Çalışma/hata ayıklama yapılandırmaları oluşturma ve düzenleme

Kodunuzu çalıştırdığınızda, hata ayıkladığınızda veya test ettiğinizde Android Studio, işlemin nasıl gerçekleştirileceğini belirlemek için bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması kullanır. Genellikle, başlangıçta oluşturulan yapılandırma bir uygulamayı çalıştırmak veya uygulamada hata ayıklamak için yeterlidir. Ancak yeni yapılandırmaları değiştirip oluşturabilir ve yapılandırma şablonlarını bu sayfada açıklandığı şekilde geliştirme sürecinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki IntelliJ dokümanlarına da bakın:

Çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmaları hakkında

Çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmaları; uygulama yükleme, başlatma ve test seçenekleri gibi ayrıntıları belirtir. Tek seferlik kullanım için bir yapılandırma tanımlayabilir veya ileride kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Kaydettikten sonra, yapılandırmayı araç çubuğu içindeki Çalıştır/Hata Ayıklama Yapılandırmasını Seç açılır listesinden seçebilirsiniz. Android Studio, yapılandırmaları proje kapsamında kaydeder.

İlk oluşturulan çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması

Bir projeyi ilk oluşturduğunuzda Android Studio, Android uygulama şablonuna dayanarak ana etkinlik için bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması oluşturur. Projenizi çalıştırmak veya hata ayıklamak için her zaman en az bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması tanımlamanız gerekir. Bu nedenle, başlangıçta oluşturulan yapılandırmayı silmemenizi öneririz.

Proje kapsamı ve sürüm kontrolü

Çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmaları ve şablon değişiklikleri yalnızca mevcut projeye uygulanır. Sürüm kontrol sisteminiz üzerinden bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmasını paylaşabilirsiniz (ancak şablonu değil). Yapılandırmanın nasıl paylaşılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ad ve Yapılandırma Seçeneklerini Paylaşma bölümüne bakın.

Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunu aç

Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunu açmak için Çalıştır > Yapılandırmaları Düzenle'yi seçin. Şekil 1'de gösterildiği gibi Çalıştır/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusu görünür.

1. Şekil. Yapılandırmaları Çalıştır/Hata Ayıkla iletişim kutusu

İletişim kutusunun sol paneli, tanımlanmış yapılandırmalarınızı şablon türüne göre gruplandırır ve alt kısımda yapılandırma şablonlarını düzenlemenize olanak tanır. Seçili yapılandırmayı sağ panelde düzenleyebilirsiniz. Gizlenmiş öğeleri görmek için iletişim kutusunu yeniden boyutlandırın.

Bu iletişim kutusunda şunları yapabilirsiniz:

Yeni bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması oluşturma

Çalıştır/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusundan, Proje penceresinden veya Kod Düzenleyici'den yeni çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmaları tanımlayabilirsiniz. Yeni yapılandırma, bir yapılandırma şablonuna dayalı olmalıdır.

Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusu, çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmalarınızı ve kullanılabilir yapılandırma şablonlarını görüntüler. Doğrudan bir şablondan veya başka bir yapılandırmanın kopyasından yeni bir yapılandırma başlatabilirsiniz. Ardından, alan değerlerini gereken şekilde değiştirebilirsiniz.

Alternatif olarak, otomatik olarak söz konusu öğeye özel bir yapılandırma oluşturmak için Proje penceresinde bir öğeyi sağ tıklayabilirsiniz. Örneğin, belirli bir etkinliği çalıştırmak istiyorsanız etkinlik Java dosyasını sağ tıklayıp Çalıştır'ı seçebilirsiniz. Öğeye bağlı olarak, Android Studio yapılandırmayı oluşturmak için Android Uygulaması, Android Cihazlı Testler veya JUnit yapılandırma şablonu kullanır.

Kod Düzenleyici'de, bir sınıf veya yöntem için kolayca test ve çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması oluşturabilir ve ardından bu yapılandırmayı yürütebilirsiniz.

Çalıştır/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunun dışında bir yapılandırma oluşturduğunuzda, yapılandırma kaydetmediğiniz sürece geçici olur. Varsayılan olarak, Android Studio bunları kaldırmaya başlamadan önce projede en fazla beş geçici yapılandırmanız olabilir. Bu varsayılan ayarı değiştirmek için Android Studio ayarlarını açın ve Gelişmiş Ayarlar > Çalıştır/Hata Ayıkla > Geçici yapılandırma sınırı'nı değiştirin. Geçici yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için Geçici Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları Oluşturma ve Kaydetme bölümüne bakın.

Şablonu temel alan bir yapılandırma başlatma

Şablonu temel alan bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması tanımlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunu açın.
 2. Yeni Yapılandırma Ekle'yi tıklayın.
 3. Yapılandırma şablonu seçin.
 4. Ad alanına bir ad yazın.
 5. Yapılandırmayı gerektiği şekilde değiştirin.
 6. İletişim kutusunun alt kısmında görüntülenen tüm hataları düzelttiğinizden emin olun.

 7. Uygula'yı veya Tamam'ı tıklayın.

Kopyadan yapılandırma başlatma

Başka bir yapılandırmanın kopyasından başlayarak çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması tanımlamak için şu adımları uygulayın:

 1. Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunu açın.
 2. Sol bölmeden mevcut bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması seçin.
 3. Yapılandırmayı Kopyala'yı tıklayın.
 4. Ad alanına bir ad yazın.
 5. Yapılandırmayı gerektiği şekilde değiştirin.
 6. İletişim kutusunun altında görüntülenen tüm hataları düzelttiğinizden emin olun.

 7. Uygula'yı veya Tamam'ı tıklayın.

Projedeki bir öğe için bir yapılandırma tanımlayın

Android Studio, Proje penceresinde gösterilen bazı öğeler için bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması oluşturabilir. Yapılandırma, aşağıdaki gibi bir yapılandırma şablonuna dayanır:

Projenizdeki bir öğe için çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması oluşturmak istiyorsanız şu adımları uygulayın:

 1. Android veya Proje görünümünde bir proje açın.
 2. Proje penceresinde test edilebilir bir öğeyi sağ tıklayın ve Çalıştır filename veya Hata Ayıkla filename öğesini seçin. Android Studio, geçici bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması oluşturur ve uygulamanızı başlatır.
 3. Araç çubuğundaki Çalıştır/Hata Ayıklama Yapılandırmasını Seç açılır listesini açın.
 4. Kaydetmek istediğiniz yapılandırmanın yanındaki seçeneklerden Yapılandırmayı Kaydet'i seçin.

