Thay đổi về hành vi: Ứng dụng nhắm đến Android 13 trở lên

Giống như các bản phát hành trước, Android 13 có các thay đổi về hành vi có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn. Những thay đổi về hành vi sau đây chỉ áp dụng cho ứng dụng nhắm đến Android 13 trở lên. Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 13 trở lên, bạn nên điều chỉnh ứng dụng để hỗ trợ những hành vi này cho phù hợp (nếu cần).

Ngoài ra, hãy nhớ tham khảo danh sách thay đổi về hành vi ảnh hưởng đến tất cả ứng dụng chạy trên Android 13.

Quyền riêng tư

Quyền gửi thông báo ảnh hưởng đến giao diện của dịch vụ trên nền trước

Nếu người dùng từ chối cấp quyền gửi thông báo, họ sẽ không thấy thông báo liên quan đến các dịch vụ trên nền trước trong ngăn thông báo. Tuy nhiên, người dùng vẫn thấy thông báo liên quan đến các dịch vụ trên nền trước trong Task Manager (Trình quản lý tác vụ), bất kể quyền gửi thông báo có được cấp hay không.

Quyền mới khi bắt đầu chạy cho các thiết bị Wi-Fi ở gần

Trên các phiên bản Android cũ, người dùng cần cấp cho ứng dụng của bạn quyền ACCESS_FINE_LOCATION để hoàn tất một số trường hợp sử dụng Wi-Fi phổ biến.

Vì người dùng khó liên kết các quyền truy cập thông tin vị trí với chức năng Wi-Fi, nên Android 13 (API cấp 33) ra mắt một quyền khi bắt đầu chạy trong nhóm quyền NEARBY_DEVICES cho các ứng dụng quản lý kết nối của thiết bị với các điểm truy cập lân cận qua Wi-Fi. Quyền này NEARBY_WIFI_DEVICES đáp ứng các trường hợp sử dụng Wi-Fi như sau:

 • Tìm hoặc kết nối với các thiết bị ở gần, chẳng hạn như máy in hoặc thiết bị truyền nội dung nghe nhìn. Quy trình công việc này cho phép ứng dụng của bạn thực hiện nhiều loại công việc sau:
  • Nhận thông tin về AP bên ngoài băng tần, chẳng hạn như qua BLE.
  • Khám phá và kết nối với các thiết bị qua tính năng Nhận biết Wi-Fi, đồng thời kết nối bằng điểm phát sóng chỉ trong cục bộ.
  • Khám phá và kết nối với các thiết bị qua Wi-Fi Direct.
 • Bắt đầu kết nối với một SSID đã biết, chẳng hạn như ô tô hoặc thiết bị nhà thông minh.
 • Bắt đầu điểm phát sóng chỉ trong cục bộ.
 • Phạm vi áp dụng cho các thiết bị có nhận biết Wi-Fi ở gần.

Miễn là ứng dụng của bạn không lấy được thông tin vị trí thực tế từ API Wi-Fi, hãy yêu cầu NEARBY_WIFI_DEVICES thay vì ACCESS_FINE_LOCATION khi bạn nhắm đến Android 13 trở lên và sử dụng API Wi-Fi. Khi bạn khai báo quyền NEARBY_WIFI_DEVICES, hãy xác nhận rõ ràng rằng ứng dụng của bạn không bao giờ lấy thông tin vị trí thực tế từ API Wi-Fi. Để thực hiện việc này, hãy đặt thuộc tính android:usesPermissionFlags thành neverForLocation. Quy trình này tương tự như quy trình bạn làm trong Android 12 (API cấp 31) trở lên khi bạn xác nhận rằng thông tin thiết bị Bluetooth không bao giờ được dùng cho thông tin vị trí.

Tìm hiểu thêm về cách yêu cầu cấp quyền truy cập vào các thiết bị Wi-Fi ở gần.

Quyền phương tiện chi tiết

Có 2 nút của hộp thoại, từ trên xuống dưới, là Cho phép và Không cho phép
Hình 1. Hộp thoại cấp quyền của hệ thống mà người dùng nhìn thấy khi bạn yêu cầu quyền READ_MEDIA_AUDIO.

