Chất lượng của ứng dụng dành cho TV

Người dùng có những kỳ vọng khác nhau khi xem TV so với khi họ sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng. Người dùng TV thường ngồi cách màn hình khoảng khoảng 3 mét, nên sẽ ít chú ý đến các chi tiết nhỏ, đồng thời khó đọc được văn bản nhỏ. Vì người dùng ngồi xa TV, nên họ phải sử dụng thiết bị điều khiển từ xa để di chuyển và đưa ra lựa chọn thay vì nhấn vào các thành phần trên màn hình. Những điểm khác biệt này ảnh hưởng đáng kể đến các yêu cầu đối với việc tạo nên trải nghiệm tốt cho người dùng TV.

Bước đầu tiên để tạo ra trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng TV là xem xét và tuân thủ Nguyên tắc thiết kế cho Android TV. Để hiểu các yêu cầu triển khai cơ bản cho ứng dụng dành cho TV, hãy tham khảo nội dung đào tạo về Tạo ứng dụng dành cho TV.

Để biết thông tin về cách phát hành ứng dụng cho TV qua Google Play, hãy xem nội dung Phân phối tới Android TV.

Thiết kế hình ảnh và tương tác với người dùng

Những tiêu chí sau đây giúp đảm bảo ứng dụng của bạn tuân theo các mẫu tương tác và thiết kế thiết yếu để mang lại trải nghiệm nhất quán, trực quan và thú vị cho người dùng trên các thiết bị TV.

Loại Kiểm thử Nội dung mô tả
Trình chạy TV-LM

Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ cho thấy biểu tượng trình chạy trong Trình chạy Android TV. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Khai báo hoạt động TV.

TV-LB

Ứng dụng hiện cả biểu ngữ có kích thước đầy đủ 320x180 pixel và biểu tượng ứng dụng có kích thước tối thiểu là 160x160 pixel (với mật độ xhdpi) làm biểu tượng trình chạy trong Trình chạy Android TV. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Nguyên tắc về biểu ngữ và biểu tượng ứng dụng Android TV.

TV-BN

Trong biểu ngữ khởi chạy ứng dụng có tên của ứng dụng.

TV-LG

Nếu là trò chơi, ứng dụng sẽ xuất hiện ở hàng Trò chơi trong Trình chạy Android TV.
Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiển thị trò chơi trên màn hình chính.

TV-LS

Ứng dụng chạy thành công và không có thông báo lỗi, bao gồm cả trong quá trình cài đặt, tải và kiểm thử. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chạy ứng dụng dành cho TV.

Bố cục TV-LO

Tất cả giao diện ứng dụng đều được trình bày theo hướng ngang và không có dạng hòm thư/cột hòm thư dọc. Chỉ được dùng màu đen cho các thanh trên video có định dạng gốc. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Tạo bố cục TV cơ bản.

TV-OV

Ứng dụng không cho thấy có văn bản hoặc chức năng nào bị một phần cạnh của màn hình cắt bớt. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Quét quá mức.

TV-TR

Ứng dụng không che khuất một phần các ứng dụng khác. Ứng dụng sẽ lấp đầy toàn bộ màn hình và có nền không trong suốt.

TV-DP

Bạn có thể di chuyển trong chức năng của ứng dụng bằng các nút điều khiển D-pad 5 chiều, trừ phi ứng dụng đòi hỏi tay điều khiển trò chơi như nêu trong tiêu chí TV-GP trong mục Bộ điều khiển của bảng Chức năng dưới đây. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Điều hướng trên TV.

TV-DK

Nếu ứng dụng đòi hỏi tay điều khiển trò chơi như nêu trong tiêu chí TV-GP, thì bạn có thể thao tác mọi chức năng của ứng dụng bằng các phím trên tay điều khiển trò chơi Android tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xử lý thao tác nhấn nút trên tay điều khiển trò chơi.