  2. Şekil. Yapılandırmayı kaydet

Not: Aynı öğeyi (ancak etkinliği değil) sağ tıklayıp çalıştırır veya hata ayıklarsanız Android Studio yeni bir yapılandırma oluşturur.

Bir sınıf veya yöntem için test yapılandırmasını tanımlama

Android Studio, bir sınıf veya yöntem için bir test çalıştırması yapılandırması tanımlamanızı ve ardından bu yapılandırmayı çalıştırmanızı sağlar. Örneğin, yeni bir sınıf oluşturursanız bu sınıf için bir test oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz. Test başarılı olursa yeni kodunuzun başka bir yerde hiçbir şeyi bozmadığından emin olmak için projenin geri kalanı için testleri çalıştırabilirsiniz.

Android Studio, kaynak grubunuza bağlı olarak Android Cihazlı Testler veya Android JUnit şablonunu kullanır. Yerel birim testi için isteğe bağlı olarak kod kapsamı ile çalıştırabilirsiniz.

Java kodunuzdaki bir sınıf veya yöntem için çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması oluşturmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Android veya Proje görünümünde bir proje açın.
 2. Kod Düzenleyici'de bir Java dosyası açın.
 3. Kodda bir sınıf veya yöntem seçin ve ardından Control+Üst Karakter+T (Command+Üst Karakter+T) tuşlarına basın.
 4. Görüntülenen menüden Yeni Test Oluştur'u seçin.
 5. Test Oluştur iletişim kutusunda isteğe bağlı olarak değerleri değiştirin veya ayarlayın ve Tamam'ı tıklayın.
 6. Hedef Dizini Seçin iletişim kutusunda, Android Studio'nun testi projenin hangi bölümüne yerleştirmesini istediğinizi seçin. Konumu, dizin yapısına göre veya komşu bir sınıfı seçerek belirtebilirsiniz.
 7. Tamam'ı tıklayın.

  Yeni test, ilgili test kaynağı grubundaki Proje penceresinde görünür.

 8. Testi çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Proje penceresinde testi sağ tıklayıp Çalıştır veya Hata Ayıkla'yı seçin.
  • Kod Düzenleyici'de, test dosyasında bir sınıf tanımını veya yöntem adını sağ tıklayın ve sınıftaki tüm yöntemleri test etmek için Çalıştır'ı veya Hata Ayıkla'yı seçin.
 9. Araç çubuğundaki Çalıştır/Hata Ayıklama Yapılandırmasını Seç açılır listesini açın.
 10. Kaydetmek istediğiniz yapılandırmanın yanındaki seçeneklerden Yapılandırmayı Kaydet'i seçin.

  3. Şekil. Yapılandırmayı kaydet

Kayıtlı bir yapılandırmayı kullanarak uygulama çalıştırma veya uygulama hatalarını ayıklama

Bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması kaydettiyseniz uygulamanızı çalıştırmadan veya hatalarını ayıklamadan önce bu yapılandırmayı seçebilirsiniz.

Kayıtlı bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmasını kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Araç çubuğu içindeki Çalıştır/Hata Ayıklama Yapılandırmasını Seç açılır listesinden çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmasını seçin.
 2. Açılır liste, Çalıştır ve Hata ayıklama'nın solundadır (örneğin, ).

 3. Çalıştır > Çalıştır veya Çalıştır > Hata ayıkla'yı seçin.
 4. Alternatif olarak, Çalıştır veya Hata ayıkla'yı tıklayın.

Çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmasını düzenleme

Bir çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmasını düzenlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunu açın.
 2. Sol bölmeden bir yapılandırma seçin.
 3. Yapılandırmayı gerektiği şekilde değiştirin.
 4. İletişim kutusunun altında görüntülenen tüm hataları düzelttiğinizden emin olun.

 5. Uygula'yı veya Tamam'ı tıklayın.

Çalıştırma/hata ayıklama yapılandırma şablonunu düzenleme

Android Studio tarafından sağlanan yapılandırma şablonlarını geliştirme sürecinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz. Bir şablonu düzenlediğinizde, şablonu kullanan mevcut yapılandırmalar etkilenmez. Bu nedenle, örneğin belirli bir türde birkaç yapılandırma oluşturmanız gerekiyorsa şablonu düzenleyebilir ve işiniz bittiğinde tekrar değiştirebilirsiniz.

Yeni şablon oluşturamasanız da bir şablona benzer şekilde kullanmak için yapılandırmalar oluşturabilirsiniz. Bir yapılandırmayı kopyalayabilir ve yeni yapılandırmalar oluşturmak için kopyayı düzenleyebilirsiniz.

Bir şablonu düzenlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunu açın.
 2. Yapılandırma şablonlarını düzenle...'yi tıklayın.
 3. Bir yapılandırma şablonu seçin.
 4. Yapılandırmayı gerektiği şekilde değiştirin.
 5. İletişim kutusunun altında görüntülenen tüm hataları düzelttiğinizden emin olun.

 6. Uygula'yı veya Tamam'ı tıklayın.

Sıralama ve grup yapılandırmaları

Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunda, yapılandırmalarınızı hızlı bir şekilde bulmak için sıralayabilirsiniz. Klasördeki öğeleri alfabetik olarak sıralayabilir ve yapılandırmaları gruplandırmak için yeni klasörler oluşturabilirsiniz.

Yapılandırmaları alfabetik olarak sıralamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunu açın.
 2. Yapılandırmaları içeren bir klasör seçin.
 3. Yapılandırmaları Sırala'yı tıklayın .
 4. İletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklayın.

Yapılandırmaları klasörlerde gruplandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Çalıştırma/Hata Ayıklama Yapılandırmaları iletişim kutusunu açın.
 2. Yapılandırmaları içeren bir klasör seçin.
 3. Yeni Klasör Oluştur'u tıklayın .
 4. Klasör Adı alanına bir ad yazın.
 5. Adı kaydetmek için Uygula'yı tıklayın.
 • Aynı şablon kategorisindeki öğeleri klasöre sürükleyin.
 • Klasörleri ve yapılandırmaları konuma sürükleyerek aynı şablon kategorisinde sıralayın.
 • İletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklayın.
 • Lansman öncesi işlemlerini

  Çalıştır/hata ayıklama yapılandırmasını uygulamadan önce yürütülecek görevleri belirtebilirsiniz. Görevler listede göründükleri sırayla gerçekleştirilir.

