Temel değer nasıl görünür?

Herhangi bir uygulamanın veya oyunun nihai amacı, hem ilk kullanım hem de zaman içinde kullanışlı veya eğlenceli olarak kullanıcılara değer sunmaktır. Bir uygulama veya oyun, bu hedefe ulaşmadığı sürece, başarılı ne olursa olsun yüksek kaliteli olarak kabul edilemez.

Uygulama veya oyunun amacı, hedef kitlesinin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Benzersiz kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan veya sorunları özgün bir şekilde çözen uygulamalar ve oyunlar, kullanıcıların potansiyel değerini artırır.

Yüksek kaliteli bir uygulama veya oyun oluşturmak için bu kurallara uyun.

İçerik ve özellik derinliği

Uygulamanızdaki içerik ve özelliklerin miktarı, kullanıcılara değer sunma becerinizi doğrudan etkiler. Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını anladığınızdan, temel kullanım alanlarını desteklediğinizden, tercihlerini ve özelliklerini göz önünde bulundurun. Örneğin, ilkokul çocuklarına yönelik bir hesap makinesi uygulaması, mühendisler için hesap makinesi uygulamasıyla aynı özelliğe sahip olmamalıdır.

Uygulamanızdaki içerik veya özelliklerin sayısını artırmak, kullanıcı değerinizi artırabilir. Ancak bu, karmaşık menüler, eski içerik veya hatalı özelliklerle karşı karşıya kalmamalıdır.

Form faktörü

Android, mobil cihazlar dışındaki kullanıcılar için de giderek daha fazla sayıda seçenek sunar. Başlığınız açısından anlamlıysa kullanıcıların uygulamanızdan veya oyununuzdan daha fazla yararlanmasını sağlamak için birden fazla form faktörü destekleyin. Örneğin, telefondaki bir kullanıcının nabzını saatinden senkronize edebilen bir fitness izleyicisi veya kullanıcıların bilgisayarlarında da oynayabileceği bir mobil oyun düşünün.

Pazarlama öğeleri

Uygulamanızı veya oyununuzu pazarlama şekliniz, kullanıcıların yapabileceklerine dair beklentilerini etkiler ve bunları yükleyip yüklememe konusunda karar vermelerine yardımcı olur. Pazarlama öğeleri uygulamanızı veya oyununuzu doğru şekilde yansıtmalı, hedef kitlenizi ve kullanım alanlarınızı temsil etmelidir. Vadettikleriniz ve yayınladığınızlar arasındaki herhangi bir tutarsızlık, temel değerinize zarar verebilir ve kullanıcı metriklerinize zarar verebilir.

Kullanıcı metrikleri

Puanlar, etkileşim ve elde tutma metrikleri gibi kullanıcı metrikleri, kullanıcılara değer sunup sunmadığınızı değerlendirmenin doğrudan bir yoludur. Bu metrikleri diğer uygulamalarınkiyle karşılaştırarak uygulamanızın veya oyununuzun temel değerinin benzer ya da alakalı kullanıcı ihtiyaçlarını hedefleyen diğer metriklere kıyasla ne durumda olduğunu değerlendirebilirsiniz.

Edinme metrikleri, pazarlama harcamalarından ve uygulamanızın özellikleri ile ilgili olmayan diğer faktörlerden etkilenebileceği için genellikle temel değerin iyi bir ölçümü olarak kabul edilmez.

Google Play yönergeleri

Google Play'de dağıtıyorsanız bu ek temel değer kurallarını uygulayın.

Temel değeri izleyen ve iyileştiren araçlar

Play Console'u kullanarak mağaza öğelerinizi optimize edin ve yerelleştirin, kullanıcı metriklerinizi izleyin ve emsallerinizle karşılaştırın. Girişinizin bir parçası olarak gösterilen iyi puanlar ve yorumlar, başlığınızı kullanıcılar için daha çekici hale getirir.

Keşif ve öne çıkarma

Google Play, hangi başlıkların nerede tanıtılacağını değerlendirirken Play pazarlama öğeleriniz ve kullanıcı metrikleriniz dahil olmak üzere temel değerin tüm yönlerini dikkate alır. Daha fazla bilgi