args = getArguments();
    ((TextView) view.findViewById(android.R.id.text1))
        .setText(Integer.toString(args.getInt(ARG_OBJECT)));
  }
}

Aşağıdaki bölümlerde, sayfalar arasında gezinmeyi kolaylaştırmak için sekmeleri nasıl ekleyebileceğiniz gösterilmektedir.

TabLayout kullanarak sekme ekleme

TabLayout, sekmeleri yatay olarak görüntülemek için bir yol sağlar. ViewPager ile birlikte kullanıldığında TabLayout, kaydırma görünümünde sayfalar arasında gezinmek için tanıdık bir arayüz sağlar.

Şekil 1. Dört sekmeli bir TabLayout.

Bir ViewPager öğesine TabLayout eklemek için <ViewPager> öğesinin içine aşağıda gösterildiği gibi bir <TabLayout> öğesi ekleyin:

<androidx.viewpager.widget.ViewPager
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/pager"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <com.google.android.material.tabs.TabLayout
    android:id="@+id/tab_layout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />

</androidx.viewpager.widget.ViewPager>

Ardından, TabLayout ile ViewPager arasında bağlantı oluşturmak için setupWithViewPager() kullanın. TabLayout içindeki ayrı sekmeler, PagerAdapter kaynağındaki sayfa başlıklarıyla otomatik olarak doldurulur:

Kotlin

class CollectionDemoFragment : Fragment() {
  ...
  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    val tabLayout = view.findViewById(R.id.tab_layout)
    tabLayout.setupWithViewPager(viewPager)
  }
  ...
}

class DemoCollectionPagerAdapter(fm: FragmentManager) : FragmentStatePagerAdapter(fm) {

  override fun getCount(): Int = 4

  override fun getPageTitle(position: Int): CharSequence {
    return "OBJECT ${(position + 1)}"
  }
  ...
}

Java

public class CollectionDemoFragment extends Fragment {
  ...
  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    TabLayout tabLayout = view.findViewById(R.id.tab_layout);
    tabLayout.setupWithViewPager(viewPager);
  }
  ...
}

public class DemoCollectionPagerAdapter extends FragmentStatePagerAdapter {
  ...
  @Override
  public int getCount() {
    return 4;
  }

  @Override
  public CharSequence getPageTitle(int position) {
    return "OBJECT " + (position + 1);
  }

  ...
}

Sekme düzenleri için ek tasarım yardımı için sekmeler için Materyal Tasarım dokümanlarına bakın.