  Not: Görevleri lansmandan önce tanımlama özelliği ileri seviye bir özelliktir. Bu özelliği kullanmak yerine, tüm hazırlık mantığını build.gradle dosyanıza görev olarak eklemenizi öneririz. Böylece komut satırından derlediğinizde yürütülürler.

  Görev listesi oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Lansmandan önce bölümündeki Yapılandırmaları Çalıştır/Hata Ayıkla iletişim kutusunun en altında (alta doğru ilerlemeniz gerekebilir) Ekle'yi tıklayın ve bir görev türü seçin. Bir iletişim kutusu açılırsa alanları doldurun ve Tamam'ı tıklayın.
  2. Gerekirse daha fazla görev ekleyebilirsiniz.
  3. Görevleri sıralamak için sürükleyin veya bir görev seçin ve Yukarı ve Aşağı tıklayarak listede yukarı veya aşağı taşıyın.
  4. Çalıştırma/hata ayıklama yapılandırma ayarlarını uygulamadan önce görüntülemek istiyorsanız Bu sayfayı göster'i seçin.

   Varsayılan olarak bu seçeneğin işareti kaldırılmıştır.

  5. Uygulamanızı çalıştırırken veya hata ayıklarken Çalıştır veya Hata ayıklama araç penceresinin etkinleştirilmesini istiyorsanız Etkin araç penceresi'ni seçin.

   Bu seçenek varsayılan olarak belirlenmiştir.

  Listeden bir görevi kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Görev seçin.
  2. Kaldır tıklayın.

  Bir görevi düzenlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Görev seçin.
  2. Düzenle'yi tıklayın.
  3. Açılan iletişim kutusunda görev ayarlarını düzenleyin, ardından Tamam'ı tıklayın.

  Aşağıdaki tabloda ekleyebileceğiniz mevcut görevler listelenmiştir.

  Görev Açıklama
  Harici aracı çalıştır Android Studio'nun dışında bir uygulama çalıştırın. Harici Araçlar iletişim kutusunda, çalıştırmak istediğiniz bir veya daha fazla uygulamayı seçin ve Tamam'ı tıklayın. Uygulama henüz Android Studio'da tanımlanmamışsa tanımını Araçlar Oluştur iletişim kutusunda ekleyin. Daha fazla bilgi için Üçüncü Taraf Araçlarını Yapılandırma ve Harici Araçları inceleyin.
  Başka Bir Yapılandırma Çalıştırma Mevcut çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmalarından birini yürütün. Yürütülecek Yapılandırmayı Seçin iletişim kutusunda, yürütülecek bir yapılandırma seçin ve ardından Tamam'ı tıklayın.
  Etkinlik Projeyi veya modülü derleyin. Android Studio, çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması belirli bir modülü belirtiyorsa veya herhangi bir modül belirtilmezse Proje Oluştur komutunu yürütürse Modül Oluştur komutunu yürütür.
  Proje Oluştur Projeyi derleyin. Android Studio, Proje Oluştur komutunu çalıştırır.
  Yap, hata kontrolü yok Bu seçenek Make ile aynıdır. Tek fark, Android Studio'nun çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmasını derleme sonucundan bağımsız olarak yürütmesidir.
  Derleme Yapıları Android Studio'da desteklenmez.
  Gradle görevini çalıştır Bir Gradle görevi çalıştırın. Açılan iletişim kutusunda ayrıntıları belirtin ve ardından Tamam'ı tıklayın. Daha fazla bilgi için Gradle sayfasını inceleyin.
  Gradle Uyumlu Marka Projeyi derleyin ve Gradle'ı çalıştırın.
  App Engine Gradle oluşturucu App Engine Gradle oluşturucu görevi, projeyi senkronize eder ve ardından modülü oluşturur.

  Yapılandırma şablonları

  Android Studio, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak yapılandırma şablonları sağlar. Aşağıdaki bölümlerde, Android Studio ile Android geliştirme için geçerli olan şablonlar açıklanmaktadır:

  Not: Android Studio 2.1.x ve önceki sürümleri, daha yeni sürümlerde bulunmayan bir Native Uygulama şablonuna sahiptir. Bir projede Yerel Uygulama şablonunuz varsa projeyi yüklediğinizde Android Studio, bu şablonu Android uygulamasına dönüştürür. Projeyi Dönüştür iletişim kutusu, işlem boyunca size yol gösterir.

  Desteklenmeyen şablonlar

  Aşağıdaki desteklenmeyen şablonlar IntelliJ IDEA'dan gelir ve Android Studio ile Android geliştirmeye özel değildir. Bu şablonların kullanımı hakkında bilgi edinmek için IntelliJ IDEA belgelerinin bağlantılarını izleyin.

  Sık kullanılan yapılandırma seçenekleri

  Ad, Paralel çalışmaya izin ver ve Proje dosyası olarak depola seçenekleri, birden çok yapılandırma şablonunda yaygın olarak kullanılır. Bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Genel ayarlar sayfasını inceleyin.

  Android Studio, paylaşılan çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmasını project_directory/.idea/runConfigurations/ klasörü altındaki bağımsız XML dosyalarında depolar. Daha fazla bilgi edinmek için IntelliJ projeleri dokümanlarındaki Dizin tabanlı biçim bölümüne bakın.

  Android Uygulaması

  Bu şablona dayalı yapılandırmalar kullanarak sanal veya donanım cihazlarında Android uygulama ve etkinliklerini çalıştırabilir veya hata ayıklayabilirsiniz.

  Genel sekmesi

  Genel sekmesinde yükleme, başlatma ve dağıtım seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Çeşitli sekmesi, yükleme seçeneklerini de içerir.

