Hướng dẫn di chuyển

Google có nhiều sản phẩm và dịch vụ về y tế trong danh mục của mình, bao gồm cả Health Connect. API Google Fit Android đã không còn được dùng nữa và sẽ được hỗ trợ đến cuối năm 2024 trước khi ngừng hoạt động. Các nguyên tắc sau đây cho bạn biết API hoặc nền tảng nào cần di chuyển từ mỗi API Google Fit Android.

API cảm biến

API Cảm biến cho phép bạn đọc dữ liệu cảm biến thô trong ứng dụng theo thời gian thực. API Cảm biến có chức năng sau:

 • Liệt kê các nguồn dữ liệu có trên thiết bị và trên các thiết bị đồng hành.
 • Đăng ký trình nghe để nhận dữ liệu cảm biến thô.
 • Hủy đăng ký trình nghe để nó không còn nhận được dữ liệu cảm biến thô.

Di chuyển sang các API hoặc nền tảng sau đây từ API Cảm biến:

Điện thoại Wear

Sử dụng SensorManager, FusedLocationProvider

Sử dụng Dịch vụ sức khỏe

 • PassiveMonitoringClient
 • MeasureClient
 • ExerciseClient

  Hoặc sử dụng SensorManager, FusedLocationProvider

API phiên

Phiên hoạt động biểu thị khoảng thời gian người dùng thực hiện một hoạt động thể chất.

API phiên cho phép ứng dụng tạo phiên trong bộ nhớ các hoạt động thể chất.

Di chuyển sang các API hoặc nền tảng sau đây từ API phiên:

Điện thoại Wear

Bắt đầu/dừng: Không áp dụng. Ứng dụng này phải theo dõi trạng thái của các phiên đang diễn ra bên trong.

Đọc/ghi: Sử dụng Health Connect.

Bắt đầu/dừng: Sử dụng Dịch vụ sức khỏe (ExerciseClient)

Đọc/ghi: Sử dụng Health Connect qua ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Đối với những quy trình làm việc cụ thể, bạn nên làm như sau:

 • Chèn phiên: Nhà phát triển nên sử dụng Health Connect và chèn một Bản ghi hoạt động hoặc Bản ghi giấc ngủ phù hợp.
 • API bản ghi

  API bản ghi cho phép ứng dụng yêu cầu lưu trữ tự động dữ liệu cảm biến theo cách tiết kiệm pin bằng cách tạo đăng ký thuê bao. Gói thuê bao được liên kết với ứng dụng Android và chứa loại dữ liệu về hoạt động thể dục hoặc nguồn dữ liệu cụ thể.

  Di chuyển sang các API hoặc nền tảng sau đây từ API bản ghi:

  Điện thoại Wear

  Hãy làm theo các bước sau để di chuyển từ API Bản ghi:

  1. Triển khai tính năng thu thập dữ liệu bằng SensorManager.
  2. Ghi dữ liệu đã thu thập vào Health Connect.
  3. Kết hợp các bước ab khi cần trong dịch vụ trên nền trước, ví dụ: khi bạn cần tiếp tục ghi dữ liệu mà không tương tác với chính ứng dụng.

  Sử dụng Dịch vụ sức khỏe

  • PassiveMonitoringClient
  • ExerciseClient

   Vui lòng xem tài liệu về Dịch vụ sức khỏe để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa PassiveMonitoringClient và ExerciseClient.

  API lịch sử

  API lịch sử cho phép ứng dụng thực hiện hàng loạt thao tác trên bộ nhớ các hoạt động thể dục, bao gồm đọc, chèn, cập nhật và xóa dữ liệu lịch sử về sức khỏe và tinh thần.

  Chuyển từ API Lịch sử sang các API hoặc nền tảng sau đây:

  Điện thoại Wear

  Sử dụng Health Connect

  Dùng Health Connect trong ứng dụng dành cho thiết bị di động và không dành cho thiết bị đeo.

  API mục tiêu

  Mục tiêu là các đích cần thực hiện trong ứng dụng Google Fit người dùng có thể tự đặt cho mình. Nó giúp thúc đẩy người dùng duy trì hoạt động tập luyện hằng ngày. Trong hồ sơ của mình, người dùng có thể điều chỉnh số bước đi và điểm nhịp tim họ muốn nhắm đến mỗi ngày. Nền tảng Fit ghi lại mục tiêu và theo dõi hoạt động hàng ngày của họ so với các mục tiêu đó bằng cách sử dụng API mục tiêu.

  Điện thoại Wear
  Không có API thay thế. Không có API thay thế.

  API BLE

  Ứng dụng của bạn có thể tìm các thiết bị Bluetooth năng lượng thấp (BLE) và chèn dữ liệu cảm biến vào nền tảng Google Fit bằng API BLE.

  Di chuyển sang các API hoặc nền tảng sau đây từ API BLE:

  Điện thoại Wear
  Sử dụng trực tiếp API Android Bluetooth. Sử dụng trực tiếp API Android Bluetooth.

  Chuyển từ API Fit Android sang API Health Connect

  Bạn cần thực hiện 3 bước chính để chuyển sang API Health Connect.

  Bước 1: Tích hợp

  Bước đầu tiên là thêm Health Connect vào ứng dụng của bạn. Việc này bao gồm:

  • Tích hợp với Health Connect bằng cách làm theo các bước được liệt kê tại đây.
  • Khai báo các loại dữ liệu và chế độ truy cập bắt buộc trong tệp kê khai ứng dụng.
  • Yêu cầu người dùng cho phép truy cập vào Heath Connect.
  • Đọc/ghi dữ liệu theo trường hợp sử dụng hoặc quy trình công việc cụ thể.

  Bước 2: Di chuyển

  Bạn nên duy trì việc tích hợp cả API Google Fit trong Android và API Health Connect khi người dùng chuyển từ nền tảng này sang nền tảng khác. Mặc dù không sử dụng API Fit Android nữa, nhưng chúng tôi dự định sẽ hỗ trợ API này ít nhất là đến cuối năm 2024. Việc này giúp người dùng có đủ thời gian để chuyển sang ứng dụng Health Connect và tiếp tục sử dụng dịch vụ.

  Bước 3: Dọn dẹp

  Hãy làm theo các bước sau để xóa SDK Fit:

  1. Xóa mã liên kết với API Fit Android.
  2. Xóa phần phụ thuộc.

  Việc chọn thời điểm ngừng sử dụng API Fit Android sẽ phụ thuộc vào các phân tích và đánh giá của riêng bạn. Bạn có thể tiếp tục sử dụng tích hợp với API Fit Android cho đến cuối năm 2024.