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 13 trở lên và cần truy cập vào các tệp nội dung nghe nhìn mà các ứng dụng khác đã tạo, thì bạn phải yêu cầu một hoặc nhiều quyền truy cập nội dung nghe nhìn ở cấp độ chi tiết sau đây thay vì quyền READ_EXTERNAL_STORAGE:

Loại nội dung nghe nhìn Quyền yêu cầu
Hình ảnh và ảnh READ_MEDIA_IMAGES
Video READ_MEDIA_VIDEO
Tệp âm thanh READ_MEDIA_AUDIO

Trước khi bạn truy cập vào các tệp nội dung nghe nhìn của một ứng dụng khác, hãy xác minh rằng người dùng đã cấp các quyền thích hợp đối với nội dung nghe nhìn ở cấp độ chi tiết cho ứng dụng của bạn.

Hình 1 cho thấy một ứng dụng yêu cầu quyền READ_MEDIA_AUDIO.

Nếu bạn yêu cầu cả quyền READ_MEDIA_IMAGES và quyền READ_MEDIA_VIDEO cùng lúc, thì chỉ một hộp thoại cấp quyền hệ thống xuất hiện.

Nếu ứng dụng của bạn đã được cấp quyền READ_EXTERNAL_STORAGE trước đây, thì mọi quyền READ_MEDIA_* được yêu cầu sẽ tự động được cấp khi nâng cấp. Bạn có thể dùng lệnh ADB sau đây để xem xét các quyền đã nâng cấp:

adb shell cmd appops get --uid PACKAGE_NAME

Cần có quyền mới để sử dụng cảm biến cơ thể ở chế độ nền

Android 13 giới thiệu khái niệm quyền truy cập "trong khi sử dụng" đối với các cảm biến cơ thể, chẳng hạn như nhịp tim, nhiệt độ và tỷ lệ phần trăm oxy trong máu. Mô hình truy cập này rất giống với mô hình mà hệ thống đã ra mắt cho vị trí trong Android 10 (API cấp 29).

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 13 và cần quyền truy cập vào thông tin cảm biến cơ thể trong khi chạy ở chế độ nền, thì ngoài quyền BODY_SENSORS hiện có, bạn phải khai báo quyền BODY_SENSORS_BACKGROUND mới.

Hiệu suất và pin

Sử dụng tài nguyên pin

Nếu người dùng đặt ứng dụng của bạn ở trạng thái "bị hạn chế" để sử dụng pin ở chế độ nền trong khi ứng dụng nhắm đến Android 13, thì hệ thống sẽ không phân phối thông báo BOOT_COMPLETED hoặc thông báo LOCKED_BOOT_COMPLETED cho đến khi ứng dụng khởi động vì lý do khác.

Trải nghiệm người dùng

Các chế độ điều khiển nội dung nghe nhìn bắt nguồn từ PlaybackState

Đối với ứng dụng nhắm đến Android 13 (API cấp 33) trở lên, hệ thống sẽ lấy chế độ điều khiển nội dung nghe nhìn từ các hành động PlaybackState. Điều này cho phép hệ thống hiển thị nhiều chế độ điều khiển hơn, nhất quán về mặt kỹ thuật giữa các thiết bị điện thoại và máy tính bảng, đồng thời phù hợp với cách hiển thị các chế độ điều khiển nội dung nghe nhìn trên các nền tảng Android khác như Android Auto và Android TV.

Hình 2 cho thấy một ví dụ tương ứng về giao diện này trên điện thoại và máy tính bảng.

Các nút điều khiển nội dung đa phương tiện xét về cách chúng xuất hiện trên thiết bị điện thoại và máy tính bảng, sử dụng ví dụ về một bản nhạc mẫu cho thấy cách các nút có thể xuất hiện
Hình 2: Điều khiển nội dung nghe nhìn trên thiết bị điện thoại và máy tính bảng

Trước Android 13, hệ thống hiển thị tối đa 5 hành động từ thông báo MediaStyle theo thứ tự thêm. Ở chế độ thu gọn (ví dụ: trong trình đơn cài đặt nhanh đã thu gọn) sẽ hiển thị tối đa 3 thao tác được chỉ định bằng setShowActionsInCompactView().

