Gotowość na duży ekran

Ikona poziomu 3

POZIOM 3 – podstawowy poziom wskazówek dotyczących jakości aplikacji na duży ekran.

Ilustracja przedstawiająca 3 poziomy z zaznaczonym dolnym poziomem 3.

PIERWSZYM KROKEM do stworzenia aplikacji na duże ekrany jest przygotowanie jej na duży ekran.

Aplikacje obsługujące duże ekrany wyświetlają się na pełnym ekranie w orientacji poziomej i pionowej oraz w trybie wielu okien na całe okno. Aplikacje zapewniają podstawową obsługę zewnętrznych urządzeń wejściowych, takich jak klawiatura, mysz, trackpad i rysik. Aplikacje do obsługi aparatu obsługujące duży ekran pozwalają wyświetlać podgląd z aparatu w zawsze odpowiednich formatach obrazu i w odpowiedniej orientacji.

Układ aplikacji może nie być idealny, ale aplikacja nie ma czarnych pasów i nigdy nie działa w trybie zgodności, a użytkownicy mogą wykonywać wszystkie zadania.

Zalecenia i ograniczenia

  • Zachowuj stan podczas zmian konfiguracji
  • obsługa trybu wielu okien i wielokrotnego wznawiania,
  • Obsługa zewnętrznej klawiatury, myszy, trackpada i rysika
  • Blokuj orientację aplikacji w pionie lub poziomie na pełnym ekranie lub w trybie wielu okien
  • Ograniczanie wymiarów lub orientacji na podglądzie z aparatu

Wskazówki

Postępuj zgodnie z wytycznymi poziomu 3, aby przygotować aplikację na duże ekrany.

Konfiguracja i ciągłość działania

Przygotuj swoją aplikację na duży ekran. W tym celu zachowaj i przywróć jej stan oraz wznawiając trwające procesy, takie jak odtwarzanie multimediów, w trakcie wprowadzania zmian w konfiguracji urządzenia.

Wytyczne LS-C1

Co

Aplikacja wypełnia dostępny obszar wyświetlania (cały ekran lub okno aplikacji w trybie wielu okien) zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Aplikacja nie wyświetla czarnych pasów. Aplikacja obsługuje zmiany konfiguracji i zachowuje lub przywraca swój stan, gdy urządzenie zmienia orientację, zmienia rozmiar okna aplikacji albo składa się lub rozwija.

Dlaczego

Zmiany w konfiguracji, takie jak obrót urządzenia, zmiana rozmiaru okna w trybie wielu okien czy złożenie lub rozłożenie urządzenia składanego, mogą spowodować utratę kontekstu przez użytkownika lub (jeszcze gorszą) utratę danych.

Jak

Aby dowiedzieć się, jak obsłużyć zmiany konfiguracji i zachować ciągłość aplikacji, przeczytaj artykuł Konfiguracja i ciągłość działania.

Tryb wielu okien i wielokrotne wznawianie

Włącz działanie swojej aplikacji w trybie wielu okien razem z innymi aplikacjami w trybie podzielonego ekranu lub trybu dowolnego.

Wytyczne LS-M1 i LS-M2

Co

Aplikacja wypełnia okno aplikacji i działa w trybie wielu okien. Aplikacja obsługuje funkcję wielu okien w trybie wielu okien. Aplikacja aktualizuje swój interfejs i trwające procesy, takie jak odtwarzanie multimediów, gdy nie jest to najbardziej popularna aplikacja. Aplikacja zarządza dostępem do wyjątkowych zasobów, takich jak kamery.

Dlaczego

Duże ekrany ułatwiają korzystanie z trybu wielu okien. Tryb wielu okien zwiększa produktywność użytkowników.

Jak

Gdy aplikacja jest w trybie wielu okien, użyj interfejsu WindowMetrics API, aby dokładnie określić rozmiar jej okna. Zobacz też Obsługa wielu okien.

Podgląd z aparatu i projekcja multimediów

Jeśli Twoja aplikacja zawiera podgląd z aparatu, sprawdź jego orientację i format obrazu na dużych ekranach.

Wytyczne LS-CM1 i LS-CM2

Co

Aplikacja zapewnia odpowiednią proporcje i orientację obrazu z aparatu w orientacji poziomej i pionowej, złożonym i rozłożonym oraz w trybie wielu okien. Aplikacja obsługuje projekcję multimediów we wszystkich konfiguracjach urządzeń, przy zachowaniu prawidłowej orientacji i proporcji.

Dlaczego

Urządzenia składane do dużych ekranów w orientacji pionowej mogą mieć format poziomy. Tryb wielu okien umożliwia wyświetlanie aplikacji w orientacji pionowej w oknie z możliwością zmiany rozmiaru, gdy urządzenie jest ustawione poziomo.

Jak

Więcej informacji o podglądzie z kamery i projekcie multimediów znajdziesz w sekcji Podgląd z aparatu i projekcja multimediów.

Klawiatura, myszka i trackpad

Obsługuj zewnętrzne urządzenia wejściowe, umożliwiając aplikacji obsługę działań klawiatury, myszy i trackpada.

Wytyczne LS-I1 i LS-I2

Co

Aplikacja obsługuje wprowadzanie tekstu przy użyciu zewnętrznej klawiatury. Gdy klawiatura zewnętrzna jest podłączona lub odłączona, aplikacja przełącza się między klawiaturą fizyczną a wirtualną bez ponownego uruchamiania aplikacji. Aplikacja obsługuje podstawowe wprowadzanie danych myszy i trackpada.

Dlaczego

Użytkownicy często podłączają do tabletów zewnętrzną klawiaturę lub mysz. Chromebooki mają wbudowane klawiatury i trackpady.

Jak

Więcej informacji znajdziesz w artykule Zgodność urządzeń wejściowych na dużych ekranach.

Rysik

Daj użytkownikom możliwość wybierania elementów interfejsu i manipulowania nimi, w tym przewijania list, selektora i innej przewijanej treści, za pomocą rysika.

Na Androidzie 14 (poziom interfejsu API 34) i nowszych obsługiwane jest pisanie i edytowanie tekstu w polach do wprowadzania tekstu za pomocą rysika. W systemie ChromeOS M114 i nowszych możesz zezwolić użytkownikom na pisanie i edytowanie tekstu w polach do wprowadzania tekstu w komponentach WebView za pomocą rysika.

Wytyczne LS-S1 i LS-S1.1

Co

Aplikacja obsługuje podstawowe funkcje wprowadzania rysikiem, np. wybieranie i wykonywanie elementów interfejsu na tabletach, urządzeniach składanych i z ChromeOS.

Aplikacja umożliwia wprowadzanie tekstu odpowiednio w komponentach EditText i WebView na Androidzie 14 i nowszych oraz ChromeOS M114 i nowszych.

Dlaczego

Duże ekrany idealnie nadają się do aplikacji obsługujących rysik. Niektóre urządzenia z dużym ekranem są wyposażone w rysik.

Jak

Podstawowe wprowadzanie rysikiem jest takie samo jak dotykowe wprowadzanie danych, które w pełni obsługuje Android. Aby korzystać z podstawowych funkcji wprowadzania danych rysikiem, nie musisz nic robić.

Na Androidzie 14 i nowszych komponenty EditText domyślnie obsługują wprowadzanie danych za pomocą rysika. Nie musisz niczego robić. W systemie ChromeOS w wersji M114 i nowszych komponenty WebView domyślnie obsługują w polach tekstowych wprowadzanie danych za pomocą rysika.