Hướng dẫn so sánh Health Connect

Google giúp mọi người đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt hơn về sức khỏe của họ. Chúng tôi làm được điều này bằng cách tạo các nền tảng và dịch vụ kết nối người dùng với dữ liệu về sức khoẻ và thể chất của họ.

Một danh mục lớn các thiết bị, bao gồm cả điện thoại thông minh và thiết bị đeo, cũng như nhiều ứng dụng về sức khoẻ, thể chất và tinh thần chạy trên Android. Các công nghệ và API của Android cũng cung cấp nhiều loại dữ liệu. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là người dùng Android cũng có thể chuyển đổi giữa các ứng dụng và thiết bị để truy cập và kiểm soát dữ liệu sức khoẻ của họ giữa các nền tảng.

Health Connect sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Ứng dụng này cung cấp một nơi duy nhất để người dùng Android quản lý quyền truy cập vào dữ liệu sức khoẻ và thể chất của họ. API này cũng cho phép người dùng kiểm soát chi tiết dữ liệu của họ, đồng thời giúp nhà phát triển Android tạo ra những trải nghiệm đột phá về sức khoẻ.

Việc biết cần sử dụng API nào là rất quan trọng. Trang này cung cấp hướng dẫn về API cần tích hợp và thời điểm tích hợp.

Health Connect

Hãy cân nhắc việc tích hợp với Health Connect nếu bạn là nhà phát triển Android dành cho thiết bị di động.

Health Connect hợp nhất dữ liệu trên danh mục thiết bị và ứng dụng của Android thành một hệ sinh thái, cung cấp một nền tảng sức khoẻ chung cho các nhà phát triển Android. Health Connect cung cấp một API để đọc và ghi dữ liệu sức khoẻ của người dùng, chuẩn hoá giản đồ dữ liệu khi lưu trữ và tập trung các hoạt động kiểm soát quyền.

Bạn không nên chuyển sang Health Connect nếu đang là nhà phát triển Google Fitbit Web API. Tuy nhiên, bạn nên chuyển sang Health Connect nếu đã tích hợp với các API Fit.

API Google Fit không còn được dùng nữa và chúng tôi dự định hỗ trợ các API này cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Hãy xem bài viết Hướng dẫn di chuyển để biết hướng dẫn về cách di chuyển sang Health Connect.

Đặc điểm của Health Connect

Sau đây là phần tóm tắt về sự khác biệt giữa Health Connect và API Fit Android:

 • Đối tượng dự kiến: Health Connect dành cho các nhà phát triển thiết bị di động Android.
 • Lấy thiết bị làm trung tâm: Người dùng truy cập và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị của họ.
 • Không cần tài khoản: Dữ liệu không liên kết với Tài khoản Google.
 • Các quyền tích hợp sẵn:Tập trung vào việc quản lý dữ liệu về sức khoẻ và hoạt động thể dục.

Tích hợp với Health Connect

Các tài nguyên sau đây giúp bạn tích hợp và tìm hiểu thêm về Health Connect:

 • Tích hợp: Xem phần Bắt đầu để bắt đầu tích hợp với Health Connect.
 • Tìm hiểu thêm: Xem video sau để tìm hiểu thêm về Health Connect.
 • Tài nguyên: Hãy nhớ xem qua phần tài liệu còn lại.

API Fitbit Web

Hãy cân nhắc việc tích hợp với API Fitbit Web nếu bạn muốn tích hợp với hệ sinh thái Fitbit.

API Fitbit Web là một giao diện không phụ thuộc vào nền tảng để tích hợp với hệ sinh thái của Fitbit. API này cho phép người dùng lưu trữ, chia sẻ và quản lý dữ liệu của họ ngay trên đám mây. Trong API Fitbit Web, dữ liệu của người dùng được liên kết với tài khoản Fitbit thay vì thiết bị của họ. Tức là API Fitbit Web tập trung vào tài khoản thay vì thiết bị.

