Ngừng cung cấp API Chứng thực SafetyNet

Để giúp bạn phát triển doanh nghiệp một cách an toàn, Google xây dựng những công cụ nhằm bảo vệ các ứng dụng và trò chơi Android của bạn khỏi hành vi sai trái. Chúng tôi phát triển những giải pháp nói trên khi mà bối cảnh diễn ra hành vi sai trái có sự thay đổi. Để thực hiện lời hứa này, gần đây, Google đã công bố API Tính toàn vẹn của Play. API này hợp nhất nhiều dịch vụ liên quan đến tính toàn vẹn (bao gồm cả kết quả về tính toàn vẹn của Chứng thực SafetyNet) trong một API duy nhất.

Chúng tôi dự định từng bước ngừng cung cấp API Chứng thực SafetyNet kể từ tháng 1 năm 2024. Chúng tôi đã kéo dài tiến trình này để bạn có đủ thời gian chuyển sang API Tính toàn vẹn của Play mới và tránh làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của bạn.

API Tính toàn vẹn của Play bao gồm mọi tín hiệu về tính toàn vẹn mà Chứng thực SafetyNet cung cấp và còn hơn thế nữa, chẳng hạn như giấy phép người dùng Google Play và tính năng thông báo lỗi được cải thiện. API mới được thiết kế theo hướng phát triển trong tương lai để bạn có thể dễ dàng tải các tính năng mới mà chỉ cần ít thời gian xây dựng để nâng cấp.

Tiến trình ngừng sử dụng Chứng thực SafetyNet

Ngày Mốc quan trọng Điều này có ý nghĩa gì với bạn?
Tháng 6/2022 Thông báo Bạn nên bắt đầu tích hợp với API Tính toàn vẹn của Play sớm nhất có thể. Trong thời gian chờ đợi, Chứng thực SafetyNet sẽ tiếp tục hoạt động trên ứng dụng của bạn.
Tháng 11/2022 Trường thông tin về việc ngừng sử dụng Trường "deprecationInformation" sẽ được thêm vào phản hồi Chứng thực SafetyNet. Trường này chứa thông tin dành cho nhà phát triển về việc ngừng sử dụng.
Tháng 1/2023 Kết thúc chương trình giới thiệu dành cho nhà phát triển mới Sau ngày 31/1/2023, người dùng mới sẽ không thể đăng ký API Chứng thực SafetyNet nữa. Điều này áp dụng cho cả những nhà phát triển mới đăng ký thông qua SDK.
Cuối tháng 1/2024 Thời hạn di chuyển (đã gia hạn tiến trình) Nếu bạn đã di chuyển sang API Tính toàn vẹn của Play, thì Chứng thực SafetyNet sẽ tiếp tục hoạt động trên các phiên bản cũ của ứng dụng. Bạn vẫn có thể phát hiện các hoạt động tương tác với những phiên bản trước của ứng dụng có thể gây rủi ro. Nếu bạn chưa di chuyển, Chứng thực SafetyNet sẽ không còn hoạt động cho ứng dụng của bạn (bao gồm cả các phiên bản trước) và trả về lỗi. Chúng tôi sẽ coi như bạn đã di chuyển nếu ứng dụng của bạn gọi API Tính toàn vẹn của Play ở giai đoạn phát hành chính thức.
Cuối tháng 1/2025 Ngừng cung cấp toàn bộ (đã gia hạn tiến trình) Chứng thực SafetyNet sẽ không hoạt động trên bất kỳ phiên bản nào của ứng dụng nữa. Ứng dụng của bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.

Thiết lập ứng dụng để dùng API Tính toàn vẹn của Play

Bạn nên chuyển sang API Tính toàn vẹn của Play trong năm đầu tiên của tiến trình ngừng sử dụng để tránh mọi tình trạng gián đoạn trong quá trình phát hiện các hoạt động tương tác gây rủi ro cho ứng dụng của bạn và chống lại hành vi sai trái.

Trên lý thuyết, 2 API này tương tự nhau. Vì vậy, nếu bạn đã vạch ra chiến lược chống hành vi sai trái và đang sử dụng Chứng thực SafetyNet, thì quá trình di chuyển sẽ rất đơn giản. Bạn có thể làm theo hướng dẫn di chuyểnbắt đầu thiết lập API Tính toàn vẹn của Play thông qua Play Console ngay bây giờ.

Nếu không phân phối ứng dụng qua Google Play thì bạn vẫn có thể làm theo các bước này để sử dụng API Tính toàn vẹn của Play từ Google Cloud Console mà không cần tạo một tài khoản nhà phát triển trên Play hoặc xuất bản một bản phát hành trong Google Play Console.

Trường thông tin về việc ngừng sử dụng

Nhóm Chứng thực SafetyNet đã thêm một trường mới deprecationInformation vào phản hồi Chứng thực SafetyNet. Trường này chứa thông tin về việc ngừng sử dụng để cho nhà phát triển biết rằng cần phải chuyển sang API Tính toàn vẹn của Play mới. Trường này cũng chứa thông tin về trạng thái di chuyển của ứng dụng. Đối với các ứng dụng đã di chuyển, trường sẽ cho biết "Ứng dụng được đưa vào danh sách cho phép để sử dụng API Chứng thực SafetyNet cho đến khi ngừng hoạt động hoàn toàn".

Nhận trợ giúp và chia sẻ ý kiến phản hồi

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp để đảm bảo quá trình di chuyển của bạn diễn ra suôn sẻ. Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp bất kỳ vấn đề gì, vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Play Console.

Chúng tôi cũng muốn biết ý kiến của bạn để xây dựng nên những dịch vụ tốt hơn liên quan đến tính toàn vẹn. Vì vậy, vui lòng chia sẻ yêu cầu về tính năng và gửi ý kiến phản hồi trong Play Console. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào biểu tượng câu hỏi ở góc trên bên phải của Play Console, sau đó nhấp vào "Gửi phản hồi" trong trình đơn thả xuống.

Nhận câu trả lời cho đến khi ngừng hoạt động hoàn toàn

Nếu chưa di chuyển sang API Tính toàn vẹn của Play hoặc xoá Chứng thực SafetyNet trước thời hạn di chuyển (ngày 31/1/2024), thì bạn có thể hoàn tất biểu mẫu này để yêu cầu gia hạn. Nếu được phê duyệt gia hạn, ứng dụng của bạn sẽ tiếp tục nhận được phản hồi từ Chứng thực SafetyNet cho đến khi hết thời hạn chấm dứt hoàn toàn (ngày 31/1/2025).