<action>

söz dizimi:
<action android:name="string" />
şunları içerir:
<intent-filter>

description:
Niyet filtresine işlem ekler. <intent-filter> öğesi, bir veya daha fazla <action> öğesi içermelidir. Amaç filtresinde <action> öğesi yoksa filtre, hiçbir Intent nesnesini kabul etmez. Niyet filtreleri ve bir filtre içindeki işlem özelliklerinin rolü hakkında ayrıntılı bilgi için Niyetler ve Amaç Filtreleri bölümünü inceleyin.
özellikler:
android:name
İşlemin adı. Bazı standart işlemler Intent sınıfında ACTION_string sabit değeri olarak tanımlanır. Bu işlemlerden birini bu özelliğe atamak için android.intent.action. operatörünün, ACTION_ ile başlayan string öğesinin başına ekleyin. Örneğin, ACTION_MAIN için android.intent.action.MAIN, ACTION_WEB_SEARCH için android.intent.action.WEB_SEARCH kullanın.

Tanımladığınız işlemlerde benzersiz olmasını sağlamaya yardımcı olmak için uygulamanızın paket adını ön ek olarak kullanmak en iyisidir. Örneğin, bir TRANSMOGRIFY işlemi aşağıdaki gibi belirtilebilir:

<action android:name="com.example.project.TRANSMOGRIFY" />
kullanıma sunulduğu tarih:
API Düzeyi 1
şuna da bakabilirsiniz:
<intent-filter>