  Alan Açıklama
  Modül Bu yapılandırmanın uygulanacağı modül seçin.
  Yükleme Seçenekleri: Dağıtma

  Bir seçenek belirtin:

  • Varsayılan APK - Şu anda seçili olan varyantınız için bir APK oluşturup dağıtın.
  • Uygulama paketinden APK - Uygulamanızı Android App Bundle'dan oluşturun ve dağıtın. Yani Android Studio, önce uygulama projenizi, uygulamanızın tüm derlenmiş kod ve kaynaklarını içeren bir uygulama paketine dönüştürür. Ardından, Android Studio bu uygulama paketinden yalnızca uygulamanızı bağlı cihaza dağıtmak için gereken APK'ları oluşturur. Bir uygulama paketinden dağıtım yapıldığında toplam derleme süresi uzadığından, Google Play'e yüklemeyi düşündüğünüz uygulama paketini test ederken genellikle bu seçeneği kullanmanız gerekir.
  • Özel Yapı - Android Studio'da desteklenmez.
  • Hiçbir şey - Bir cihaza APK yüklemeyin. Örneğin, APK'yı manuel olarak yüklemeyi tercih ederseniz yüklemek için Android Studio'ya ihtiyacınız yoktur.
  Yükleme Seçenekleri: Hazır uygulama olarak dağıtma Uygulamanız hazır uygulama deneyimlerini destekliyorsa (yani, yeni bir proje oluştururken hazır uygulama desteği eklerseniz veya bir veya daha fazla hazır özellikli özellik modülü oluşturduğunuzda hazır uygulama özellikli bu modülleri dağıtmayı tercih edebilirsiniz. Bunun için Hazır uygulama olarak dağıt seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyebilirsiniz.
  Yükleme Seçenekleri: Dağıtılacak özellikler Uygulamanız özellik modülleri içeriyorsa uygulamanızı dağıtırken dahil etmek istediğiniz her özelliğin yanındaki kutuyu işaretleyin. Bu seçeneği yalnızca uygulamanız özellik modülleri içeriyorsa görürsünüz.

  Not: Özellik modüllerini isteğe bağlı olarak indirmeyi ve yüklemeyi test etmek istiyorsanız bunu, uygulama paketinizi yayınladıktan sonra Play Console dahili test kanalını kullanarak yapmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Uygulama paketinizi Play Console'a yükleme konusunu okuyun.

  Yükleme Seçenekleri: İşaretleri Yükleme Kullanmak istediğiniz adb pm install seçeneklerini yazın. Seçenekleri, komut satırında yaptığınız gibi ancak yol olmadan biçimlendirin. Bazı örnekler:

  -i foo.bar.baz -r /path/to/apk

  ve

  -d -r

  Varsayılan: seçenek yok.

  Başlatma Seçenekleri: Başlat

  Bir seçenek belirtin:

  • Hiçbir şey: Çalıştır veya Hata ayıkla'yı seçtiğinizde hiçbir şeyi başlatmayın. Bununla birlikte, uygulamanız zaten çalışıyorsa ve Hata Ayıkla'yı seçerseniz Android Studio, hata ayıklayıcıyı uygulama işleminize ekler.
  • Varsayılan Etkinlik - Manifest'te başlatma olarak işaretlediğiniz etkinliği başlatın. Örneğin:
   <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
   </intent-filter>
   
  • Belirtilen Etkinlik: Modülünüzde belirli bir uygulama etkinliğini başlatın. Seçildiğinde, aşağıda Etkinlik alanı görünür. Burada başlatmak istediğiniz etkinliğin adını yazabilir veya Diğer'i tıklayarak listeden bir etkinlik seçebilirsiniz.
  • URL - Uygulamanızın manifest dosyasındaki bir intent filtresiyle eşleşen bir URL'yi başlatın. Seçildiğinde, aşağıda URL'yi girebileceğiniz URL alanı görünür.

   Bir Android Hazır Uygulama başlatmak için bu alanı doldurmanız gerekir. Bunu, Android Uygulama Bağlantılarınızı test etmek için de kullanabilirsiniz.

  Başlatma Seçenekleri: Lansman İşaretleri Kullanmak istediğiniz adb am start seçeneklerini yazın. Seçenekleri, komut satırında yaptığınız gibi ama amacı belirtmeden biçimlendirin. Örneğin:

  -W

  Başlat için Hiçbir şey değerini seçtiyseniz bu seçenek görünmez.

  Varsayılan: seçenek yok.

  Dağıtım Hedefi Seçenekleri: Hedef

  Bir seçenek belirtin:

  • Dağıtım Hedefi Seçme İletişim Kutusunu Aç - Sanal veya donanım cihazı seçmek için Dağıtım Hedefi Seçin iletişim kutusunu açın.
  • USB Cihaz - USB bağlantı noktası üzerinden geliştirme bilgisayarınıza bağlanan bir donanım cihazı kullanın. Birden fazla profil varsa, bunları seçebilmeniz için bir iletişim açılır.
  • Emülatör: Sanal bir cihaz kullanın. Bir yapılandırmada, ortalama görüntüleme süresi (AVD) seçebilirsiniz. Aksi takdirde, yalnızca listedeki ilk ortalama görüntüleme süresi kullanılır.

  Dağıtım Hedefi Seçenekleri: Gelecekteki lansmanlarda aynı cihazı kullanın

  Varsayılan olarak bu seçenek devre dışıdır. Böylece, bir uygulamayı her çalıştırdığınızda bir cihaz seçmeniz için Dağıtım Seçin iletişim kutusu görüntülenir. Bu seçeneği belirleyip bir uygulamayı çalıştırdığınızda, cihaz seçmeniz için Dağıtım Seçin iletişim kutusu görüntülenir. Daha sonra, uygulamayı her çalıştırdığınızda, Dağıtım Seçin iletişim kutusu gösterilmeden seçtiğiniz cihazda başlatılır. Uygulamayı farklı bir cihazda çalıştırmak için Gelecekte lansmanlar için aynı cihazı kullan seçeneğinin işaretini kaldırın veya Çalıştır > Durdur'u app ya da Durdur ile uygulamayı durdurup tekrar başlatın. Cihaz seçebilmeniz için Dağıtım Seçin iletişim kutusu gösterilir.
  Lansmandan Önce Lansman İşlemlerinden Önce Tanımlama bölümüne bakın.

  Çeşitli sekmesi

  Çeşitli sekmesinde logcat, yükleme, başlatma ve dağıtım seçeneklerini belirtebilirsiniz. Genel sekmesi ayrıca yükleme seçeneklerini içerir.

