AndroidX'e genel bakış

androidx ad alanı, Android Jetpack kitaplıklarını içerir. Destek Kitaplığı gibi androidx ad alanındaki kitaplıklar da Android platformundan ayrı gönderilir ve Android sürümleri arasında geriye dönük uyumluluk sağlar.

AndroidX, artık kullanılmayan orijinal Android Destek Kitaplığı'nın önemli bir iyileştirmesidir. androidx paketleri, özellik denkliği ve yeni kitaplıklar sağlayarak Destek Kitaplığı'nın yerini almıştır.

Ayrıca, AndroidX aşağıdaki özellikleri içerir:

  • AndroidX'teki tüm paketler, androidx dizesiyle başlayan tutarlı bir ad alanında bulunur. Destek Kitaplığı paketleri, karşılık gelen androidx.* paketleriyle eşlenir. Tüm eski sınıfların tam eşlemesini görmek ve yapıları yenileriyle derlemek için Paket Yeniden Düzenleme sayfasını inceleyin.

  • Destek Kitaplığı'nın aksine, androidx paketleri ayrı olarak korunur ve güncellenir. androidx paketleri, 1.0.0 sürümünden başlayarak katı bir Semantik Sürüm Oluşturma kullanır. Projenizdeki AndroidX kitaplıklarını bağımsız olarak güncelleyebilirsiniz.

  • 28.0.0 sürümü, Destek Kitaplığı'nın son sürümüdür. Artık android.support kitaplığı yayını yayınlanmayacak. Yeni özellik geliştirmelerinin tamamı androidx ad alanında yapılacaktır.

Projenizde androidx kitaplığı kullanma

Mevcut bir projeyi nasıl taşıyacağınızı öğrenmek için AndroidX'e taşıma başlıklı makaleye bakın.

Yeni bir projede androidx adlı adlandırılmış kitaplıkları kullanmak isterseniz derleme SDK'sını Android 9.0 (API düzeyi 28) veya sonraki bir sürüme ayarlamanız ve gradle.properties dosyanızda aşağıdaki Android Gradle eklenti işaretlerinin ikisini de true olarak ayarlamanız gerekir.

  • android.useAndroidX: Bu işaret true olarak ayarlandığında Android eklentisi, Destek Kitaplığı yerine uygun AndroidX kitaplığını kullanır. Belirtilmemişse işaret varsayılan olarak false olur.
  • android.enableJetifier: Bu işaret true olarak ayarlandığında Android eklentisi, mevcut üçüncü taraf kitaplıkların ikili programlarını yeniden yazarak AndroidX bağımlılıklarını kullanacakları şekilde otomatik olarak taşınır. Belirtilmezse işaret, varsayılan olarak false olur.

API Referansı

androidx ad alanındaki tüm paket ve sınıflar, AndroidX referans bölümünde bulunabilir.

Ek Kaynaklar

Jetpack ana sayfasından bileşenler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Paketin Destek Kitaplığı'ndan androidx olarak yeniden düzenlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bu konuyla ilgili blog yayınına bakın.