Chuyển dữ liệu bằng bộ điều hợp đồng bộ hoá

Lưu ý: Bạn nên sử dụng WorkManager làm giải pháp đề xuất cho hầu hết các trường hợp sử dụng xử lý nền. Vui lòng tham khảo hướng dẫn xử lý nền để tìm hiểu giải pháp nào phù hợp nhất với bạn.

Việc đồng bộ hoá dữ liệu giữa thiết bị Android và máy chủ web có thể giúp ứng dụng của bạn hữu ích và hấp dẫn hơn đáng kể đối với người dùng. Ví dụ: việc chuyển dữ liệu sang máy chủ web sẽ tạo ra một bản sao lưu hữu ích và thao tác chuyển dữ liệu từ máy chủ sẽ cung cấp dữ liệu đó cho người dùng ngay cả khi thiết bị không kết nối mạng. Trong một số trường hợp, người dùng có thể thấy dễ dàng hơn khi nhập và chỉnh sửa dữ liệu của họ trong một giao diện web rồi để dữ liệu đó có sẵn trên thiết bị của họ, hoặc họ có thể muốn thu thập dữ liệu theo thời gian rồi tải dữ liệu đó lên khu vực lưu trữ trung tâm.

Mặc dù bạn có thể thiết kế hệ thống của riêng mình để chuyển dữ liệu trong ứng dụng, nhưng bạn nên cân nhắc sử dụng khung bộ điều hợp đồng bộ hoá của Android. Khung này giúp quản lý và tự động hoá hoạt động chuyển dữ liệu, cũng như điều phối hoạt động đồng bộ hoá trên nhiều ứng dụng. Khi sử dụng khung này, bạn có thể tận dụng một số tính năng không có trong các lược đồ chuyển dữ liệu mà bạn tự thiết kế:

Cấu trúc trình cắm
Cho phép bạn thêm mã chuyển dữ liệu vào hệ thống dưới dạng các thành phần có thể gọi.
Thực thi tự động
Cho phép bạn tự động hoá việc chuyển dữ liệu dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm cả các thay đổi về dữ liệu, thời gian đã trôi qua hoặc thời gian trong ngày. Ngoài ra, hệ thống sẽ thêm các lệnh chuyển không thể chạy vào hàng đợi và chạy chúng khi có thể.
Tự động kiểm tra mạng
Hệ thống chỉ chạy quy trình chuyển dữ liệu khi thiết bị có kết nối mạng.
Cải thiện hiệu suất pin
Cho phép bạn tập trung tất cả các nhiệm vụ chuyển dữ liệu của ứng dụng vào cùng một nơi để tất cả các nhiệm vụ đó chạy cùng lúc. Quá trình chuyển dữ liệu cũng được lên lịch cùng với quá trình chuyển dữ liệu từ các ứng dụng khác. Các yếu tố này làm giảm số lần hệ thống phải bật mạng, từ đó làm giảm mức sử dụng pin.
Quản lý và xác thực tài khoản
Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu thông tin xác thực của người dùng hoặc thông tin đăng nhập vào máy chủ, thì bạn có thể tuỳ ý tích hợp tính năng quản lý và xác thực tài khoản vào quá trình chuyển dữ liệu.

Lớp này cho bạn biết cách tạo một bộ điều hợp đồng bộ hoá và Service ràng buộc bao bọc nó, cách cung cấp các thành phần khác giúp bạn cắm bộ điều hợp đồng bộ hoá vào khung và cách chạy bộ điều hợp đồng bộ hoá để chạy theo nhiều cách.

Lưu ý: Bộ chuyển đổi đồng bộ hoá chạy không đồng bộ. Vì vậy, bạn nên sử dụng các bộ chuyển đổi này với mong muốn rằng các bộ chuyển đổi này sẽ chuyển dữ liệu thường xuyên và hiệu quả, nhưng không phải ngay lập tức. Nếu cần chuyển dữ liệu theo thời gian thực, bạn nên thực hiện trong AsyncTask hoặc IntentService.

Bài học

Tạo trình xác thực mã giả lập
Tìm hiểu cách thêm thành phần xử lý tài khoản mà khung bộ điều hợp đồng bộ hoá dự kiến sẽ có trong ứng dụng của bạn. Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo thành phần xác thực mã giả lập để đơn giản hoá.
Tạo trình cung cấp nội dung mã giả lập
Tìm hiểu cách thêm thành phần nhà cung cấp nội dung mà khung bộ chuyển đổi đồng bộ hoá dự kiến sẽ trở thành một phần trong ứng dụng của bạn. Bài học này giả định rằng ứng dụng của bạn không sử dụng trình cung cấp nội dung, vì vậy, bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm thành phần mã giả lập. Nếu đã có một trình cung cấp nội dung trong ứng dụng, bạn có thể bỏ qua bài học này.
Tạo bộ điều hợp đồng bộ hoá
Tìm hiểu cách đóng gói mã chuyển dữ liệu trong một thành phần mà khung bộ điều hợp đồng bộ hoá có thể chạy tự động.
Chạy bộ điều hợp đồng bộ hoá
Tìm hiểu cách kích hoạt và lên lịch chuyển dữ liệu bằng khung bộ điều hợp đồng bộ hoá.