TV-DM

Ứng dụng không phụ thuộc vào thiết bị điều khiển từ xa có nút Trình đơn để truy cập vào các chế độ điều khiển trên giao diện người dùng.

TV-DB

Thao tác nhấn nút quay lại sẽ đưa người dùng quay lại màn hình chính của Android TV. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cung cấp hành vi thích hợp của nút Quay lại.

TV-DL

Nếu ứng dụng có nguồn cấp dữ liệu truyền hình trực tuyến được tích hợp trên thẻ Trực tiếp, thì ứng dụng đó sẽ đáp ứng các yêu cầu về việc phát và phát lại nội dung trực tiếp sao cho mượt mà. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Nút quay lại.

TV-SB

Cụm từ tìm kiếm trong ứng dụng sẽ xuất hiện trong hộp tìm kiếm, cũng như trong giao diện người dùng do SearchFragment cung cấp. Đồng thời, các kết quả cũng có liên quan đến cụm từ tìm kiếm đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tìm kiếm trong các ứng dụng dành cho TV.

Chức năng

Những tiêu chí này giúp đảm bảo rằng ứng dụng của bạn được định cấu hình chính xác và cung cấp hành vi đúng chức năng dự kiến.

Loại Kiểm thử Nội dung mô tả
Tệp kê khai TV-ML

Tệp kê khai ứng dụng sẽ thiết lập loại ý định ACTION_MAIN với danh mục CATEGORY_LEANBACK_LAUNCHER. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Khai báo hoạt động TV.

TV-MT

Tệp kê khai ứng dụng sẽ thiết lập tính năng phần cứng android.hardware.touchscreen và các tính năng khác nêu trong phần "Khai báo các yêu cầu về phần cứng cho TV" thành không bắt buộc. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Khai báo yêu cầu về phần cứng cho TV.

Tay điều khiển trò chơi TV-GP

Nếu sử dụng tay điều khiển trò chơi làm phương thức nhập chính, thì ứng dụng sẽ khai báo yêu cầu thích hợp bằng thẻ <uses-feature> của tệp kê khai. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Khai báo tính năng hỗ trợ tay điều khiển trò chơi.

TV-GC

Nếu ứng dụng cung cấp hướng dẫn bằng hình ảnh để sử dụng tay điều khiển trò chơi, thì hướng dẫn đó sẽ cho thấy bố cục nút tương thích và không chứa nội dung thương hiệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xử lý tay điều khiển cho trò chơi.

Quảng cáo TV-AP

Ứng dụng cung cấp khả năng tương tác với quảng cáo bằng bộ điều khiển D-pad. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Bật tính năng điều hướng bằng D-pad.

QUẢNG CÁO TV

Đối với quảng cáo sử dụng toàn màn hình và không ở dạng video, thì ứng dụng sẽ cho phép người dùng loại bỏ quảng cáo ngay lập tức bằng các nút điều khiển D-pad hoặc tay điều khiển trò chơi.

TV-AU

Đối với quảng cáo có thể nhấp, không chiếm toàn màn hình và không ở dạng video, thì ứng dụng sẽ không cho phép quảng cáo liên kết đến một URL web.

TV-AA

Đối với quảng cáo có thể nhấp, không chiếm toàn màn hình và không ở dạng video, thì ứng dụng sẽ không cho phép quảng cáo này liên kết đến một ứng dụng khác không có trên thiết bị TV.

Nội dung web TV-WB

Đối với nội dung trên web, ứng dụng chỉ có thể sử dụng các thành phần WebView. Ứng dụng không được tìm cách chạy một ứng dụng trình duyệt web.

Phát nội dung nghe nhìn TV-NP

Nếu ứng dụng tiếp tục phát âm thanh sau khi người dùng quay lại màn hình chính hoặc chuyển sang một ứng dụng khác, thì ứng dụng đó sẽ cung cấp thẻ Phát hiện nhạc (Now Playing) trên hàng đề xuất trên màn hình chính để người dùng có thể quay lại ứng dụng để điều khiển chế độ phát. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiển thị thẻ Phát hiện nhạc.

