Asistan paylaşımı

Android telefon kullanıcıları, "Ok Google, bunu Jale'ye gönder" gibi bir sesli komut kullanarak Google Asistan'dan uygulama içeriğini başka bir kullanıcıyla paylaşmasını isteyebilir. Asistan, ilk kullanıcının sistem seçeneklerine bağlı olarak ekrandaki metni veya bir cihazın ekran görüntüsünü paylaşılan içeriğe ekleyebilir.

Asistan, istendiğinde seçilen bir fotoğrafı mesaja ekler.
Şekil 1. Asistan, kişilerinizden biriyle fotoğraf paylaşır.

Bu paylaşım yöntemi genellikle yeterlidir, ancak uygulamanızdan paylaşılan içerik alan kullanıcılar, içeriği görüntülemek için uygulamaya tekrar girmeyebilir. onProvideAssistContent() yöntemini uygulayarak Asistan'a mevcut ön plan içeriği hakkında yapılandırılmış bilgiler sağlayabilirsiniz.

Bu işlem, başka bir kullanıcıyla paylaşılan verilerin yapısını korumaya yardımcı olur. Paylaşılan uygulama içeriğini alan kullanıcılar daha sonra derin bağlantılı olabilir veya içeriği metin ya da ekran görüntüsü olarak değil, doğrudan alabilir.

Uygulamanızdaki paylaşılabilir tüm entity öğeleri için onProvideAssistContent() uygulayın.

Asistan'a içerik sağla

onProvideAssistContent() öğesini yalnızca Uygulama İşlemini çağırdıktan sonra kullanıcının görev akışındaki nihai uygulama etkinliği için uygulamanız gerekir. Örneğin, bir CREATE_MONEY_TRANSFER akışında, makbuzu gösteren son ekranda yöntemi uygulayın. Devam eden veya önizleme ekranlarında bunu uygulamanız gerekmez.

AssistContent içindeki structuredData alanında schema.org sözlüğünü kullanarak bağlamsal bilgileri bir JSON-LD nesnesi olarak sağlayın. Aşağıdaki kod snippet'inde bağlamsal içeriği günlüğe kaydetmeyle ilgili bir örnek gösterilmektedir:

Kotlin
override fun onProvideAssistContent(outContent: AssistContent) {
  super.onProvideAssistContent(outContent)

  // JSON-LD object based on Schema.org structured data
  outContent.structuredData = JSONObject()
      .put("@type", "MenuItem")
      .put("name", "Blueberry Crisp Iced Signature Latte")
      .put("url", "https://mysite.com/menuitems/12345a")
      .toString()
}
   
Java
@Override
public void onProvideAssistContent(AssistContent outContent) {
 super.onProvideAssistContent(outContent);

 // JSON-LD object based on Schema.org structured data
 outContent.structuredData = new JSONObject()
     .put("@type", "MenuItem")
     .put("name", "Blueberry Crisp Iced Signature Latte")
     .put("url", "https://mysite.com/menuitems/12345a")
     .toString();
}
   

Her entity hakkında mümkün olduğunca çok veri sağlayın. Aşağıdaki alanlar zorunludur:

 • @type
 • .name
 • .url (yalnızca içerik URL ile ele alınabiliyorsa gereklidir)

onProvideAssistContent() kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Asistan'da Bağlama Dayalı İçeriği Optimize Etme kılavuzuna bakın.