รูปภาพเริ่มต้นสําหรับ Google Pixel

หากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอุปกรณ์ Google Pixel ที่รองรับ คุณสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้อัปเดตอุปกรณ์เป็นบิลด์ล่าสุดเพื่อทดสอบและพัฒนา แฟลช การรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นจำเป็นต้องรีเซ็ตอุปกรณ์ทั้งหมด ดังนั้นอย่าลืมสำรองข้อมูล ข้อมูลก่อน งานสร้างพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Pixel ต่อไปนี้

  • Pixel 6 และ 6 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 7 และ Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel Fold
  • Pixel Tablet
  • Pixel 8 และ Pixel 8 Pro
  • Pixel 8a
หลังจากที่คุณแฟลชบิลด์เบต้าไปยังอุปกรณ์ Pixel แล้ว อุปกรณ์ของคุณจะ ลงทะเบียนในโปรแกรม Android เบต้าสำหรับ Pixel โดยอัตโนมัติและมอบข้อเสนอ การอัปเดตผ่านอากาศ (OTA) อย่างต่อเนื่องเป็นเวอร์ชันเบต้าล่าสุด (รวมถึง QPR) จนกว่าคุณจะเลือกยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์เครื่องนั้นจากโปรแกรม นอกจากนี้ เรายัง แสดงรูปภาพที่แฟลชได้ในแต่ละเป้าหมาย คุณจึงเลือกแนวทางที่ เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทดสอบของคุณมากที่สุด

ใช้ลิงก์และวิธีการต่อไปนี้เพื่ออัปเดตอุปกรณ์ที่รองรับเป็น รุ่นล่าสุด โปรดดูรับ Android 15 สำหรับ วิธีอื่นๆ ในการรับ Android 15 สำหรับการทดสอบและพัฒนา

แฟลชอุปกรณ์ของคุณโดยใช้เครื่องมือ Flash ของ Android

เครื่องมือ Flash สำหรับ Android ช่วยให้คุณใช้แฟลชอิมเมจระบบได้อย่างปลอดภัย กับอุปกรณ์ Pixel ที่รองรับ เครื่องมือ Flash ของ Android ทำงานได้กับเว็บเบราว์เซอร์ทุกประเภท ที่รองรับ WebUSB เช่น Chrome หรือ Edge 79 ขึ้นไป

Android Flash Tool จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการแฟลช คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือ แต่จะต้องปลดล็อก อุปกรณ์และเปิดใช้การแก้ไขข้อบกพร่องของ USB ในตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับ สำหรับคำแนะนำทั้งหมด โปรดดูที่ เครื่องมือ Flash ของ Android เอกสารประกอบ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านทาง USB แล้วไปยังเครื่องมือ Flash ของ Android โดยใช้ ลิงก์ต่อไปนี้และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ https://flash.android.com/preview/vic-beta4

แฟลชอุปกรณ์ด้วยตนเอง

คุณยังสามารถดาวน์โหลดอิมเมจระบบล่าสุด และแฟลชอิมเมจด้วยตนเอง อุปกรณ์ ดูตารางต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดอิมเมจระบบสำหรับการทดสอบ อุปกรณ์ การแฟลชอุปกรณ์ด้วยตนเองมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการการควบคุมโดยละเอียด สภาพแวดล้อมในการทดสอบ หรือถ้าคุณจำเป็นต้องติดตั้งใหม่บ่อยๆ เช่นเมื่อ กำลังทำการทดสอบอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณสำรองข้อมูลอุปกรณ์และดาวน์โหลดอิมเมจระบบที่ตรงกันแล้ว แฟลชรูปภาพในอุปกรณ์ได้

คุณสามารถเลือกที่จะกลับไปยังบิลด์สาธารณะล่าสุดได้ทุกเมื่อ

อิมเมจเริ่มต้นของอุปกรณ์

อุปกรณ์ ลิงก์ดาวน์โหลดและ SHA-256 ตรวจสอบข้อผิดพลาด
Pixel 6
f7703f59f640488dfe9df8a54be41a2842ef541e1edad2667e930e328a9cda8d
Pixel 6 Pro
5eba9e7e3da99b34ba098dc985f9f2d64ac064a3a2badf88c5fb9f2debabb7dc
Pixel 6a
1c405577e701f1a0321eb3f614f78e7dc87802184455f68a342b2237066247e9
Pixel 7
6cedf5b30a8fb4b9d25606377faeaca9c110542c3a7c205a6efc3266c0bf5334
Pixel 7 Pro
6277414712ddb52633f02cd4cb9b8505bab898b06b9730ab213d0a871e7a6c87
Pixel 7a
15fb91fe590e2f5e0ed60da17e67bb93d48b8cf194ce831c7791160f1ef57632
Pixel Fold
87ad311b8b0c8eb73fe896d4824cf50049c5dcffc434687f7e70dae9f75f82a0
Pixel Tablet
36435d07aad1df30d77de1ee6b42f8e9f3a689704c4cc43efe735c78c17c597a
Pixel 8
2ff4a01367bf13c0ef2d2385c4599eebd201dfe67b4408a4192918d14a8baf5e
Pixel 8 Pro
ef822617d50460c0927c438408d65a6954ec22a71fdf242ab6f3686a4902d0c3
Pixel 8a
2d9891d32dd3da617a3c50e682daacf3a62a9578de29f3d8ea8f22429b463e88

