Chọn một chương trình dành cho nhà phát triển

Hộp cát về quyền riêng tư trên Android cung cấp 2 chương trình để hỗ trợ các nền tảng công nghệ quảng cáo và nhà phát triển ứng dụng thiết kế, kiểm thử cũng như chuẩn bị cho các bản phát hành chính thức sau này cho người dùng.

  • Chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển – Hãy sử dụng chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển để tiến hành bài kiểm thử ban đầu với các API được đề xuất, đánh giá cách tích hợp chúng với các giải pháp và đưa ra ý kiến phản hồi. Chúng tôi sẽ ra mắt các API và tính năng mới trong chương trình này theo thời gian, đồng thời quảng bá các API ổn định cho chương trình Beta.

  • Chương trình Beta – Hãy sử dụng chương trình Beta cho việc tích hợp các giải pháp của bạn với Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư) ổn định để kiểm thử trên một số thiết bị chạy Android 13 đang trong quá trình sản xuất. Số lượng thiết bị sẽ tăng lên theo thời gian. Truy cập các API trong bản phát hành Beta thông qua SDK Tiện ích – một cơ chế mới để phân phối các tính năng bên ngoài các bản phát hành Android chính.

Khi bạn đọc tài liệu Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy sử dụng các nút Bản dùng thử cho nhà phát triển hoặc Beta sau đây để chọn phiên bản chương trình bạn đang làm việc, vì hướng dẫn có thể khác nhau.

Chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển

Chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android tiếp tục cung cấp một cách tiến hành bài kiểm thử ban đầu với các API được đề xuất, đưa ra ý kiến phản hồi và đánh giá cách bạn có thể áp dụng các API đó cho giải pháp của mình. Trước tiên, các API công khai và hành vi mới sẽ xuất hiện trong Chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển. Bạn sẽ có quyền truy cập vào SDK của Bản dùng thử cho nhà phát triển, công cụ và tài liệu. Sau khi các API trở nên ổn định, chúng sẽ chuyển sang API cuối cùng được phát hành trong bản phát hành chương trình Beta.

Bắt đầu

Để bắt đầu, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký cho tổ chức của bạn tham gia Hộp cát về quyền riêng tư

Bạn cần hoàn tất quy trình đăng ký để sử dụng các API liên quan đến quảng cáo.

Bước 2: Thiết lập môi trường phát triển

Bạn cần thiết lập SDK Hộp cát về quyền riêng tư trên Android trong Android Studio.

Bước 3: Định cấu hình quyền truy cập AdServices

Bạn cần khai báo quyền dành riêng cho API và định cấu hình quyền truy cập của SDK vào tài nguyên do API được mục tiêu quản lý.

Bước 4: Thiết lập hình ảnh thiết bị hoặc trình mô phỏng

Để kiểm thử toàn diện, bạn cần tương tác với một thiết bị chạy Android 13 được hỗ trợ. Bạn có thể tải xuống và định cấu hình hình ảnh thiết bị Pixel của Bản dùng thử cho nhà phát triển hoặc sử dụng hình ảnh trình mô phỏng.

Bước 5: Định cấu hình thiết bị để sử dụng Hộp cát về quyền riêng tư trên Android

Bạn cần định cấu hình một số chế độ cài đặt để bật (hoặc tắt) Hộp cát về quyền riêng tư trên Android để chạy trên các thiết bị.

Nhà phát triển có những tài nguyên nào?

Chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android bao gồm các công cụ và tài nguyên sau.

SDK

Bằng cách sử dụng Android Studio, bạn có thể tải xuống Bản dùng thử cho nhà phát triển của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android (dựa trên Android 13) thông qua Trình quản lý SDK. Hãy tìm hiểu thêm trong hướng dẫn cách thiết lập môi trường phát triển và truy cập vào API bảo đảm quyền riêng tư.

Hình ảnh hệ thống

Bản dùng thử cho nhà phát triển bao gồm một số tuỳ chọn hình ảnh hệ thống mà bạn có thể sử dụng để phát triển và kiểm thử:

Hãy truy cập trang Tệp đã tải xuống để xem hình ảnh dùng cho quá trình phát triển và kiểm thử trên thiết bị.

API xem trước

Ban đầu, Chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android cung cấp hệ thống chỉ dành cho nhà phát triển và thư viện Android không có cấp độ API chuẩn. Nếu muốn nhắm mục tiêu nền tảng và bản dựng mới bằng cách sử dụng API mới của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android trong thời gian này, bạn phải nhắm mục tiêu phiên bản Bản dùng thử cho nhà phát triển của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android. Để làm điều đó, hãy cập nhật cấu hình bản dựng của ứng dụng.

SDK Bản dùng thử cho nhà phát triển của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android được xây dựng dựa trên Android 13. Khi nhắm ứng dụng của mình cho việc kiểm thử Hộp cát về quyền riêng tư, bạn cũng nên tính tới những thay đổi được đưa ra trong bản phát hành Android 13 Beta.

Bản dùng thử cho nhà phát triển của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android cung cấp cái nhìn sớm về các API được đề xuất mới. Điều này có nghĩa là một số tính năng có thể chưa được triển khaicác API có thể thay đổi. Cụ thể, các API dùng thử của các bản dựng trong chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển không có ý định triển khai trên thiết bị của người dùng cuối.

Tài liệu tham khảo API

Hiện đã có Tài liệu tham khảo API của Bản dùng thử cho nhà phát triển đầy đủ. Lưu ý rằng những API mới này đang trong quá trình phát triển và bạn chỉ có thể sử dụng những API này nếu đang tạo bằng Bản dùng thử cho nhà phát triển của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android.

Hỗ trợ và phản hồi

Khi bạn kiểm thử và phát triển thông qua Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy xem lại ghi chú phát hành và sử dụng công cụ theo dõi lỗi để báo cáo sự cố và đưa ra ý kiến phản hồi.

Tiến trình và thông tin cập nhật

Chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android sẽ chạy trong suốt năm 2023. Bạn có thể xem lại tiến trình cập nhật định kỳ của chương trình và đăng ký nhận thông tin cập nhật qua hộp thư đến.

Ở mỗi cột mốc phát triển quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp bản cập nhật cho môi trường phát triển và kiểm thử của bạn. Mỗi bản cập nhật bao gồm các công cụ SDK, hình ảnh hệ thống, trình mô phỏng, tài liệu tham khảo API và mã mẫu (ứng dụng và SDK quảng cáo).

Luôn cập nhật môi trường phát triển

Bạn nên thường xuyên cập nhật môi trường phát triển thông qua bản phát hành mới nhất. Khi có các bản cập nhật mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên Blog dành cho nhà phát triển Android và trên trang tiến trình cập nhật. Bạn cũng có thể đăng ký cập nhật thông tin qua email để nhận thông báo trong hộp thư đến.