Uygun izinleri bildirme

Wear OS'teki Sağlık Hizmetleri, aşağıdaki farklı izinleri kullanır:

Kullanıcılara sunmak istediğiniz fitness verisi türlerine bağlı olarak uygulamanız için hangi izinlerin gerekli olduğunu belirlemek üzere aşağıdaki tabloya bakın. Bir bağlamda izin istemek de dahil olmak üzere izin isteme ile ilgili temel prensiplere uyduğunuzdan emin olun.

Uygulamanız API düzeyi 33 veya üstünü hedefliyorsa ve arka planda vücut sensörü bilgilerine erişmek için PassiveMonitoringClient kullanıyorsa hem BODY_SENSORS hem de BODY_SENSORS_BACKGROUND izinlerini isteyin.

Veri türü

İzin

KALORLER

CALORIES_DAILY

DISTANCE_DAILY

DECLINE_DISTANCE

MEsafe

ELEVATION_GAIN

ELEVATION_KAYIP

FLAT_GROUND_DISTANCE

SİL

FLOORS_DAILY

GOLF_SHOT_COUNT

INCLINE_DISTANCE

PACE

REP_COUNT

ÇALIŞMA_Adımları

HIZ

ADIMLAR

STEPS_DAILY

STEPS_PER_MINUTE

SWIMMING_LAP_COUNT

SWIMMING_STROKES

CALORIES_TOTAL

YÜRÜYÜŞ_ ADIMLARI

KullanıcıEtkinlik Bilgileri

UserActivityState

ACTIVITY_RECOGNITION

HEART_RATE_BPM

VO2_MAX

BODY_SENSORS

BODY_SENSORS_BACKGROUND (API düzeyi 33 ve üstünde)

ABSOLUTE_ELEVATION

LOCATION

ACCESS_FINE_LOCATION