Anında yayınlamayı yapılandırma

Google Play Instant, APK'ları cihazlarına yüklemeye gerek kalmadan uygulamanızla etkileşimde bulunma olanağı sağlar. Bunun yerine, Google Play Store'daki "Şimdi Dene" düğmesi veya oluşturduğunuz bir URL aracılığıyla uygulamanızı deneyebilirler. Bu içerik yayınlama biçimi, uygulamanızla etkileşimi artırmanızı kolaylaştırır.

Bir özelliği yalnızca uygulamanızın temel modülünü anında etkinleştirdiğinizde anında etkinleştirebilirsiniz. Bunun nedeni, uygulamanızın hazır özellikli özellik modüllerinden birini deneyimlemek isteyen kullanıcıların cihazının, ortak kod ve kaynaklar için uygulamanızın temel modülünü de indirmesidir. Google Play Instant'ı desteklemek için temel modülünüzün ve özelliğinizin indirilmesinin birkaç kriteri karşılaması gerektiğini unutmayın:

Bu bölümde açıklandığı gibi, Android Studio 3.5 veya sonraki bir sürümü kullanarak hazır sürüm etkin bir özellik modülü oluşturursanız IDE, her modülün manifest dosyasına aşağıdakileri ekleyerek hem temel modülü hem de özellik modülünü sizin için otomatik olarak etkinleştirir:

<manifest xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution"
  ... >
  <dist:module dist:instant="true" />
  ...

Ayrıca, uygulamanızı indirirken ve yüklerken anında özellikli özellik modülleri otomatik olarak indirilir ve uygulamanızın temel APK'sıyla yüklenir. Dolayısıyla IDE, anında özellikli özellik modülünde aşağıdakileri de içerir.

  <dist:module ...>
    <dist:delivery>
      <dist:install-time />
    </dist:delivery>
  </dist:module>

Bu davranış, dist:instant="true" ayarladığınızda <dist:on-demand /> öğesini de dahil edemeyeceğiniz anlamına gelir. Ancak Play Özellik Yayınlama Kitaplığı'nı kullanarak hazır uygulama deneyiminizde isteğe bağlı hazır sürüm etkin modülleri isteyebilirsiniz.

Anında teslimat için yeni bir modül yapılandırma

Android Studio'yu kullanarak uygulama projenize hazır özellikli bir özellik modülü eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Henüz yapmadıysanız uygulama projenizi IDE'de açın.
 2. Menü çubuğundan Dosya > Yeni > Yeni Modül'ü seçin.
 3. Yeni Modül Oluştur iletişim kutusunda, Anında Dinamik Özellik Modülü'nü seçin ve İleri'yi tıklayın.
 4. Yeni modülünüzü yapılandırın bölümünde aşağıdakileri tamamlayın:

  1. Açılır menüden uygulama projeniz için Temel uygulama modülünü seçin.
  2. Modül adı belirtin. IDE, modülü Gradle ayarları dosyanızda bir Gradle alt projesi olarak tanımlamak için bu adı kullanır. Uygulama paketinizi oluşturduğunuzda Gradle, özellik modülünün manifest dosyasına <manifest split> özelliğini eklemek için alt proje adının son öğesini kullanır.
  3. Modülün paket adını belirtin. Varsayılan olarak Android Studio, temel modülün kök paket adıyla önceki adımda belirttiğiniz modül adını birleştiren bir paket adı önerir.
  4. Modülün desteklemesini istediğiniz Minimum API düzeyini seçin. Bu değer, temel modülün değeriyle eşleşmelidir.
  5. En fazla 50 karakter kullanarak Modül başlığı'nı belirtin. Platform, modülü kullanıcılara tanıtmak için bu başlığı kullanır. Bu nedenle, uygulamanızın temel modülünde modül başlığı, çevirebileceğiniz bir dize kaynağı olarak bulunmalıdır. Android Studio kullanarak modülü oluştururken IDE, dize kaynağını sizin için temel modüle ekler ve aşağıdaki girişi özellik modülünün manifest dosyasına ekler:

   <dist:module
     ...
     dist:title="@string/feature_title">
   </dist:module>
   
  6. Bu modülün Android 4.4 (API düzeyi 20) ve önceki sürümleri çalıştıran ve çoklu APK'lara dahil edilen cihazlarda kullanılabilmesini istiyorsanız Birleştirme'nin yanındaki kutuyu işaretleyin. Android Studio, seçiminizi yansıtmak için modülün manifest dosyasına aşağıdakileri ekler.

   <dist:module>
     <dist:fusing dist:include="true" />
   </dist:module>
   
 5. Son'u tıklayın.

Android Studio, modülünüzü oluşturmayı bitirdikten sonra, Proje bölmesinden içeriğin içeriğini kendiniz inceleyin (menü çubuğundan Görünüm > Araç Pencereleri > Proje'yi seçin). Varsayılan kod, kaynaklar ve kuruluş standart uygulama modülündekilere benzer olmalıdır.

İsteğe bağlı olarak indirmek istediğiniz bir özelliği uyguladıktan sonra Play Özellik Yayınlama Kitaplığı'nı kullanarak bu özelliği nasıl isteyeceğinizi öğrenin.

Uygulamanızı dağıtma

Uygulamanızı özellik modüllerini destekleyen bir şekilde geliştirirken, menü çubuğundan Çalıştır > Çalıştır'ı seçerek (veya araç çubuğundaki Çalıştır tıklayarak) uygulamanızı normalde yaptığınız gibi bağlı bir cihaza dağıtabilirsiniz.

Uygulama projeniz bir veya daha fazla özellik modülü içeriyorsa mevcut çalışma/hata ayıklama yapılandırmanızı aşağıdaki gibi değiştirerek uygulamanızı dağıtırken hangi özelliklerin dahil edileceğini seçebilirsiniz:

 1. Menü çubuğundan Çalıştır > Yapılandırmaları Düzenle'yi seçin.
 2. Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunun sol panelinden istediğiniz Android uygulaması yapılandırmasını seçin.
 3. Genel sekmesindeki Dağıtılacak dinamik özellikler bölümünde, uygulamanızı dağıtırken dahil etmek istediğiniz her özellik modülünün yanındaki kutuyu işaretleyin.
 4. Tamam'ı tıklayın.

Varsayılan olarak Android Studio, hazır uygulama özellikli modüllerinizi hazır deneyim olarak dağıtmaz veya uygulamanızı dağıtmak için uygulama paketlerini kullanmaz. Bunun yerine IDE, APK boyutu yerine dağıtım hızı için optimize edilmiş APK'ları cihazınıza yükler ve yükler. Bunun yerine Android Studio'yu bir uygulama paketinden APK ve hazır uygulama derleyip dağıtacak şekilde yapılandırmak için çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmanızı değiştirin.