Destek Kitaplığı Kurulumu

Not: Android 9.0 (API düzeyi 28) sürümüyle birlikte, destek kitaplığının Jetpack'in bir parçası olan AndroidX adlı yeni bir sürümü kullanıma sunuldu. AndroidX kitaplığı, mevcut destek kitaplığını ve en yeni Jetpack bileşenlerini içerir.

Destek kitaplığını kullanmaya devam edebilirsiniz. Tarihi yapılar (27 ve önceki sürümleriyle android.support.* olarak paketlenenler) Google Maven'da kullanılabilir olmaya devam edecek. Ancak tüm yeni kitaplık geliştirmeleri AndroidX kitaplığında gerçekleşecektir.

Tüm yeni projelerde AndroidX kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Ayrıca mevcut projeleri AndroidX'e taşımayı da düşünebilirsiniz.

Geliştirme projenizde Android Destek Kitaplıklarını ayarlama biçiminiz, kullanmak istediğiniz özelliklere ve uygulamanızla desteklemek istediğiniz Android platformu sürümlerine bağlıdır.

Bu belge, Destek Kitaplığı paketini indirme ve geliştirme ortamınıza kitaplık ekleme konusunda size yol gösterir.

Destek kitaplıklarına artık Google'ın Maven deposu üzerinden erişebilirsiniz. Artık kitaplıkların SDK Manager aracılığıyla indirilmesini desteklemiyoruz ve bu işlev yakında kaldırılacaktır.

Destek Kitaplıklarını Seçme

Uygulamanıza Destek Kitaplığı eklemeden önce, eklemek istediğiniz özelliklere ve desteklemek istediğiniz en düşük Android sürümlerine karar verin. Farklı kitaplıklar tarafından sağlanan özellikler hakkında daha fazla bilgi için Destek Kitaplığı Özellikleri konusuna bakın.

Destek Kitaplıkları Ekleme

Destek Kitaplığı kullanmak için geliştirme ortamınızda uygulamanızın projesinin sınıf yolu bağımlılıklarını değiştirmeniz gerekir. Kullanmak istediğiniz her Destek Kitaplığı için bu prosedürü gerçekleştirmeniz gerekir.

Uygulama projenize bir Destek Kitaplığı eklemek için:

 1. Google'ın Maven deposunu projenizin settings.gradle dosyasına ekleyin.
  dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
      google()
  
      // If you're using a version of Gradle lower than 4.1, you must
      // instead use:
      //
      // maven {
      //   url 'https://maven.google.com'
      // }
    }
  }
  
 2. Destek Kitaplığı kullanmak istediğiniz her modül için modülün build.gradle dosyasının dependencies bloğuna kitaplığı ekleyin. Örneğin, v4 core-utils kitaplığını eklemek için şunu ekleyin:
  dependencies {
    ...
    implementation "com.android.support:support-core-utils:28.0.0"
  }
  

Dikkat: Dinamik bağımlılıkların (ör. palette-v7:23.0.+) kullanılması, beklenmedik sürüm güncellemelerine ve regresyon uyumsuzluklarına neden olabilir. Açıkça bir kitaplık sürümü belirtmenizi öneririz (örneğin, palette-v7:28.0.0).

Destek Kitaplığı API'lerini kullanma

Mevcut çerçeve API'lerine destek sağlayan Destek Kitaplığı sınıfları genellikle çerçeve sınıfıyla aynı ada sahiptir ancak android.support sınıf paketlerinde yer alır veya *Compat son ekine sahiptir.

Dikkat: Destek Kitaplığı'ndaki sınıfları kullanırken sınıfı uygun paketten içe aktardığınızdan emin olun. Örneğin, ActionBar sınıfını uygularken:

 • Destek Kitaplığı'nı kullanırken android.support.v7.app.ActionBar.
 • Yalnızca API düzeyi 11 veya üstü için geliştirme yaparken android.app.ActionBar.

Not: Uygulama projenize Destek Kitaplığı'nı ekledikten sonra, uygulamanızı yayınlamak için küçültmenizi, gizlemenizi ve optimize etmenizi önemle tavsiye ederiz. Küçültme işlemi, kaynak kodunuzu kod karartma ile korumaya ek olarak, kullanılmayan sınıfları uygulamanıza eklediğiniz kitaplıklardan da kaldırır, böylece uygulamanızın indirme boyutunu mümkün olduğunca küçük tutar.

Android geliştirici eğitim sınıflarında, kılavuzlarda ve örneklerde bazı Destek Kitaplığı özelliklerinin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Destek Kitaplığı sınıfları ve yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için API referansındaki android.support paketlerine bakın.

Manifest Beyanı Değişiklikleri

Mevcut uygulamanızın geriye dönük uyumluluğunu Destek Kitaplığı ile Android API'nin daha eski bir sürümüne geçiriyorsanız uygulamanızın manifest dosyasını güncellediğinizden emin olun. Özellikle, manifest'teki <uses-sdk> etiketinin android:minSdkVersion öğesini aşağıda gösterildiği gibi yeni ve daha düşük sürüm numarasına güncellemeniz gerekir:

 <uses-sdk
   android:minSdkVersion="14"
   android:targetSdkVersion="23" />

Manifest ayarı Google Play'e, uygulamanızın Android 4.0 (API düzeyi 14) ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlara yüklenebileceğini bildirir.

Gradle derleme dosyaları kullanıyorsanız derleme dosyasındaki minSdkVersion ayarı manifest ayarlarını geçersiz kılar.

plugins {
 id 'com.android.application'
}

android {
  ...

  defaultConfig {
    minSdkVersion 16
    ...
  }
  ...
}

Bu durumda derleme dosyası ayarı, Google Play'e uygulamanızın varsayılan derleme varyantının Android 4.1 (API düzeyi 16) ve sonraki sürümlere sahip cihazlara yüklenebileceğini bildirir. Derleme varyantları hakkında daha fazla bilgi için Derleme Sistemine Genel Bakış bölümüne göz atın.

Not: Birden fazla destek kitaplığı ekliyorsanız minimum SDK sürümü, belirtilen kitaplıklardan herhangi biri için gereken en yüksek sürüm olmalıdır. Örneğin, uygulamanız hem v14 Tercih Desteği kitaplığını hem de v17 Leanback kitaplığını içeriyorsa minimum SDK sürümünüz 17 veya üzeri olmalıdır.