Điểm khác biệt của API Fitbit Web

Sau đây là tóm tắt về sự khác biệt giữa API Fitbit Web và Health Connect:

 • Đối tượng mục tiêu: API Fitbit Web dành cho các nhà phát triển, nhà phát triển doanh nghiệp và nhà nghiên cứu Fitbit.
 • Tập trung vào tài khoản: Dữ liệu được liên kết với tài khoản Fitbit của người dùng.
 • Hệ sinh thái dữ liệu: API Fitbit Web có thể truy cập vào dữ liệu do đồng hồ và cân Fitbit ghi lại. Bạn có thể nhập dữ liệu theo cách thủ công bằng API. Health Connect có thể đọc và ghi dữ liệu từ nhiều ứng dụng. Health Connect là giao diện chung trên các ứng dụng Android để lưu trữ cũng như chia sẻ dữ liệu sức khoẻ và thể chất.
 • Lưu trữ dữ liệu: Người dùng lưu trữ dữ liệu trên đám mây thay vì trên thiết bị.
 • Giao diện: API Fitbit Web có giao diện không phân biệt nền tảng.
 • Quyền: Người dùng cấp quyền truy cập thông qua OAuth.
 • Truy cập vào dữ liệu: Người dùng có thể truy cập vào dữ liệu gần như theo thời gian thực.

Tích hợp với API Fitbit Web

Các tài nguyên sau đây giúp bạn tích hợp và tìm hiểu thêm về API Fitbit Web:

API Google Fit REST

API Google Fit REST hợp nhất và hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn, bao gồm cả Google Fit. API này cho phép người dùng lưu trữ, chia sẻ và quản lý dữ liệu của họ ngay trên đám mây. Trong API Google Fit REST, dữ liệu của người dùng được liên kết với Tài khoản Google của họ thay vì thiết bị. Tức là nền tảng tập trung vào tài khoản thay vì tập trung vào thiết bị.

Điểm khác biệt của API Google Fit REST

Sau đây là tóm tắt về sự khác biệt giữa API Google Fit REST và Health Connect.

 • Đối tượng dự kiến: API Google Fit REST dành cho các nhà nghiên cứu, nhà phát triển cho doanh nghiệp và nhà phát triển ứng dụng di động không dùng Android.
 • Tập trung vào tài khoản: Dữ liệu được liên kết với Tài khoản Google của người dùng.
 • Lưu trữ dữ liệu: Người dùng lưu trữ dữ liệu trên đám mây thay vì trên thiết bị.
 • Giao diện: API Google Fit REST có giao diện không phụ thuộc vào nền tảng.
 • Quyền: Người dùng cấp quyền truy cập thông qua OAuth.
 • Truy cập vào dữ liệu: Người dùng có thể truy cập vào dữ liệu gần như theo thời gian thực.

Tích hợp với API Google Fit REST

Các tài nguyên sau đây giúp bạn tích hợp và tìm hiểu thêm về API Google Fit REST:

Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi sau đây cung cấp bối cảnh về kế hoạch của chúng tôi và những việc bạn có thể làm trong thời gian chờ đợi.

Hỏi: Liệu API Fit Android có bị ngừng hoạt động không?

Có, chúng tôi dự định ngừng cung cấp API Google Fit Android từ ngày 30 tháng 6 năm 2025. Việc này giúp các nhà phát triển của chúng tôi có đủ thời gian để di chuyển thành công từ các API Fit Android sang Health Connect. API này cũng cho phép chúng tôi phát triển Health Connect hơn nữa, đồng thời giúp nền tảng này trở nên toàn diện và hiệu quả hơn nữa cho các nhà phát triển Android cũng như người dùng của họ.

Hỏi: Tôi đã tích hợp với API Fit Android. Tôi có nên chuyển sang Health Connect không?

Có. Health Connect là một API Android phổ biến để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu sức khoẻ từ nhiều ứng dụng và thiết bị trên thiết bị di động của người dùng. Dữ liệu đó bao gồm cả Google Fit. Health Connect là cách thức mới của chúng tôi để đồng bộ hoá dữ liệu với Google Fit và dữ liệu trên Google Fit sẽ được ghi vào Health Connect nếu người dùng chọn làm như vậy.

Sau đây là một số thành phần của Health Connect:

 • API để truy cập vào dữ liệu sức khỏe và chăm sóc sức khỏe tinh thần được lưu trữ trên thiết bị.
 • Một giao diện để đọc hoặc ghi dữ liệu trên Android, bao gồm cả dữ liệu của Google Fit, Fitbit, Samsung Health và nhiều đối tác khác.
 • Giản đồ dữ liệu được chuẩn hóa.
 • Quyền kiểm soát chi tiết của người dùng.
 • Kiểm soát quản lý dữ liệu tập trung.