Wskazówki dotyczące marki

Nazwa „Android”, logo Androida, marka „Google Play” oraz inne znaki towarowe Google są własnością Google LLC i nie są częścią zasobów dostępnych w ramach projektu Android Open Source Project.

Te wytyczne są zgodne z materiałami marketingowymi dostępnymi w Partner Marketing Hub i Google Brand Permissions.

Wszystkie kreacje zawierające znaki towarowe Android lub Google lub odwołujące się do nich muszą zostać sprawdzone i w pełni zatwierdzone przez zespół ds. marki Android. Poniżej znajdują się odpowiednie wytyczne prawne dotyczące wyświetlania naszych znaków towarowych. Aby przesłać marketing do sprawdzenia, użyj formularza prośby o dodanie marki.

Android

Używanie znaku towarowego „Android” na sprzęcie, opakowaniu lub materiałach marketingowych urządzenia jest dozwolone tylko na urządzeniach zgodnych z Androidem. Oto wskazówki dotyczące marki Android i powiązanych zasobów, których można używać na zgodnych urządzeniach. Szczegółowe wskazówki znajdziesz w Partner Marketing Hub.

Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące marki Android i powiązanych zasobów.

Android w tekście

 • Gdy pierwszy raz pojawia się w kreacji, AndroidTM powinien mieć symbol znaku towarowego.
 • Podczas używania nazwy Androida musisz też uwzględnić w komunikacji następujące informacje: > Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.
 • System Android zawsze powinien być pisany wielkimi literami. Nie należy stosować form liczby mnogiej ani dzierżawionych.
 • Nazwy „Android” lub inne nazwy łudząco podobne do „Android” nie mogą być używane w nazwach aplikacji lub akcesoriów, w tym telefonów, tabletów, telewizorów, głośników, słuchawek, zegarków i innych urządzeń. Zamiast tego użyj aplikacji „Na Androida”.
  • Nieprawidłowo: „Android MediaPlayer” lub „Ndroid MediaPlayer”
  • Prawidłowo: „MediaPlayer na Androida”
 • „Android TV”, „Android Wear”, „Android Auto”, „System operacyjny Android Automotive”, „Google Pay” i „Android Things” mogą być używane tylko do identyfikowania i promowania produktów lub usług za uprzednią zgodą. Używaj opcji „dla Androida” lub „z Androidem” w pozostałych usługach.
  • Nieprawidłowo: „Urządzenie do transmisji strumieniowej Android TV”, „Streaming Stick na Androidzie TV”
  • Prawidłowo: „Streaming Stick na urządzeniu z Androidem”
 • Rozmiar logo „na Androida” lub „na Androidzie” nie powinien przekraczać 90% jego rozmiaru. Po pierwszym wystąpieniu tego użycia powinien znajdować się symbol TM: „dla AndroidaTM”.
 • Android może być używany jako deskryptor w tekście, o ile następuje po nim właściwe ogólne określenie i nie jest nazwą Twojego produktu, aplikacji lub usługi. Termin „Android” to określenie używane zamiast określenia „platforma Androida”.
  • Nieprawidłowo: „Android MediaPlayer” lub „Aplikacja na Androida XYZ”
  • Poprawnie: „Funkcje Androida” lub „Aplikacje na Androida”

Robot Androida

PNG | SVG | AI

Można odtworzyć lub zmodyfikować zielonego robota Androida, jeśli tylko w kreacji umieszczono następujący wiersz uznania autorstwa na licencji Creative Commons:

„Robot Androida jest powielany lub modyfikowany na podstawie prac stworzonych i udostępnianych przez Google i używany zgodnie z warunkami opisanymi na stronie Creative Commons 3.0 uznania autorstwa”.

Wartość koloru w przypadku wydrukowania to PMS 2412C, a szesnastkowy kod koloru online to #3ddc84. Nie możesz składać wniosków o dodanie znaku towarowego ani rościć sobie praw do logo robota Androida lub jakichkolwiek jego produktów pochodnych. Google zachowuje wszystkie prawa do znaku towarowego robotowi Android. Chcemy, aby robot Android był nadal dostępny dla wszystkich.

Logotyp Android

Znaku słownego ani niestandardowej kroju czcionki nie można używać, o ile Google jednoznacznie nie wyrazi na to zgody w formie pisemnej umowy.

Google Play,

Nazwa i ikona Google Play

Nazwy „Google Play” i ikony Sklepu Google Play można używać tylko w powiązaniu z urządzeniami z licencją na dostęp do Google Play. Listę urządzeń z licencją na korzystanie z Google Play znajdziesz w sekcji Obsługiwane urządzenia.

plakietka Google Play

Plakietka Google Play

Deweloperzy aplikacji na Androida, którzy dystrybuują aplikacje na Androida, mogą skorzystać z generatora plakietek Google Play, aby wygenerować elementy wizualne do wykorzystania w materiałach marketingowych.

Otwórz generator plakietek

Inny

W przypadku innych sposobów wykorzystania marki Google Play zapoznaj się ze wskazówkami w Partner Marketing Hub i prześlij prośbę, korzystając z poniższego formularza zapytania.

Recenzje marketingowe i zapytania dotyczące marki

Za pomocą formularza prośby o dodanie marki możesz przesłać opinie o marketingu lub inne zapytania dotyczące marki. Zwykle odpowiada on co najmniej tydzień.

Prześlij zapytanie dotyczące marki