  Alan Açıklama
  Logcat: Logcat'i otomatik olarak gösterme Bu seçenek belirlenirse bu yapılandırmayı kullanarak bir uygulamayı her başarılı şekilde dağıtıp başlattığınızda Logcat penceresi açılır. Varsayılan: seçili.
  Logcat: Lansmandan önce günlüğü temizleme Android Studio'nun uygulamayı başlatmadan önce günlük dosyasından önceki oturumlara ait verileri kaldırmasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Varsayılan: seçimi kaldırıldı.
  Yükleme Seçenekleri: APK değişmediyse yüklemeyi atla. Bu seçenek belirlendiğinde Android Studio, değiştirilmediğini tespit ederse APK'nızı yeniden dağıtmaz. Android Studio'nun, değişmemiş olsa bile APK'nın yüklenmesini zorunlu kılmasını istiyorsanız bu seçeneğin seçimini kaldırın. Varsayılan: seçili
  Yükleme Seçenekleri: Etkinliği başlatmadan önce uygulamayı çalıştırmayı zorla durdurun

  Seçilirse, Android Studio bir APK'nın değişmemesi nedeniyle yeniden yüklenmesi gerekmediğini algıladığında, uygulamanın varsayılan başlatıcı etkinliğinden başlaması için uygulamayı zorla durdurur. Bu seçenek işaretli değilse Android Studio uygulamayı zorla durdurmaz.

  Bu seçenek, bir APK'nın yüklü olup olmadığını kontrol eden önceki seçenekle çalışır. Her iki Yükleme Seçenekleri alanında, yüklemeyi zorunlu kılmak istemediğiniz sürece varsayılan değerleri değiştirmeden bırakın.

  Bazı durumlarda bu seçeneğin seçimini kaldırmak isteyebilirsiniz. Örneğin, bir giriş yöntemi motoru (IME) yazıyorsanız uygulamanın zorla durdurulduğunda mevcut klavye olarak seçimi kaldırılır. Bunu istemeyebilirsiniz.

  Varsayılan: seçili

  Lansmandan Önce Lansman İşlemlerinden Önce Tanımlama bölümüne bakın.

  Hata ayıklayıcı sekmesi

  Hata Ayıklayıcı sekmesinde hata ayıklama seçeneklerini belirtin.

  Android Studio, C ve C++ kodu için LLDB hata ayıklayıcısını kullanır. Normal Android Studio kullanıcı arayüzüne ek olarak, hata ayıklayıcı penceresinde hata ayıklama sırasında LLDB komutlarını girmenizi sağlayan bir LLDB sekmesi bulunur. Android Studio'nun hata ayıklayıcı kullanıcı arayüzünde bilgileri görüntülemek için kullandığı komutları girebilir ve ek işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

  C ve C++ projelerinde Hata Ayıklayıcı sekmesinde simge dizinlerinin yanı sıra LLDB başlatma ve yayınlama ekleme komutlarını ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdakine benzer düğmeler kullanın:

  • Ekle : Bir dizin veya komut ekler.
  • Kaldır - Bir dizin veya komut seçin, ardından öğeyi kaldırmak için bu düğmeyi tıklayın.
  • Yukarı - Bir dizin veya komut seçin, ardından öğeyi listede yukarı taşımak için bu düğmeyi tıklayın.
  • Aşağı - Bir dizin veya komut seçin, ardından bu düğmeyi tıklayarak öğeyi listede aşağı taşıyın.

  Android Studio'da hata ayıklama hakkında daha fazla bilgi için Uygulamanızda Hata Ayıklama bölümüne bakın.

  Alan Açıklama
  Hata ayıklama türü

  Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  • Yalnızca Java - Yalnızca Java kodunda hata ayıklama.
  • Otomatik Olarak Algıla - Android Studio'nun projeniz için en iyi hata ayıklama türünü seçmesine izin verin.
  • Yalnızca Yerel: Yerel C veya C++ kodunda hata ayıklama.
  • Çift (Java + Yerel) - İki ayrı hata ayıklama oturumunda Java ve yerel kodda hata ayıklayın.

  Projeniz için doğru hata ayıklama türünü seçtiğinden Otomatik Olarak Algıla seçeneği önerilir.

  Sembol Dizinleri

  Hata ayıklayıcıya Android Studio dışında oluşturulan C veya C++ bilgilerini sağlamak için sembol dosyaları eklemek isterseniz buraya bir veya daha fazla dizin ekleyebilirsiniz. Android Studio, Gradle için Android Eklentisi tarafından oluşturulan dosyalar yerine, bu dizinlerdeki dosyaları tercih eder. Hata ayıklayıcı, ihtiyacı olanı bulana kadar dizinlerde yukarıdan aşağıya doğru sırayla arama yapar. Dizindeki dosyalarda tekrar tekrar arama yapar. Listeyi optimize etmek ve zamandan tasarruf etmek için en sık kullanılan dizinleri listenin başına yerleştirin.

  Ağaçta daha yukarıda bir dizin belirtirseniz tüm alt dizinlerde arama yapılması daha uzun sürebilir. Çok spesifik bir dizin eklerseniz arama daha kısa sürer. Hız ile hata ayıklama için ihtiyaç duyduğunuz dosyaları bulma arasında doğru dengeyi bulmanız gerekir. Örneğin, farklı Android İkili Arayüzleri (ABI'ler) için alt dizinler içeren bir dizininiz varsa belirli bir ABI veya tüm ABI'ler için bir dizin eklemeyi seçebilirsiniz. Üst düzey dizinde arama yapmak daha uzun sürebilecek olsa da, farklı bir cihazda hata ayıklamaya karar verirseniz bu daha hatasız olacaktır.

  Hata ayıklayıcı, Gradle sembol dosyalarını otomatik olarak kullandığından, bu dosyaları içeren dizinler eklemeniz gerekmediğini unutmayın.

  LLDB Başlangıç Komutları

  Hata ayıklayıcı işleme eklenmeden önce çalıştırmak istediğiniz LLDB komutlarını ekleyin. Örneğin, ortam için ayarları aşağıdaki komutta gösterildiği gibi tanımlayabilirsiniz:

  settings set target.max-memory-read-size 2048

  LLDB, komutları yukarıdan aşağıya doğru sırayla yürütür.

  LLDB Yayın Ekleme Komutları

  Yürütmek istediğiniz LLDB komutlarını, hata ayıklayıcının işleme eklendikten hemen sonra ekleyin. Örneğin:

  process handle SIGPIPE -n true -p true -s false

  LLDB, komutları yukarıdan aşağıya doğru sırayla yürütür.