กลับไปยังบิลด์สาธารณะ

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Flash ของ Android เพื่อ แฟลชอิมเมจเริ่มต้น หรือรับระบบข้อมูลจำเพาะของโรงงาน ภาพจากรูปภาพเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ Nexus และ Pixel แล้วแฟลชไปยังอุปกรณ์ด้วยตนเอง

Download Android 15 factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

By clicking to accept, you hereby agree to the following:

All use of this development version SDK will be governed by the Android Software Development Kit License Agreement (available at https://developer.android.com/studio/terms and such URL may be updated or changed by Google from time to time), which will terminate when Google issues a final release version.

Your testing and feedback are important part of the development process and by using the SDK, you acknowledge that (i) implementation of some features are still under development, (ii) you should not rely on the SDK having the full functionality of a stable release; (iii) you agree not to publicly distribute or ship any application using this SDK as this SDK will no longer be supported after the official Android SDK is released; and (iv) you agree that Google may deliver elements of the SDK to your devices via auto-update (OTA or otherwise, in each case as determined by Google).

WITHOUT LIMITING SECTION 10 OF THE ANDROID SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE AGREEMENT, YOU UNDERSTAND THAT A DEVELOPMENT VERSION OF A SDK IS NOT A STABLE RELEASE AND MAY CONTAIN ERRORS, DEFECTS AND SECURITY VULNERABILITIES THAT CAN RESULT IN SIGNIFICANT DAMAGE, INCLUDING THE COMPLETE, IRRECOVERABLE LOSS OF USE OF YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE.
Download Android 15 factory system image

oriole_beta-ap31.240617.009-factory-f7703f59.zip

Download Android 15 factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

By clicking to accept, you hereby agree to the following:

All use of this development version SDK will be governed by the Android Software Development Kit License Agreement (available at https://developer.android.com/studio/terms and such URL may be updated or changed by Google from time to time), which will terminate when Google issues a final release version.

Your testing and feedback are important part of the development process and by using the SDK, you acknowledge that (i) implementation of some features are still under development, (ii) you should not rely on the SDK having the full functionality of a stable release; (iii) you agree not to publicly distribute or ship any application using this SDK as this SDK will no longer be supported after the official Android SDK is released; and (iv) you agree that Google may deliver elements of the SDK to your devices via auto-update (OTA or otherwise, in each case as determined by Google).

WITHOUT LIMITING SECTION 10 OF THE ANDROID SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE AGREEMENT, YOU UNDERSTAND THAT A DEVELOPMENT VERSION OF A SDK IS NOT A STABLE RELEASE AND MAY CONTAIN ERRORS, DEFECTS AND SECURITY VULNERABILITIES THAT CAN RESULT IN SIGNIFICANT DAMAGE, INCLUDING THE COMPLETE, IRRECOVERABLE LOSS OF USE OF YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE.
Download Android 15 factory system image

raven_beta-ap31.240617.009-factory-5eba9e7e.zip

Download Android 15 factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

By clicking to accept, you hereby agree to the following:

All use of this development version SDK will be governed by the Android Software Development Kit License Agreement (available at https://developer.android.com/studio/terms and such URL may be updated or changed by Google from time to time), which will terminate when Google issues a final release version.

Your testing and feedback are important part of the development process and by using the SDK, you acknowledge that (i) implementation of some features are still under development, (ii) you should not rely on the SDK having the full functionality of a stable release; (iii) you agree not to publicly distribute or ship any application using this SDK as this SDK will no longer be supported after the official Android SDK is released; and (iv) you agree that Google may deliver elements of the SDK to your devices via auto-update (OTA or otherwise, in each case as determined by Google).

