<uyumlu-ekranlar>

söz dizimi:
<compatible-screens>
  <screen android:screenSize=["small" | "normal" | "large" | "xlarge"]
      android:screenDensity=["ldpi" | "mdpi" | "hdpi" | "xhdpi"
                  | "280" | "360" | "420" | "480" | "560" ] />
  ...
</compatible-screens>
şunları içerir:
<manifest>
description:
Uygulamanın uyumlu olduğu her ekran yapılandırmasını belirtir. Manifest'te <compatible-screens> öğesinin yalnızca bir örneğine izin verilir ancak birden fazla <screen> öğesi içerebilir. Her <screen> öğesi, uygulamanın uyumlu olduğu belirli bir ekran boyutu yoğunluğu kombinasyonunu belirtir.

Android sistemi hiçbir noktada <compatible-screens> manifest öğesini okumaz. Bu öğe yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve uygulamanın belirli ekran yapılandırmalarıyla uyumluluğunu daha iyi anlamak ve kullanıcılar için filtrelemeyi etkinleştirmek için Google Play gibi harici hizmetler tarafından kullanılır.

Bu öğede bildirilmeyen tüm ekran yapılandırmaları, uygulamanın uyumlu olmadığı bir ekrandır. Google Play gibi harici hizmetler, uygulamayı bu tür ekranlara sahip cihazlara sağlamaz.

Dikkat: Normalde bu manifest öğesini kullanamazsınız. Bu öğenin kullanılması, ekran yapılandırması listelemediğiniz bir cihaza sahip olan kullanıcıların uygulamanızı yüklemesini engelleyerek uygulamanız için potansiyel kullanıcı tabanını önemli ölçüde azaltabilir. Bu yöntemi yalnızca, uygulamanın belirli ekran yapılandırmalarıyla hiçbir şekilde çalışmadığı durumlarda son çare olarak kullanın. Bu öğeyi kullanmak yerine, farklı ekran boyutları ve yoğunlukları için alternatif düzenler ve bit eşlemler kullanarak birden fazla ekran için ölçeklenebilir destek sağlamak amacıyla birden fazla ekranı destekleme kılavuzunu izleyin.

Uygulamanız için minimum ekran boyutu belirlemek istiyorsanız <supports-screens> öğesini kullanın. Örneğin, uygulamanızın yalnızca büyük ve çok büyük ekranlı cihazlarda kullanılabilmesini istiyorsanız <supports-screens> öğesi, uygulamanızın küçük ve normal ekran boyutlarını desteklemediğini beyan etmenizi sağlar. Ardından, Google Play gibi harici hizmetler uygulamanızı buna göre filtreler. Sistemin uygulamanızı farklı ekran boyutları için yeniden boyutlandırıp boyutlandıramayacağını belirtmek amacıyla <supports-screens> öğesini de kullanabilirsiniz.

Google Play'in bunu ve diğer manifest öğelerini kullanarak uygulamaları nasıl filtrelediği hakkında daha fazla bilgi için Google Play'deki filtreler bölümüne bakın.

alt öğeler:
<screen>

Uygulamanın uyumlu olduğu tek bir ekran yapılandırmasını belirtir.

Bu öğenin en az bir örneği, <compatible-screens> öğesinin içine yerleştirilmelidir. Bu öğe hem android:screenSize hem de android:screenDensity özelliklerini içermelidir. Her iki özelliği de bildirmezseniz öğe yoksayılır.

Özellikler:

android:screenSize
Zorunlu. Bu ekran yapılandırması için ekran boyutunu belirtir.

Kabul edilen değerler:

 • small
 • normal
 • large
 • xlarge

Farklı ekran boyutları hakkında bilgi edinmek için Ekran uyumluluğuna genel bakış başlıklı makaleye göz atın.

android:screenDensity
Zorunlu. Bu ekran yapılandırması için ekran yoğunluğunu belirtir.

Kabul edilen değerler:

 • "ldpi" (yaklaşık 120 dpi)
 • "mdpi" (yaklaşık 160 dpi)
 • "hdpi" (yaklaşık 240 dpi)
 • "xhdpi" (yaklaşık 320 dpi)
 • "280"
 • "360"
 • "420"
 • "480"
 • "560"

Farklı ekran yoğunlukları hakkında bilgi edinmek için Ekran uyumluluğuna genel bakış başlıklı makaleye göz atın.

örnek

Uygulamanız ekran yoğunluğundan bağımsız olarak yalnızca küçük ve normal ekranlarla uyumluysa her ekran boyutunun altı farklı yoğunluk yapılandırması olduğundan 12 <screen> öğesi belirtmeniz gerekir.

Bunların her birini beyan etmeniz gerekir. Belirtmediğiniz herhangi bir boyut ve yoğunluk kombinasyonu, uygulamanızın uyumlu olmadığı ekran yapılandırması olarak kabul edilir. Uygulamanız yalnızca küçük ve normal ekranlarla uyumluysa manifest girişi şu şekilde görünür:

<manifest ... >
  ...
  <compatible-screens>
    <!-- all small size screens -->
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="ldpi" />
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="mdpi" />
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="hdpi" />
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="xhdpi" />
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="xxhdpi" />
    <screen android:screenSize="small" android:screenDensity="xxxhdpi" />
    <!-- all normal size screens -->
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="ldpi" />
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="mdpi" />
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="hdpi" />
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="xhdpi" />
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="xxhdpi" />
    <screen android:screenSize="normal" android:screenDensity="xxxhdpi" />
  </compatible-screens>
  <application ... >
    ...
  <application>
</manifest>
kullanıma sunulduğu tarih:
API düzeyi 9
şuna da bakabilirsiniz:
Ekran uyumluluğuna genel bakış
Google Play'deki filtreler