Kotlin giúp các nhóm phát triển cải thiện chất lượng ứng dụng, tăng năng suất và tăng mức độ hài lòng của nhà phát triển. Hãy đọc thêm để biết lý do tại sao hơn 60% nhà phát triển Android chuyên nghiệp sử dụng Kotlin.

Tại sao các nhóm sử dụng Kotlin?

Bằng việc giảm mã nguyên mẫu cần duy trì, Kotlin cho phép nhà phát triển tập trung vào việc thể hiện ý tưởng.
Trong số 1.000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play, các ứng dụng sử dụng mã Kotlin gặp phải số lượng sự cố thấp hơn 20%.
Nhà phát triển Android cho biết họ hài lòng hơn với Kotlin. Mức độ hài lòng khi sử dụng Kotlin cao hơn 25 điểm so với các ngôn ngữ khác.

Hơn 60% nhà phát triển Android chuyên nghiệp sử dụng Kotlin và 95% trong số 1.000 ứng dụng Android hàng đầu có chứa mã Kotlin. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ hàng đầu cho Kotlin trên các công cụ và tài nguyên của chúng tôi. Trên thực tế, việc phát triển Android ưu tiên Kotlin.

Chúng tôi cũng sử dụng mã Kotlin tại Google. Hơn 70 ứng dụng của chúng tôi có chứa mã Kotlin.

Kotlin giúp nhà phát triển tránh các ngoại lệ về con trỏ rỗng (Null Pointer), nguyên nhân số 1 gây ra sự cố trên Google Play. Khi xem xét 1.000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play, chúng tôi nhận thấy ứng dụng sử dụng mã Kotlin có tỷ lệ sự cố trên mỗi người dùng thấp hơn 20%. Ví dụ: sau khi áp dụng Kotlin, nhóm Google Home nhận thấy sự cố ngoại lệ về con trỏ rỗng giảm 33% trong hơn một năm.

Kotlin cho phép nhà phát triển trình bày ấn tượng hơn và tập trung vào việc truyền tải tính năng thay vì viết mã nguyên mẫu, kết quả là cần đến ít mã hơn để viết và duy trì. 67% nhà phát triển Android cho biết Kotlin giúp tăng năng suất của họ.

Khi nhóm Cash App bắt đầu sử dụng Kotlin, họ có thể loại bỏ nhiều trình tạo và giảm số lượng mã cần viết. Trong một số trường hợp, họ đã giảm được 25% mã.

Theo Stack Overflow, Kotlin là ngôn ngữ lập trình được yêu thích nhiều thứ 4 trong năm 2020. Điều này nhất quán với kết quả khảo sát cộng đồng nhà phát triển Android mà chúng tôi đã thực hiện: nhà phát triển Android cho biết họ hài lòng hơn với Kotlin. Đồng thời, mức độ hài lòng khi dùng Kotlin cao hơn 25 điểm so với các ngôn ngữ khác.

Ví dụ: sau khi áp dụng Kotlin, mức độ hài lòng của nhà phát triển nội bộ Duolingo tăng vọt thêm 129 điểm NPS và Kotlin là một yếu tố quan trọng được đưa ra trong các câu trả lời.

Tìm hiểu cách Kotlin giúp các nhóm thành công

Hơn 95% trong số 1000 ứng dụng Android hàng đầu chứa mã Kotlin. Hãy đọc thêm để tìm hiểu cách họ nâng tầm ứng dụng nhờ Kotlin.