  Ana makine çalışma dizini LLDB çalışma dizinini belirtin.
  Günlük kaydı: Hedef kanallar

  LLDB günlüğü seçeneklerini belirtin. Android Studio, varsayılan seçenekleri ekibin deneyimine göre ayarlar. Böylece çok yavaş olmaz ancak sorun gidermek için gereken bilgileri içerir. Günlük, genellikle Android Studio hata raporları için istenir. Bu varsayılan

  lldb process:gdb-remote packets

  Daha fazla bilgi toplamak için varsayılanı değiştirebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki günlük seçenekleri belirli bir platform hakkında bilgi toplar:

  lldb process platform:gdb-remote packets

  Günlük komutlarının tam listesi için Android Studio'daki bir LLDB kabuk penceresinden log list komutunu girin.

  Android Studio, cihaz günlüklerini aşağıdaki konuma yerleştirir. Burada ApplicationId, oluşturduğunuz APK manifestinizde kullanılan benzersiz uygulama kimliğidir ve uygulamanızı hem cihazınızda hem de Google Play Store'da tanımlar:

  /data/data/ApplicationId/lldb/log

  Alternatif olarak, bir cihaza birden fazla kullanıcı erişirse günlükler aşağıdaki konuma yerleştirilir. Burada AndroidUserId, cihazdaki bir kullanıcıya ait benzersiz tanımlayıcıdır:

  /data/user/AndroidUserId/ApplicationId/lldb/log

  Uzaktan hata ayıklama için LLDB kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Uzaktan Hata Ayıklama bölümüne bakın.

  Lansmandan Önce Lansman İşlemlerinden Önce Tanımlama bölümüne bakın.

  Profil oluşturma sekmesi

  Cihazınız Android 7.1 veya önceki bir sürümü çalıştırırken Android Profiler'da belirli özellikleri etkinleştirmek için Gelişmiş profil oluşturmayı etkinleştir seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

  Android Testleri

  Kullanmanız gereken test şablonu kaynak grubunuza bağlıdır. Android Araçlı Testler şablonu araçlı test içindir. Android JUnit şablonu, yerel birim testi içindir.

  Not: Çeşitli cihazlarda test yapmak için Firebase Test Lab'i kullanıyorsanız, izlemeli testlerinizi tanımlamak için Android JUnit şablonunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Testlerinizi Firebase Test Lab ile Çalıştırma bölümüne bakın.

  Aşağıdaki sekme açıklamaları, Android Enstrümanlı test şablonundaki sekmeleri ve alanları kapsamaktadır. Android JUnit test şablonundaki sekmeler ve alanlar hakkında bilgi edinmek için IntelliJ Çalıştır/Hata Ayıklama Yapılandırması: JUnit sayfasına bakın.

  Genel sekmesi

  Genel sekmesinde test konumu, araç çalıştırıcısı, adb kabuğu ve dağıtım seçeneklerini belirtebilirsiniz.

  Alan Açıklama
  Modül Bu yapılandırmanın uygulanacağı bir modül seçin.
  Test

  Bu alanda, çalıştırmak istediğiniz testlerin konumunu belirtin:

  • Tümü modül içinde - Seçilen modüldeki tüm testleri başlatın.
  • Tümü pakette - Paket alanında belirtilen paketteki tüm testleri başlatır. Adı yazın veya paketi bir iletişim kutusundan seçmek için Diğer'i tıklayın.
  • Sınıf: Sınıf alanında belirtilen sınıfın testlerini başlatma. Adı yazın veya iletişim kutusundan sınıfı seçmek için Diğer'i tıklayın.
  • Yöntem: Bir test yöntemi başlatın. Class (Sınıf) alanında, yöntemi içeren sınıfı belirtin. Yöntem alanında yöntemi belirtin. Adı yazın veya iletişim kutusundan sınıfı ya da yöntemi seçmek için Diğer'i tıklayın.
  Belirli araç çalıştırıcı (isteğe bağlı) Enstrümantasyon aracının konumunu yazın; bir iletişim kutusu kullanmak için Diğer'i tıklayın. build.gradle dosyası, araç çalıştırıcısının konumunu belirtir. Bu değer, onu geçersiz kılar. Varsayılan değer genellikle AndroidX Test'in AndroidJUnitRunner sınıfıdır.
  Ek seçenekler

  Kullanmak istediğiniz adb am instrument seçeneklerini yazın. Bileşeni yazmayın. Örneğin, AndroidX Test'ten AndroidJUnitRunner kullanıyorsanız koşucuya -e size small gibi ek seçenekler iletmek için bu alanı kullanabilirsiniz.

  Varsayılan: Seçenek yok

  Dağıtım Hedefi Seçenekleri: Hedef

  Bir seçenek belirtin:

  • Dağıtım Hedefi Seçme İletişim Kutusunu Aç - Sanal veya donanım cihazı seçmek için Dağıtım Hedefi Seçin iletişim kutusunu açın.
  • USB Cihaz - USB bağlantı noktası üzerinden geliştirme bilgisayarınıza bağlanan bir donanım cihazı kullanın. Birden fazla profil varsa, bunları seçebilmeniz için bir iletişim açılır.
  • Emülatör: Sanal bir cihaz kullanın. Bir yapılandırmada, ortalama görüntüleme süresi (AVD) seçebilirsiniz. Aksi takdirde, yalnızca listedeki ilk ortalama görüntüleme süresi kullanılır.
  • Firebase Test Lab Cihaz Matrisi - Testlerinizi Firebase Test Lab ile Çalıştırma konusuna bakın.
  Dağıtım Hedefi Seçenekleri: Gelecekteki lansmanlarda aynı cihazı kullanın Gelecekte, Dağıtım Hedefi Seçin iletişim kutusundan seçtiğiniz cihazı otomatik olarak kullanmak isterseniz bu seçeneği belirleyin. Cihaz kullanılamıyorsa bir iletişim kutusu görürsünüz. Varsayılan: seçilmemiş
  Lansmandan Önce Lansman İşlemlerinden Önce Tanımlama bölümüne bakın.

  Çeşitli sekmesi

  Çeşitli sekmesi logcat ve yükleme seçeneklerini içerir.

