Google Play Core kitaplıklarına genel bakış

Bu sayfada, Google Play Core kitaplıkları ve bunları projenize nasıl ekleyeceğiniz açıklanmaktadır.

Google Play Core kitaplıkları, uygulamanızın Google Play Store ile çalışma zamanı arayüzüdür. Yapabileceğiniz işlemlerden bazıları şunlardır:

Play Core kitaplıkları Java, yerel ve Unity'de kullanılabilir. En son sürümler hakkında daha fazla bilgi için Sürüm notları'na göz atın.

Play Core Java ve Kotlin Kitaplığı'ndan taşıma

Play Core Java ve Kotlin Kitaplığı, her özellik için birden fazla Android kitaplığına ayrılmıştır. Bu şekilde, Play Core kitaplıklarının uygulamanıza eklediği boyutu küçültüp her özelliğin daha hızlı kullanıma sunulmasına olanak tanırsınız.

Bu taşıma sürecinde her bir özelliğin davranışı tutarlı olmuştur. Önemli tek değişiklik, yeni sürümlerin Google Play Hizmetleri'nin Görev API'sini benimsemesidir.

Yeni kitaplıklara geçiş yapmak, yeni özelliklerden ve hata düzeltmelerinden yararlanmak için aşağıdaki listeyi kullanın. Birden fazla Play özelliği kullanıyorsanız birden fazla kitaplığı build.gradle dosyanıza tek seferde içe aktarabilirsiniz.

Sık kullanılan taşıma adımları

 1. Görev nesnelerinin import com.google.android.play.core.tasks.*; olan mevcut içe aktarma ifadelerini import com.google.android.gms.tasks.*; olarak güncelleyin. Tüm sınıf adları değiştirilmez.
 2. build.gradle dosyanızdaki eski Play Core kitaplıklarının içe aktarmalarını kaldırın.

Play Öğe Yayınlama Kitaplığı'nı entegre etme

Eskitme

// In your app’s build.gradle file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // So, make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation 'com.google.android.play:asset-delivery:2.1.0'

  // For Kotlin users also add the Kotlin extensions library for Play Asset Delivery:
  implementation 'com.google.android.play:asset-delivery-ktx:2.1.0'
  ...
}

Kotlin

// In your app’s build.gradle.kts file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // So, make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation("com.google.android.play:asset-delivery:2.1.0")

  // For Kotlin users also import the Kotlin extensions library for Play Asset Delivery:
  implementation("com.google.android.play:asset-delivery-ktx:2.1.0")
  ...
}

Play Özellik Dağıtımı Kitaplığı'nı entegre etme

Eskitme

// In your app’s build.gradle file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // So, make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation 'com.google.android.play:feature-delivery:2.1.0'

  // For Kotlin users, also add the Kotlin extensions library for Play Feature Delivery:
  implementation 'com.google.android.play:feature-delivery-ktx:2.1.0'
  ...
}

Kotlin

// In your app’s build.gradle.kts file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // Make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation("com.google.android.play:feature-delivery:2.1.0")

  // For Kotlin users, also import the Kotlin extensions library for Play Feature Delivery:
  implementation("com.google.android.play:feature-delivery-ktx:2.1.0")
  ...
}

Play Uygulama İçi Yorum Kitaplığı'nı entegre etme

Eskitme

// In your app’s build.gradle file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // Make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation 'com.google.android.play:review:2.0.1'

  // For Kotlin users, also add the Kotlin extensions library for Play In-App Review:
  implementation 'com.google.android.play:review-ktx:2.0.1'
  ...
}

Kotlin

// In your app’s build.gradle.kts file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // Make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation("com.google.android.play:review:2.0.1")

  // For Kotlin users, also import the Kotlin extensions library for Play In-App Review:
  implementation("com.google.android.play:review-ktx:2.0.1")
  ...
}

Play Uygulama İçi Güncelleme Kitaplığı'nı entegre etme

Eskitme

// In your app’s build.gradle file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // Make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation 'com.google.android.play:app-update:2.1.0'

  // For Kotlin users, also add the Kotlin extensions library for Play In-App Update:
  implementation 'com.google.android.play:app-update-ktx:2.1.0'
  ...
}

Kotlin

// In your app’s build.gradle.kts file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // Make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation("com.google.android.play:app-update:2.1.0")

  // For Kotlin users, also import the Kotlin extensions library for Play In-App Update:
  implementation("com.google.android.play:app-update-ktx:2.1.0")
  ...
}

Play Temel Yazılım Geliştirme Kiti Hizmet Şartları

Son değiştirilme tarihi: 24 Eylül 2020
 1. Play Core Yazılım Geliştirme Kiti'ni kullanarak Google API'leri Hizmet Şartları'nın ("API Hizmet Şartları") yanı sıra bu şartları da kabul etmiş olursunuz. Bu şartlar arasında çelişki olması durumunda, bu şartlar API Hizmet Şartları'na göre önceliklidir. Lütfen bu şartları ve API Hizmet Şartları'nı dikkatlice okuyun.
 2. Bu şartların amacı doğrultusunda "API'ler" Google'ın API'leri, diğer geliştirici hizmetleri ve Yeniden Dağıtılabilir Kodlar dahil olmak üzere ilişkili yazılımları ifade eder.
 3. "Yeniden Dağıtılabilir Kod", Google tarafından sağlanan nesne kodu veya API'leri çağıran başlık dosyaları anlamına gelir.
 4. Bu şartlara ve API Hizmet Şartları'nın şartlarına tabi olarak, Yeniden Dağıtılabilir Kodu kopyalayıp yalnızca API İstemcinizin bir parçası olarak dahil etmek üzere dağıtabilirsiniz. Google ve lisans verenleri, Yeniden Dağıtılabilir Kodlar'a ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm hak, unvan ve menfaatlere sahiptir. Yeniden Dağıtılabilir Kodu değiştiremez, çeviremez veya bu kodun türevlerini oluşturamazsınız.
 5. Google, bildirimde bulunarak ve Play Core Yazılım Geliştirme Kiti'nin kullanımını reddetme olanağı tanıyarak bu şartlarda istediği zaman değişiklik yapabilir. Google, şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili bildirimleri https://developer.android.com/guide/playcore/license adresinde yayınlayacaktır. Değişiklikler geriye dönük olmaz.