Destek Kitaplığı Kurulumu

Not: Android 9.0 (API düzeyi 28) sürümüyle birlikte destek kitaplığının, Jetpack'in bir parçası olan AndroidX adlı yeni bir sürümü kullanıma sunulmuştur. AndroidX kitaplığı, mevcut destek kitaplığını ve en son Jetpack bileşenlerini de içerir.

Destek kitaplığını kullanmaya devam edebilirsiniz. Geçmiş yapılar (27 ve önce sürümleri olan ve android.support.* olarak paketlenenler) Google Maven'da kullanılabilir olmaya devam eder. Ancak tüm yeni kitaplık geliştirme işlemleri AndroidX kitaplığında gerçekleşir.

Tüm yeni projelerde AndroidX kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Ayrıca, mevcut projeleri AndroidX'e taşımanız da önerilir.

Geliştirme projenizde Android Destek Kitaplıklarını nasıl ayarlayacağınız, hangi özellikleri kullanmak istediğinize ve uygulamanızla desteklemek istediğiniz Android platformu çeşitlerine bağlıdır.

Bu doküman, Destek Kitaplığı paketini indirme ve geliştirme ortamınıza kitaplık ekleme konusunda size yol gösterecektir.

Destek kitaplıkları artık Google'ın Maven deposu üzerinden kullanılabilir. Kitaplıkların SDK Yöneticisi üzerinden indirilmesini artık desteklemiyoruz ve bu işlev yakında kaldırılacaktır.

Destek Kitaplıklarını Seçme

Uygulamanıza Destek Kitaplığı eklemeden önce hangi özellikleri eklemek istediğinize ve desteklemek istediğiniz en düşük Android sürümlerine karar verin. Farklı kitaplıklar tarafından sağlanan özellikler hakkında daha fazla bilgi için Destek Kitaplığı Özellikleri'ne göz atın.

Destek Kitaplıkları Ekleme

Destek Kitaplığı'nı kullanmak için uygulamanızın projesindeki classpath bağımlılıklarını geliştirme ortamınızda değiştirmeniz gerekir. Bu prosedürü, kullanmak istediğiniz her Destek Kitaplığı için gerçekleştirmeniz gerekir.

Uygulama projenize Destek Kitaplığı eklemek için:

 1. Google'ın Maven deposunu projenizin settings.gradle dosyasına ekleyin.
  dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
      google()
  
      // If you're using a version of Gradle lower than 4.1, you must
      // instead use:
      //
      // maven {
      //   url 'https://maven.google.com'
      // }
    }
  }
  
 2. Destek Kitaplığı'nı kullanmak istediğiniz her modül için kitaplığı build.gradle modülündeki dependencies bloğuna ekleyin. Örneğin, v4 temel yardımcı program kitaplığını eklemek için aşağıdakileri ekleyin:
  dependencies {
    ...
    implementation "com.android.support:support-core-utils:28.0.0"
  }
  

Dikkat: Dinamik bağımlılıklar kullanmak (örneğin, palette-v7:23.0.+), beklenmeyen sürüm güncellemelerine ve regresyon uyumsuzluklarına neden olabilir. Bir kitaplık sürümünü açıkça belirtmenizi öneririz (örneğin, palette-v7:28.0.0).

Destek Kitaplığı API'lerini kullanma

Mevcut çerçeve API'leri için destek sağlayan Destek Kitaplığı sınıfları genellikle çerçeve sınıfıyla aynı ada sahiptir ancak android.support sınıf paketlerinde bulunur veya *Compat son ekine sahiptir.

Dikkat: Destek Kitaplığı'ndaki sınıfları kullanırken sınıfı uygun paketten içe aktardığınızdan emin olun. Örneğin, ActionBar sınıfını uygularken:

 • Destek Kitaplığı'nı kullanırken android.support.v7.app.ActionBar.
 • Yalnızca API düzeyi 11 veya üstü için geliştirme yaparken android.app.ActionBar.

Not: Destek Kitaplığı'nı uygulama projenize ekledikten sonra, uygulamanızı yayınlamanızı, kod karartmanızı ve optimize etmenizi önemle tavsiye ederiz. Daraltma, kaynak kodunuzu karartmanın yanı sıra kullanılmayan sınıfları da uygulamanıza dahil ettiğiniz kitaplıklardan kaldırır. Bu sayede uygulamanızın indirme boyutu mümkün olduğunca küçük olur.

Bazı Destek Kitaplığı özelliklerini kullanma hakkında daha fazla yardım, Android geliştiricisi eğitim sınıflarında, kılavuzlarda ve örneklerde sunulmaktadır. Her bir Destek Kitaplığı sınıfı ve yöntemi hakkında daha fazla bilgi için API referansındaki android.support paketlerine bakın.

Manifest Beyan Değişiklikleri

Mevcut uygulamanızın geriye dönük uyumluluğunu, Destek Kitaplığı ile Android API'nin eski bir sürümüne yükseltiyorsanız uygulamanızın manifest dosyasını güncellediğinizden emin olun. Özellikle manifestte <uses-sdk> etiketinin android:minSdkVersion öğesini aşağıda gösterildiği gibi yeni, daha düşük sürüm numarasına güncellemeniz gerekir:

 <uses-sdk
   android:minSdkVersion="14"
   android:targetSdkVersion="23" />

Manifest ayarı, Google Play'e uygulamanızın Android 4.0 (API düzeyi 14) ve sonraki sürümlere yüklenebileceğini bildirir.

Gradle derleme dosyaları kullanıyorsanız derleme dosyasındaki minSdkVersion ayarı manifest ayarlarını geçersiz kılar.

plugins {
 id 'com.android.application'
}

android {
  ...

  defaultConfig {
    minSdkVersion 16
    ...
  }
  ...
}

Bu durumda, derleme dosyası ayarı Google Play'e uygulamanızın varsayılan derleme varyantının Android 4.1 (API düzeyi 16) ve sonraki sürümlere yüklenebileceğini bildirir. Derleme varyantları hakkında daha fazla bilgi için Derleme Sistemine Genel Bakış bölümüne göz atın.

Not: Birden fazla destek kitaplığı dahil ediyorsanız minimum SDK sürümü, belirtilen kitaplıklardan herhangi birinin gerektirdiği en yüksek sürüm olmalıdır. Örneğin, uygulamanız hem v14 Tercih Desteği kitaplığı hem de v17 Leanback kitaplığını içeriyorsa minimum SDK sürümünüz 17 veya üzeri olmalıdır.