Kể từ Android 13, hệ thống sẽ hiển thị tối đa 5 nút hành động dựa trên PlaybackState như mô tả trong bảng sau. Ở chế độ thu gọn, chỉ 3 vùng hành động đầu tiên sẽ hiển thị. Đối với các ứng dụng không nhắm đến Android 13 hoặc những ứng dụng không bao gồm PlaybackState, hệ thống sẽ hiển thị các chế độ điều khiển dựa trên danh sách Action đã thêm vào thông báo MediaStyle như đã mô tả trong đoạn trước.

Khe Hành động Tiêu chí
1 Phát Trạng thái hiện tại của PlaybackState là một trong những trạng thái sau:
 • STATE_NONE
 • STATE_STOPPED
 • STATE_PAUSED
 • STATE_ERROR
Vòng quay đang tải Trạng thái hiện tại của PlaybackState là một trong những trạng thái sau:
 • STATE_CONNECTING
 • STATE_BUFFERING
Tạm dừng Trạng thái hiện tại của PlaybackState không phải là trạng thái nào ở trên.
2 Trước PlaybackState hành động bao gồm ACTION_SKIP_TO_PREVIOUS.
Điều chỉnh PlaybackState hành động không bao gồm ACTION_SKIP_TO_PREVIOUSPlaybackState hành động tuỳ chỉnh bao gồm một hành động tuỳ chỉnh chưa được đặt.
Trống Phần bổ sung PlaybackState bao gồm một giá trị boolean true cho khoá SESSION_EXTRAS_KEY_SLOT_RESERVATION_SKIP_TO_PREV.
3 Tiếp theo PlaybackState hành động bao gồm ACTION_SKIP_TO_NEXT.
Điều chỉnh PlaybackState hành động không bao gồm ACTION_SKIP_TO_NEXTPlaybackState hành động tuỳ chỉnh bao gồm một hành động tuỳ chỉnh chưa được đặt.
Trống Phần bổ sung PlaybackState bao gồm một giá trị boolean true cho khoá SESSION_EXTRAS_KEY_SLOT_RESERVATION_SKIP_TO_NEXT.
4 Điều chỉnh PlaybackState hành động tuỳ chỉnh bao gồm một thao tác tuỳ chỉnh chưa được đặt.
5 Điều chỉnh PlaybackState hành động tuỳ chỉnh bao gồm một thao tác tuỳ chỉnh chưa được đặt.

Các thao tác tuỳ chỉnh được sắp xếp theo thứ tự thêm vào PlaybackState.

Giao diện màu của ứng dụng được tự động áp dụng cho nội dung WebView

Đối với ứng dụng nhắm mục tiêu Android 13 (API cấp 33) trở lên, phương thức setForceDark() sẽ không được dùng nữa, dẫn đến việc không hoạt động nếu phương thức này được gọi.

Thay vào đó, WebView hiện luôn đặt truy vấn đa phương tiện prefers-color-scheme theo thuộc tính giao diện của ứng dụng, isLightTheme. Nói cách khác, nếu isLightThemetrue hoặc không được chỉ định, thì prefers-color-scheme sẽ là light; nếu không, giá trị là dark. Hành vi này có nghĩa là kiểu sáng hoặc tối của nội dung web sẽ tự động được áp dụng cho phù hợp với giao diện của ứng dụng nếu nội dung đó hỗ trợ giao diện đó.

Đối với hầu hết ứng dụng, hành vi mới sẽ tự động áp dụng các kiểu ứng dụng phù hợp. Tuy nhiên, bạn nên kiểm thử ứng dụng để xem có trường hợp nào mà có thể bạn đang kiểm soát chế độ cài đặt chế độ tối theo cách thủ công hay không.

