Ứng dụng sức khoẻ và thể dục ghi lại những dữ liệu có giá trị. Nếu được người dùng cho phép, bạn có thể khai thác hết tiềm năng của dữ liệu này bằng cách kết hợp dữ liệu để tạo ra thông tin chi tiết hữu ích.

Lợi ích chính

Tăng hiệu quả bằng cách sử dụng một bộ API duy nhất để truy cập vào dữ liệu sức khoẻ và hoạt động thể dục của người dùng.
Đọc, ghi và tổng hợp dữ liệu từ nhiều ứng dụng và thiết bị.
Xây dựng trải nghiệm tốt hơn cho hàng tỷ người dùng, giúp họ dễ dàng kiểm soát và quản lý quyền truy cập vào dữ liệu của mình ở mức độ chi tiết.
Với Health Connect, ŌURA đã tăng gấp đôi số lượng bài tập thể dục được nhập, Lifesum giảm 75%thời gian phát triển, và Peloton đã thúc đẩy tăng số thành viên thêm 10% sử dụng ứng dụng để ghi lại các bài tập thể dục.
Để mở rộng quyền truy cập vào các chỉ số bổ sung và giúp người dùng Withings có cơ hội dùng ứng dụng của họ trên các thiết bị và ứng dụng không liên quan đến Withings, Withings đã tích hợp Health Connect.
Chỉ bằng một API Health Connect duy nhất, signos có thể tích hợp thêm thông tin chi tiết về sức khoẻ vào ứng dụng của mình và hợp nhất dữ liệu sức khoẻ và thể chất từ những ứng dụng được thành viên dùng nhiều nhất.

Lời chứng thực

Chủ sở hữu sản phẩm
Cho dù là báo cáo sức khoẻ của chuyên gia y tế hay kết quả thể thao với bạn bè, Health Connect của Android là một công cụ mạnh mẽ để chia sẻ dữ liệu mà vẫn an toàn, đơn giản và tập trung ở một nơi."
Kỹ sư Android cấp cao
“Tôi rất vui khi được làm việc với SDK Health Connect mới. Việc tích hợp SDK Kotlin giúp việc tạo đối tượng và truy vấn dữ liệu trở nên trôi chảy hơn, cho phép chúng tôi tích hợp nhiều loại dữ liệu dễ dàng hơn.

Các API thay đổi và siêu dữ liệu mới tạo điều kiện cho trải nghiệm tốt hơn, phát triển theo hướng nhất quán giữa dữ liệu trong quá khứ.”

Tin tức và video