SDK Derleme Araçları sürüm notları

Android SDK Derleme Araçları, Android uygulamaları oluşturmak için gerekli olan Android SDK'sının bir bileşenidir. <sdk>/build-tools/ dizinine yüklenmiştir.

Android SDK Manager'ı kullanarak en son sürümü indirerek Derleme Araçları bileşeninizi her zaman güncel tutmanız gerekir. Gradle 3.0.0 için Android eklentisi veya sonraki bir sürümü kullanıyorsanız projeniz, otomatik olarak eklentinin belirttiği derleme araçlarının varsayılan sürümünü kullanır. Derleme araçlarının farklı bir sürümünü kullanmak için modülünüzün build.gradle öğesinde buildToolsVersion öğesini kullanarak aşağıdaki gibi belirtin:

Modern

android {
    buildToolsVersion "34.0.0"
    ...
}

Kotlin

android {
    buildToolsVersion = "34.0.0"
    ...
}

Düzeltmeler

Aşağıdaki bölümlerde, Derleme Araçları sürümleri hakkında notlar bulunmaktadır. SDK'nızda Derleme Araçlarının hangi düzeltmelerinin mevcut olduğunu belirlemek için Android SDK Yöneticisi'ndeki Yüklü Paketler listesine bakın.