Wtyczka ADT (NIEOBSŁUGIWANE)

Jak wynika z tego ogłoszenia z czerwca 2015 r., wtyczka Eclipse ADT nie jest już obsługiwana.

Wtyczka Eclipse ADT ma wiele znanych błędów i potencjalnych błędów w zabezpieczeniach, których nie naprawimy.

Od razu przejdź na Android Studio, oficjalne IDE na Androida. Jeśli potrzebujesz pomocy przy przenoszeniu projektów, przeczytaj artykuł Migracja do Android Studio.