Bạn nên tạm dừng video khi người dùng rời khỏi ứng dụng và không tích hợp video với thẻ Phát hiện nhạc.

TV-PA

Nếu ứng dụng cung cấp thẻ Phát hiện nhạc (Now Playing), thì khi chọn thẻ này, người dùng sẽ được chuyển đến một màn hình cho phép họ tạm dừng phát.

TV-PP

Nếu ứng dụng phát nội dung video hoặc nhạc, thì ứng dụng đó sẽ chuyển đổi giữa chế độ phát và tạm dừng phát nội dung đa phương tiện khi có sự kiện nhấn phím phát hoặc tạm dừng được gửi trong quá trình phát. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE.

TV-PC

Khi đang phát video hoặc âm thanh, thao tác nhấn nút giữa D-pad sẽ tạm dừng nội dung nghe nhìn đang phát. Khi tạm dừng phát, việc nhấn nút giữa D-pad sẽ tiếp tục quá trình phát. Nút trái và phải của D-pad lần lượt tua đi và tua lại theo bản nhạc hiện tại. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Sự kiện truyền thông.

TV-PN

Các mục được thêm vào kênh Watch Next dựa trên nguyên tắc dành cho Xem video tiếp theo dành cho nhà phát triển ứng dụng.

Chế độ môi trường xung quanh TV-BU

Khi người dùng yêu cầu phát video đang hoạt động, ứng dụng sẽ ngăn thiết bị chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chế độ môi trường xung quanh.

TV-BY

Khi không có quá trình phát hoạt ảnh hoặc video do người dùng khởi động, ứng dụng sẽ không ngăn thiết bị chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh.

TV-BA

Để chỉ phát âm thanh, ứng dụng không ngăn thiết bị chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh, trừ phi ứng dụng triển khai trải nghiệm hình ảnh không tĩnh, chẳng hạn như video nhạc hoặc hình ảnh, trong khi nhạc đang phát.

Google Play

Làm theo các yêu cầu sau đây để định cấu hình ứng dụng của bạn cho phù hợp với các trang thông tin và chế độ phân loại khác trên Google Play:

Loại Kiểm thử Nội dung mô tả
Hình trong hình IC TV

Ứng dụng thiết lập siêu dữ liệu thích hợp để phân loại mức sử dụng tính năng hình trong hình thành một trong các kiểu sử dụng được phép. Tệp kê khai cũng khai báo tiêu đề và tiêu đề phụ thể hiện chính xác mục đích sử dụng PIP (Hình trong hình) này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Làm nhiều việc cùng lúc trên TV.

IP TV

Khi ở chế độ hình trong hình, ứng dụng không hiện tài liệu quảng bá hoặc quảng cáo vốn không thuộc nguồn nội dung.

TV-IQ

Khi ở chế độ hình trong hình, ứng dụng không làm giảm trải nghiệm về một hoạt động toàn màn hình khác.

Ứng dụng không được sử dụng quá nhiều tài nguyên, chiếm quyền tập trung âm thanh, can thiệp vào MediaSession đang hoạt động hoặc yêu cầu số lượng phiên giải mã không cân đối.

TV-IH

Ứng dụng không hiện các nút điều khiển trên giao diện người dùng hoặc thành phần có thể điều hướng khi ở chế độ hình trong hình. Các ứng dụng có thể hiện một số chế độ kiểm soát của người dùng ngay trong cửa sổ PiP (Hình trong hình).

TV-IE

Để chuyển sang chế độ hình trong hình, người dùng cần thực hiện thao tác rõ ràng và có chủ ý trong ứng dụng. Ứng dụng sẽ không tự động chuyển sang chế độ PiP (setAutoEnterEnabled được đặt thành false) trừ phi người dùng đang trong cuộc gọi đang diễn ra.

