Przewodnik zmian w przewodniku Kotlin

6 września 2023 r.

  • Nowość: zezwalaj w polu CamlCase w przypadku nazw plików w liczbie mnogiej zawierających wiele deklaracji

9 grudnia 2021 r.

  • Rozwiązanie problemu: doprecyzuj regułę dotyczącą nawiasów klamrowych, która nie jest wymagana w przypadku znaków jednowierszowych if/else.

19 maja 2021 r.

  • Rozwiązanie problemu: usuń regułę określającą, kiedy należy używać funkcji wyrażeń.
  • Nowość: dodano regułę zakazującą używania nazw funkcji ze spacjami.

10 czerwca 2020 r.

  • Rozwiązanie problemu: trzeba zapakować kod po operatorach w przypadku ogólnego przypadku (https://github.com/android/kotlin-guides/issues/62)
  • Nowość: dodano regułę dotyczącą składni adnotacji @[...]

18 maja 2018 r.

Styl

  • Rozwiązanie problemu: wcięcie zawijania parametrów funkcji zostało zmienione na pojedyncze, aby dopasować je do przewodnika stylistycznego JetBrains.
  • Rozwiązanie problemu: dodaj operator zakresu jako wyjątek od spacji operatora binarnego.

Współpraca

  • Nowość: dodaliśmy sekcję o testach Lint pod kątem interoperacyjności Kotlin/Java.

14 listopada 2017 r.

Współpraca

Poprawka: poprawiliśmy treść sekcji „Argumenty Lambda”, aby dokładnie odzwierciedlała bieżący stan typów lambda i konwersji SAM interfejsu.

2 listopada 2017 r.

Pierwsza wersja.