Hướng dẫn so sánh Health Connect

Google giúp mọi người đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt hơn về sức khỏe của họ. Chúng tôi làm được điều này bằng cách tạo ra các nền tảng và dịch vụ giúp kết nối người dùng với dữ liệu về sức khỏe và thể chất của họ.

Một danh mục lớn các thiết bị, bao gồm điện thoại thông minh và thiết bị đeo, cùng nhiều ứng dụng về sức khỏe, thể chất và tinh thần chạy trên Android. Các công nghệ và API của Android cũng cung cấp nhiều loại dữ liệu. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là người dùng Android có thể phải chuyển đổi giữa các ứng dụng và thiết bị để truy cập và kiểm soát dữ liệu sức khỏe của họ giữa các nền tảng.

Health Connect sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Ứng dụng cung cấp một vị trí hợp nhất để người dùng Android quản lý quyền truy cập vào dữ liệu về sức khỏe và thể chất của họ. Ngoài ra, ứng dụng còn giúp người dùng có được quyền kiểm soát chi tiết đối với dữ liệu của họ, đồng thời giúp các nhà phát triển Android tạo ra những trải nghiệm đột phá về sức khỏe.

Biết được API nào cần sử dụng, cho dù đó là Health Connect, API Fit REST hay API Fitbit Web. Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn về API nào và thời điểm cần tích hợp.

Khi nào tôi nên tích hợp với API Health Connect?

Bạn nên tích hợp với Health Connect nếu bạn là nhà phát triển của thiết bị di động Android.

Health Connect hợp nhất dữ liệu trên danh mục thiết bị và ứng dụng của Android vào một hệ sinh thái. Đây là một API Android phổ biến để lưu trữ cũng như chia sẻ dữ liệu sức khỏe và thể chất trên thiết bị di động của người dùng. Health Connect cung cấp một giao diện để đọc và ghi dữ liệu của người dùng, chuẩn hóa giản đồ dữ liệu đồng thời tập trung các biện pháp kiểm soát quyền. Với mức độ hợp nhất này, Health Connect sẽ cung cấp một nền tảng về sức khỏe chung cho các nhà phát triển ứng dụng Android.

Bạn không nên chuyển sang Health Connect nếu bạn hiện đang là nhà phát triển API Fitbit Web hoặc API Fit REST. Tuy nhiên, nếu đã tích hợp với API Fit Android, bạn nên chuyển sang Health Connect.

API Fit Android đã ngừng hoạt động nhưng chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ API này cho đến cuối năm 2024. Hãy xem phần Hướng dẫn di chuyển để biết hướng dẫn về cách di chuyển sang Health Connect.

Đặc điểm của Health Connect

Sau đây là tóm tắt sự khác biệt giữa Health Connect và API Fit Android:

 • Đối tượng mục tiêu: nhà phát triển thiết bị di động Android.
 • Tập trung vào thiết bị: Dữ liệu được truy cập và lưu trữ trên thiết bị của người dùng.
 • Không cần có tài khoản: Dữ liệu không liên kết với một Tài khoản Google.
 • Các quyền tích hợp: Lấy tính năng quản lý dữ liệu về sức khỏe và thể chất làm trọng tâm.

Cách tích hợp

Các tài nguyên sau giúp bạn tích hợp và tìm hiểu thêm về Health Connect:

 • Tích hợp: Xem phần Bắt đầu để bắt đầu tích hợp với Health Connect.
 • Tìm hiểu thêm: Vui lòng xem video sau đây để tìm hiểu thêm về Health Connect.
 • Tài nguyên: Hãy nhớ xem qua phần tài liệu còn lại.

Khi nào tôi nên tích hợp với API Google Fit REST?

Nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng không dành cho thiết bị di động, nhà phát triển cho doanh nghiệp hoặc nhà nghiên cứu và bạn muốn tích hợp với hệ sinh thái Google Fit, bạn nên tích hợp với API Google Fit REST.

API Google Fit REST hợp nhất và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, bao gồm cả Google Fit. Dịch vụ này cho phép người dùng lưu trữ, chia sẻ và quản lý dữ liệu của họ ngay trên đám mây. Trong API Google Fit REST, dữ liệu của người dùng được liên kết với Tài khoản Google của họ thay vì lưu trữ trên thiết bị. Điều này có nghĩa là nền tảng tập trung vào tài khoản thay vì tập.trung vào thiết bị.

Điểm khác biệt của API Fit REST

Sau đây là tóm tắt về sự khác biệt giữa API Fit REST và Health Connect.