  Alan Açıklama
  Logcat: Lansmandan önce günlüğü temizleme Android Studio'nun uygulamayı başlatmadan önce günlük dosyasından önceki oturumlara ait verileri kaldırmasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Varsayılan: seçimi kaldırıldı.
  Yükleme Seçenekleri: APK değişmediyse yüklemeyi atla Bu seçenek belirlendiğinde Android Studio, değiştirilmediğini tespit ederse APK'nızı yeniden dağıtmaz. Android Studio'nun, değişmemiş olsa bile APK'nın yüklenmesini zorunlu kılmasını istiyorsanız bu seçeneğin seçimini kaldırın. Varsayılan: seçili
  Yükleme Seçenekleri: Etkinliği başlatmadan önce uygulamayı çalıştırmayı zorla durdurun

  Seçilirse, Android Studio bir APK'nın değişmemesi nedeniyle yeniden yüklenmesi gerekmediğini algıladığında, uygulamanın varsayılan başlatıcı etkinliğinden başlaması için uygulamayı zorla durdurur. Bu seçenek işaretli değilse Android Studio uygulamayı zorla durdurmaz.

  Bu seçenek, bir APK'nın yüklü olup olmadığını kontrol eden önceki seçenekle birlikte çalışır. Her iki Yükleme Seçenekleri alanında, yüklemeyi zorunlu kılmak istemediğiniz sürece varsayılan değerleri değiştirmeden bırakın.

  Bazı durumlarda bu seçeneğin seçimini kaldırmak isteyebilirsiniz. Örneğin, bir giriş yöntemi motoru (IME) yazıyorsanız uygulamanın zorla durdurulduğunda mevcut klavye olarak seçimi kaldırılır. Bunu istemeyebilirsiniz.

  Varsayılan: seçili

  Lansmandan Önce Lansman İşlemlerinden Önce Tanımlama bölümüne bakın.

  Hata ayıklayıcı sekmesi

  Hata Ayıklayıcı sekmesinde hata ayıklama seçeneklerini belirtin.

  Android Studio, C ve C++ kodu için LLDB hata ayıklayıcısını kullanır. Normal Android Studio kullanıcı arayüzüne ek olarak, hata ayıklayıcı penceresinde hata ayıklama sırasında LLDB komutlarını girmenizi sağlayan bir LLDB sekmesi bulunur. Android Studio'nun hata ayıklayıcı kullanıcı arayüzünde bilgileri görüntülemek için kullandığı komutları girebilir ve ek işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

  C ve C++ projelerinde Hata Ayıklayıcı sekmesinde simge dizinlerinin yanı sıra LLDB başlatma ve yayınlama ekleme komutlarını ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdakine benzer düğmeler kullanın:

  • Ekle : Bir dizin veya komut ekler.
  • Kaldır - Bir dizin veya komut seçin, ardından öğeyi kaldırmak için bu düğmeyi tıklayın.
  • Yukarı - Bir dizin veya komut seçin, ardından öğeyi listede yukarı taşımak için bu düğmeyi tıklayın.
  • Aşağı - Bir dizin veya komut seçin, ardından bu düğmeyi tıklayarak öğeyi listede aşağı taşıyın.

  Android Studio'da hata ayıklama hakkında daha fazla bilgi için Uygulamanızda Hata Ayıklama bölümüne bakın.

  Alan Açıklama
  Hata ayıklama türü

  Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  • Yalnızca Java - Yalnızca Java kodunda hata ayıklama.
  • Otomatik Olarak Algıla - Android Studio'nun projeniz için en iyi hata ayıklama türünü seçmesine izin verin.
  • Yalnızca Yerel: Yerel C veya C++ kodunda hata ayıklama.
  • Çift (Java + Yerel) - İki ayrı hata ayıklama oturumunda Java ve yerel kodda hata ayıklayın.

  Projeniz için doğru hata ayıklama türünü seçtiğinden Otomatik Olarak Algıla seçeneği önerilir.

  Sembol Dizinleri

  Hata ayıklayıcıya Android Studio dışında oluşturulan C veya C++ bilgilerini sağlamak için sembol dosyaları eklemek isterseniz buraya bir veya daha fazla dizin ekleyebilirsiniz. Android Studio, Gradle için Android Eklentisi tarafından oluşturulan dosyalar yerine, bu dizinlerdeki dosyaları tercih eder. Hata ayıklayıcı, ihtiyacı olanı bulana kadar dizinlerde yukarıdan aşağıya doğru sırayla arama yapar. Dizindeki dosyalarda tekrar tekrar arama yapar. Listeyi optimize etmek ve zamandan tasarruf etmek için en sık kullanılan dizinleri listenin başına yerleştirin.

  Ağaçta daha yukarıda bir dizin belirtirseniz tüm alt dizinlerde arama yapılması daha uzun sürebilir. Çok spesifik bir dizin eklerseniz arama daha kısa sürer. Hız ile hata ayıklama için ihtiyaç duyduğunuz dosyaları bulma arasında doğru dengeyi bulmanız gerekir. Örneğin, farklı Android İkili Arayüzleri (ABI'ler) için alt dizinler içeren bir dizininiz varsa belirli bir ABI veya tüm ABI'ler için bir dizin eklemeyi seçebilirsiniz. Üst düzey dizinde arama yapmak daha uzun sürebilecek olsa da, farklı bir cihazda hata ayıklamaya karar verirseniz bu daha hatasız olacaktır.

  Hata ayıklayıcı, Gradle sembol dosyalarını otomatik olarak kullandığından, bu dosyaları içeren dizinler eklemeniz gerekmediğini unutmayın.

  LLDB Başlangıç Komutları

  Hata ayıklayıcı işleme eklenmeden önce çalıştırmak istediğiniz LLDB komutlarını ekleyin. Örneğin, ortam için ayarları aşağıdaki komutta gösterildiği gibi tanımlayabilirsiniz:

  settings set target.max-memory-read-size 2048

  LLDB, komutları yukarıdan aşağıya doğru sırayla yürütür.

  LLDB Yayın Ekleme Komutları

  Yürütmek istediğiniz LLDB komutlarını, hata ayıklayıcının işleme eklendikten hemen sonra ekleyin. Örneğin:

  process handle SIGPIPE -n true -p true -s false

  LLDB, komutları yukarıdan aşağıya doğru sırayla yürütür.

  Ana makine çalışma dizini LLDB çalışma dizinini belirtin.
  Günlük kaydı: Hedef kanallar

  LLDB günlüğü seçeneklerini belirtin. Android Studio, varsayılan seçenekleri ekibin deneyimine göre ayarlar. Böylece çok yavaş olmaz ancak sorun gidermek için gereken bilgileri içerir. Günlük, genellikle Android Studio hata raporları için istenir. Bu varsayılan

  lldb process:gdb-remote packets

  Daha fazla bilgi toplamak için varsayılanı değiştirebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki günlük seçenekleri belirli bir platform hakkında bilgi toplar:

  lldb process platform:gdb-remote packets

  Günlük komutlarının tam listesi için Android Studio'daki bir LLDB kabuk penceresinden log list komutunu girin.

