Informacje na temat ochrony prywatności w Gemini

W tych informacjach oraz w naszej Polityce prywatności opisano, jak Gemini w Android Studio postępuje z Twoimi danymi. Przeczytaj je uważnie.

Twój kod źródłowy w Android Studio nie podlega tym Informacjam na temat ochrony prywatności, z wyjątkiem miejsc, w których przesyłasz go do Gemini (np. w promptach). Gdy używasz Gemini, Google gromadzi Twoje prompty, wygenerowane dane wyjściowe, powiązane informacje o korzystaniu z funkcji i Twoje opinie. Google używa tych danych do udostępniania, ulepszania i rozwijania swoich usług oraz technologii systemów uczących się, w tym usług Google dla przedsiębiorstw, np. Google Cloud.

Aby podnosić jakość naszych usług i ulepszać je, weryfikatorzy mogą odczytywać prompty, wygenerowane dane wyjściowe, powiązane informacje o korzystaniu z funkcji, a także Twoje opinie, a także dodawać do nich adnotacje i je przetwarzać. W promptach i opiniach nie podawaj żadnych danych wrażliwych (np. poufnych) ani danych osobowych, które mogłyby zostać użyte do zidentyfikowania Ciebie lub innych osób. Twoje dane będą przechowywane przez maksymalnie 18 miesięcy w taki sposób, że Google nie będzie w stanie określić, kto je udostępnił. W tym czasie Google nie może spełnić żądań usunięcia treści.

Warunki korzystania z usługi

Przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z Gemini w Android Studio podlega Warunkom korzystania z usług Google oraz Dodatkowym warunkom korzystania z generatywnej AI.