Nếu bạn vẫn cần tuỳ chỉnh hành vi của giao diện màu của ứng dụng, hãy dùng phương thức setAlgorithmicDarkeningAllowed(). Để tương thích ngược với các phiên bản Android trước, bạn nên sử dụng phương thức setAlgorithmicDarkeningAllowed() tương đương trong AndroidX.

Hãy xem tài liệu về phương thức đó để tìm hiểu thêm về hành vi mà bạn có thể mong đợi trong ứng dụng tuỳ thuộc vào targetSdkVersion và chế độ cài đặt giao diện của ứng dụng.

Khả năng kết nối

Ngừng sử dụng BluetoothAdapter#enable() và BluetoothAdapter#disable()

Đối với ứng dụng nhắm mục tiêu Android 13 (API cấp 33) trở lên, phương thức BluetoothAdapter#enable()BluetoothAdapter#disable() không được dùng nữa và luôn trả về false.

Sau đây là những loại ứng dụng được miễn áp dụng những thay đổi này:

 • Ứng dụng của chủ sở hữu thiết bị
 • Ứng dụng của Chủ sở hữu hồ sơ
 • Ứng dụng hệ thống

Dịch vụ Google Play

Cần có quyền đối với mã nhận dạng cho quảng cáo

Ứng dụng dùng mã nhận dạng cho quảng cáo của Dịch vụ Google Play và nhắm đến Android 13 (API cấp 33) trở lên phải khai báo quyền AD_ID thông thường trong tệp kê khai của ứng dụng như sau:

<manifest ...>
  <!-- Required only if your app targets Android 13 or higher. -->
  <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>

  <application ...>
    ...
  </application>
</manifest>

Nếu ứng dụng của bạn không khai báo quyền này khi nhắm đến Android 13 trở lên, thì mã nhận dạng cho quảng cáo sẽ tự động bị xoá và thay thế bằng một chuỗi số 0.

Nếu ứng dụng của bạn dùng những SDK khai báo quyền AD_ID trong tệp kê khai của thư viện, thì quyền này sẽ được hợp nhất với tệp kê khai của ứng dụng theo mặc định. Trong trường hợp này, bạn không cần khai báo quyền trong tệp manfiest của ứng dụng.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Mã nhận dạng quảng cáo trong Trung tâm trợ giúp của Play Console.

Các quy tắc hạn chế mới cập nhật đối với yếu tố ngoài SDK

Android 13 cung cấp danh sách mới cập nhật về các giao diện không phải SDK bị hạn chế dựa trên khả năng cộng tác với nhà phát triển Android và kiểm thử nội bộ mới nhất. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi phải đảm bảo việc cung cấp các phương án thay thế công khai trước khi hạn chế giao diện không phải SDK.

Nếu ứng dụng của bạn không nhắm đến Android 13, thì một số thay đổi này có thể sẽ không ảnh hưởng ngay. Tuy nhiên, mặc dù hiện tại bạn có thể sử dụng một số giao diện không phải SDK (tuỳ thuộc vào cấp độ API mục tiêu của ứng dụng), nhưng việc sử dụng phương thức hoặc trường không phải SDK luôn có nguy cơ cao làm hỏng ứng dụng.

Nếu không chắc ứng dụng của mình có sử dụng giao diện không phải SDK hay không, bạn có thể kiểm tra ứng dụng để tìm hiểu. Nếu ứng dụng của bạn dựa vào giao diện không phải SDK, thì bạn nên bắt đầu lập kế hoạch di chuyển sang SDK làm giải pháp thay thế. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng vẫn có một số trường hợp sử dụng hợp lệ cho việc ứng dụng sử dụng giao diện không phải SDK. Nếu không tìm được giải pháp thay thế cho việc sử dụng giao diện không phải SDK cho một tính năng trong ứng dụng, thì bạn nên yêu cầu một API công khai mới.

Để tìm hiểu thêm về những thay đổi trong bản phát hành Android này, hãy xem bài viết Thông tin cập nhật đối với những hạn chế về giao diện không phải SDK trong Android 13. Để tìm hiểu tổng quan thêm về giao diện không phải SDK, hãy xem Hạn chế đối với giao diện không phải SDK.