TV-IS

Ứng dụng không được cho thấy giao diện người dùng nào để vào PiP nếu chế độ hình trong hình bị tắt trên một thiết bị.

TV-IX

Ứng dụng chỉ sử dụng chế độ hình trong hình để tiếp tục một hoạt động đang diễn ra. Trải nghiệm hình trong hình không khuyến khích hoặc khuyến khích người dùng quay lại chế độ xem toàn màn hình của ứng dụng trong khi hoạt động đang diễn ra hoặc sau khi hoạt động kết thúc.

Chính sách của Play TV-G1

Tất cả ứng dụng truyền hình mới và hiện có trong Cửa hàng Google Play đều bắt buộc phải sử dụng Android App Bundle.

TV-G2

Ứng dụng của bạn phải tuân thủ các yêu cầu trong Trung tâm chính sách dành cho nhà phát triển của Play.

Trang chi tiết về ứng dụng TV-G3

Chức năng của ứng dụng hoạt động đúng như mong đợi hoặc như mô tả tại trang thông tin của ứng dụng trên Cửa hàng Google Play.

TV-G4

Ứng dụng bạn gửi đã tải lên ít nhất một ảnh chụp màn hình chưa bị thay đổi và có độ phân giải cao, mô tả chính xác phiên bản hiện tại của trải nghiệm trong ứng dụng dành cho TV.

Thông tin đăng nhập TV-G5

Đối với ứng dụng có tính năng có tính phí, bạn phải cung cấp thông tin đăng nhập trong Google Play Console để kiểm thử toàn bộ trải nghiệm trong ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quyền truy cập vào ứng dụng trong phần Chuẩn bị ứng dụng để gửi đi xem xét.

Câu hỏi thường gặp

Sau khi tôi gửi ứng dụng, làm cách nào để biết liệu ứng dụng của tôi đã đáp ứng toàn bộ yêu cầu đối với ứng dụng dành cho thiết bị TV hay chưa?

Nếu ứng dụng của bạn không đáp ứng các yêu cầu về khả năng hữu dụng theo mô tả trên trang này, nhóm Cửa hàng Play sẽ liên hệ với bạn qua địa chỉ email nêu trong tài khoản Google Play Console liên kết với ứng dụng đó.

Thận trọng: Hãy đảm bảo ứng dụng của bạn có các mục nhập tệp kê khai bắt buộc dành cho thiết bị TV. Nếu không, ứng dụng của bạn sẽ không được coi là một ứng dụng dành cho TV và sẽ không được xem xét theo các yêu cầu về khả năng hữu dụng trên TV.

Ứng dụng của tôi không chỉ nhắm đến các kiểu dáng thiết bị TV. Nếu ứng dụng của tôi không đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng dành cho thiết bị TV, thì ứng dụng mới hoặc đã cập nhật của tôi có còn xuất hiện trên Google Play đối với các thiết bị khác không?

Bạn chỉ có thể phát hành bản cập nhật cho trang thông tin trên Cửa hàng Google Play nếu tất cả thay đổi đều được phê duyệt. Nếu việc cập nhật cấu phần phần mềm dành riêng cho từng hệ số hình dạng đang chặn việc cập nhật thêm cho trang thông tin của bạn cho các thiết bị khác như điện thoại hoặc máy tính bảng, thì bạn nên xoá cấu phần phần mềm đó bằng cách thay thế bằng một nội dung gửi trống cho đến khi bạn có thể giải quyết các yêu cầu.

Nếu ứng dụng của tôi đáp ứng các yêu cầu đối với việc phát hành, thì khi nào ứng dụng sẽ có mặt trên Cửa hàng Google Play trên các thiết bị TV?

Ứng dụng đáp ứng yêu cầu về TV sẽ xuất hiện ngay lập tức trên Cửa hàng Play trên các thiết bị TV.