Giao diện người dùng và di chuyển

Giao diện người dùng của ứng dụng là tất cả nội dung mà người dùng có thể thấy và tương tác. Android cung cấp nhiều thành phần giao diện người dùng được tạo sẵn (như các đối tượng bố cục có cấu trúc và các thành phần điều khiển trên giao diện người dùng), cho phép bạn tạo giao diện người dùng đồ hoạ cho ứng dụng. Android cũng cung cấp các mô-đun giao diện người dùng khác cho các giao diện đặc biệt như hộp thoại, thông báo và trình đơn.

Để bắt đầu, hãy đọc về Bố cục.

Video