  Android Studio, cihaz günlüklerini aşağıdaki konuma yerleştirir. Burada ApplicationId, oluşturduğunuz APK manifestinizde kullanılan benzersiz uygulama kimliğidir ve uygulamanızı hem cihazınızda hem de Google Play Store'da tanımlar:

  /data/data/ApplicationId/lldb/log

  Alternatif olarak, bir cihaza birden fazla kullanıcı erişirse günlükler aşağıdaki konuma yerleştirilir. Burada AndroidUserId, cihazdaki bir kullanıcıya ait benzersiz tanımlayıcıdır:

  /data/user/AndroidUserId/ApplicationId/lldb/log

  Uzaktan hata ayıklama için LLDB kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Uzaktan Hata Ayıklama bölümüne bakın.

  Lansmandan Önce Lansman İşlemlerinden Önce Tanımlama bölümüne bakın.

  App Engine DevAppServer

  Bu çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması Google Cloud Platform için geçerlidir. Daha fazla bilgi için Arka Ucu Çalıştırma, Test Etme ve Dağıtma bölümünü inceleyin. Bu adımları uygulayıp projenizi build.gradle dosyasıyla senkronize ettiğinizde, Android Studio sizin için bir App Engine DevAppServer yapılandırması oluşturur.

  IntellJ IDEA App Engine Server şablonunun, Android Studio'da bulunmayan farklı bir şablon olduğunu unutmayın.

  Alan Açıklama
  Yalnızca tek bir örnek Şu anda çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmasının yalnızca bir örneğinin yürütüldüğünden emin olmak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Aynı anda aynı yapılandırmanın birden fazla çalıştırılmasına izin vermez. Varsayılan: seçili
  Modül Bu yapılandırmanın uygulanacağı bir modül seçin.
  build.gradle yapılandırmasıyla senkronize edin Bir App Engine modülü ekler ve build.gradle dosyasıyla senkronizasyon yaparsanız App Engine DevAppServer yapılandırma alanları sizin için doldurulur (önerilir). Dosya > Projeyi Gradle Dosyalarıyla Senkronize Et'i de seçtiğinizde proje senkronize edilir. Varsayılan: seçili
  App Engine SDK'sı Yerel makinede Java için Google App Engine SDK yolunu yazın. Bir iletişim kutusundan seçmek için ... simgesini tıklayın.
  Savaş Yolu Yerel geliştirme sunucusunda dağıttığınız uygulamanın Web Uygulaması Arşivi (WAR) dizinine giden bir yol yazın. Öğeyi bir iletişim kutusundan seçmek için ... simgesini tıklayın.
  Sanal Makine Arg'ları

  DevAppServer'ı başlatmak için sanal makineye iletmek istediğiniz komut satırı seçeneklerini belirtin. Seçenekleri belirtirken:

  • Farklı seçenekleri ayırmak için boşluk kullanın.
  • Boşluk içeren seçeneklerde boşluğu tırnak içine alın (" ").
  • Bir seçenek tırnak işareti içeriyorsa tırnak işaretinden (\") önce ters eğik çizgi ekleyin.

  Sanal makine seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için J2SE sürümünüzle ilgili java JDK 7 ve java JDK 8 gibi belgelere göz atın.

  Varsayılan: seçenek yok

  Sunucu Adresi Sunucu için kullanılacak ana makine adresini yazın. Geliştirme sunucusuna ağınızdaki başka bir bilgisayardan erişebilmek için bu adresi sağlamanız gerekebilir. 0.0.0.0 adresi hem yerel ana makine erişimine hem de ana makine adı erişimine izin verir. Varsayılan: localhost
  Sunucu Bağlantı Noktası Sunucu için kullanılacak bağlantı noktası numarasını yazın. Varsayılan: 8080
  App Engine SDK Güncellemeleri Kontrolü'nü devre dışı bırak Bu değer verilirse geliştirme sunucusu, yeni bir SDK sürümünün kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için App Engine ile iletişime geçmez. Varsayılan olarak, sunucu başlangıçta yeni bir sürüm olup olmadığını kontrol eder ve yeni bir sürüm varsa bir mesaj yazdırır.
  Lansmandan Önce Lansman İşlemlerinden Önce Tanımlama bölümüne bakın.

  Wear OS çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmaları

  Wear OS Özellik, Karo ve Saat Kadranı şablonları, Wear OS uygulamalarını sanal cihazlarda veya donanım cihazlarında çalıştırmanıza veya bunlarda hata ayıklamanıza olanak tanır. Şablon yapılandırma seçeneklerinin çoğu Android Uygulama seçenekleri ile aynıdır. Wear OS çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmaları için daha spesifik olan seçenekler şunlardır:

  • Tüm Wear çalıştırma/hata ayıklama yapılandırmaları için belirli bir özellik (komplikasyon) veri kaynağı, kutu veya kadranı (şablona göre) seçmeniz gerekir. Genellikle bu varlıkların her biri, kodunuzdaki bir sınıfa karşılık gelir.
  • Wear OS Complication çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması için özellik veri kaynağı tarafından sağlanan özellik verilerini yerleştirmek istediğiniz Yuvayı seçmeniz gerekir. Kadranı üst, sağ, alt, sol veya arka planına yerleştirebilirsiniz.
  • Wear OS Complication çalıştırma/hata ayıklama yapılandırması için özellik veri kaynağı tarafından sağlanan komplikasyon verilerinin Tür'ünü de seçmeniz gerekir. Seçebileceğiniz türler, seçilen özellik (komplikasyon) veri kaynağı tarafından sağlanan ve seçilen alan tarafından desteklenen türlerle sınırlıdır. Özellik (komplikasyon) veri türlerinin listesi için Türler ve alanlar bölümünü inceleyin.

  Alternatif olarak, bu yüzeyleri aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, yüzey tanımının yanında bulunan çatı oluğu simgesinden de çalıştırabilirsiniz.

  WatchFaceService sınıfının yanındaki çatı kanalında çalıştır düğmesi.
  Şekil 1. Yağmur oluğu simgesini kullanarak doğrudan bir Wear OS yüzeyi çalıştırın.