 • Đối tượng mục tiêu: Nhà phát triển ứng dụng không dành cho thiết bị di động Android, nhà phát triển cho doanh nghiệp hoặc nhà nghiên cứu.
 • Tập trung vào tài khoản: Dữ liệu được liên kết với Tài khoản Google của người dùng.
 • Lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu được lưu trữ trên đám mây thay vì thiết bị.
 • Giao diện: API Google Fit REST có giao diện không phân biệt nền tảng.
 • Quyền: Người dùng cấp quyền truy cập qua OAuth.
 • Truy cập vào dữ liệu: Gần thời gian thực truy cập vào dữ liệu.

Cách tích hợp

Các tài nguyên sau giúp bạn tích hợp và tìm hiểu thêm về API Fit REST:

 • Tích hợp: Xem phần Bắt đầu để bắt đầu dùng API Fit REST.
 • Tài nguyên: Xem hướng dẫn của Google Fit tại đây.

Khi nào tôi nên tích hợp với API Web Fitbit?

Nếu muốn tích hợp với hệ sinh thái Fitbit, bạn nên tích hợp với API Fitbit Web.

API Fitbit Web là giao diện không dựa trên nền tảng để tích hợp với hệ sinh thái Fitbit. Dịch vụ này cho phép người dùng lưu trữ, chia sẻ và quản lý dữ liệu của họ ngay trên đám mây. Trong API Fitbit Web, dữ liệu của người dùng được liên kết với tài khoản Fitbit của họ thay vì thiết bị. Tức là API Fitbit Web tập trung vào tài khoản thay vì thiết bị.

Các điểm khác biệt của API Fitbit Web

Dưới đây là tóm tắt về sự khác biệt giữa API Fitbit Web và Health Connect:

 • Đối tượng mục tiêu: nhà phát triển Fitbit, nhà phát triển cho doanh nghiệp và nhà nghiên cứu.
 • Tập trung vào tài khoản: Dữ liệu được liên kết với tài khoản Fitbit của người dùng.
 • Lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu được lưu trữ trên đám mây thay vì thiết bị.
 • Giao diện: API Fitbit Web có giao diện không phân biệt vào nền tảng.
 • Quyền: Người dùng cấp quyền truy cập qua OAuth.
 • Truy cập vào dữ liệu: Gần thời gian thực truy cập vào dữ liệu.

Cách tích hợp

Các tài nguyên sau giúp bạn tích hợp và tìm hiểu thêm về API Fitbit Web:

Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp sau đây cung cấp cái nhìn tổng thể về các kế hoạch của chúng tôi và những việc bạn cần làm hiện tại.

Hỏi: Liệu API Fit Android có bị ngừng hoạt động không?

Có, chúng tôi dự định sẽ ngừng cung cấp API Google Fit Android vào cuối năm 2024. Việc này nhằm giúp các nhà phát triển của chúng tôi có đủ thời gian để di chuyển thành công từ API Fit Android sang Health Connect. Việc này cũng tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển Health Connect hoàn thiện hơn, giúp nền tảng trở nên toàn diện và hiệu quả hơn cho nhà phát triển Android cũng như người dùng của họ.

Hỏi: Tôi đã tích hợp với API Fit Android. Tôi có nên chuyển sang Health Connect không?

Có! Health Connect là một API Android phổ biến để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu sức khỏe từ nhiều ứng dụng và thiết bị trên thiết bị di động của người dùng. Dữ liệu đó bao gồm cả Google Fit. Health Connect là phương thức mới của chúng tôi để đồng bộ hóa dữ liệu với Google Fit và dữ liệu Google Fit sẽ được ghi vào Health Connect nếu được người dùng lựa chọn.

Sau đây là một số thành phần của Health Connect:

 • API để truy cập vào dữ liệu sức khỏe và chăm sóc sức khỏe tinh thần được lưu trữ trên thiết bị.
 • Một giao diện để đọc/ghi dữ liệu trên Android, bao gồm cả dữ liệu của Google Fit, Fitbit, Samsung Health và nhiều đối tác khác.
 • Giản đồ dữ liệu được chuẩn hóa.
 • Quyền kiểm soát chi tiết của người dùng.
 • Kiểm soát quản lý dữ liệu tập trung.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với API Google Fit REST và API Fitbit Web?

Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các API Web. Những API này là một phần thiết yếu trong sứ mệnh của chúng tôi nhằm giúp nhà phát triển xây dựng các công nghệ tốt hơn cho sức khỏe, thể chất và tinh thần của người dùng.