WITHOUT LIMITING SECTION 10 OF THE ANDROID SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE AGREEMENT, YOU UNDERSTAND THAT A DEVELOPMENT VERSION OF A SDK IS NOT A STABLE RELEASE AND MAY CONTAIN ERRORS, DEFECTS AND SECURITY VULNERABILITIES THAT CAN RESULT IN SIGNIFICANT DAMAGE, INCLUDING THE COMPLETE, IRRECOVERABLE LOSS OF USE OF YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE.
Download Android 15 factory system image

bluejay_beta-ap31.240617.009-factory-1c405577.zip

Download Android 15 factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

By clicking to accept, you hereby agree to the following:

All use of this development version SDK will be governed by the Android Software Development Kit License Agreement (available at https://developer.android.com/studio/terms and such URL may be updated or changed by Google from time to time), which will terminate when Google issues a final release version.

Your testing and feedback are important part of the development process and by using the SDK, you acknowledge that (i) implementation of some features are still under development, (ii) you should not rely on the SDK having the full functionality of a stable release; (iii) you agree not to publicly distribute or ship any application using this SDK as this SDK will no longer be supported after the official Android SDK is released; and (iv) you agree that Google may deliver elements of the SDK to your devices via auto-update (OTA or otherwise, in each case as determined by Google).

WITHOUT LIMITING SECTION 10 OF THE ANDROID SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE AGREEMENT, YOU UNDERSTAND THAT A DEVELOPMENT VERSION OF A SDK IS NOT A STABLE RELEASE AND MAY CONTAIN ERRORS, DEFECTS AND SECURITY VULNERABILITIES THAT CAN RESULT IN SIGNIFICANT DAMAGE, INCLUDING THE COMPLETE, IRRECOVERABLE LOSS OF USE OF YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE.
Download Android 15 factory system image

panther_beta-ap31.240617.009-factory-6cedf5b3.zip

Download Android 15 factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

By clicking to accept, you hereby agree to the following:

All use of this development version SDK will be governed by the Android Software Development Kit License Agreement (available at https://developer.android.com/studio/terms and such URL may be updated or changed by Google from time to time), which will terminate when Google issues a final release version.

Your testing and feedback are important part of the development process and by using the SDK, you acknowledge that (i) implementation of some features are still under development, (ii) you should not rely on the SDK having the full functionality of a stable release; (iii) you agree not to publicly distribute or ship any application using this SDK as this SDK will no longer be supported after the official Android SDK is released; and (iv) you agree that Google may deliver elements of the SDK to your devices via auto-update (OTA or otherwise, in each case as determined by Google).

WITHOUT LIMITING SECTION 10 OF THE ANDROID SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE AGREEMENT, YOU UNDERSTAND THAT A DEVELOPMENT VERSION OF A SDK IS NOT A STABLE RELEASE AND MAY CONTAIN ERRORS, DEFECTS AND SECURITY VULNERABILITIES THAT CAN RESULT IN SIGNIFICANT DAMAGE, INCLUDING THE COMPLETE, IRRECOVERABLE LOSS OF USE OF YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE.
Download Android 15 factory system image

cheetah_beta-ap31.240617.009-factory-62774147.zip

Download Android 15 factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

By clicking to accept, you hereby agree to the following:

All use of this development version SDK will be governed by the Android Software Development Kit License Agreement (available at https://developer.android.com/studio/terms and such URL may be updated or changed by Google from time to time), which will terminate when Google issues a final release version.

Your testing and feedback are important part of the development process and by using the SDK, you acknowledge that (i) implementation of some features are still under development, (ii) you should not rely on the SDK having the full functionality of a stable release; (iii) you agree not to publicly distribute or ship any application using this SDK as this SDK will no longer be supported after the official Android SDK is released; and (iv) you agree that Google may deliver elements of the SDK to your devices via auto-update (OTA or otherwise, in each case as determined by Google).

WITHOUT LIMITING SECTION 10 OF THE ANDROID SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE AGREEMENT, YOU UNDERSTAND THAT A DEVELOPMENT VERSION OF A SDK IS NOT A STABLE RELEASE AND MAY CONTAIN ERRORS, DEFECTS AND SECURITY VULNERABILITIES THAT CAN RESULT IN SIGNIFICANT DAMAGE, INCLUDING THE COMPLETE, IRRECOVERABLE LOSS OF USE OF YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE.
Download Android 15 factory system image

lynx_beta-ap31.240617.009-factory-15fb91fe.zip

Download Android 15 factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

By clicking to accept, you hereby agree to the following:

All use of this development version SDK will be governed by the Android Software Development Kit License Agreement (available at https://developer.android.com/studio/terms and such URL may be updated or changed by Google from time to time), which will terminate when Google issues a final release version.

Your testing and feedback are important part of the development process and by using the SDK, you acknowledge that (i) implementation of some features are still under development, (ii) you should not rely on the SDK having the full functionality of a stable release; (iii) you agree not to publicly distribute or ship any application using this SDK as this SDK will no longer be supported after the official Android SDK is released; and (iv) you agree that Google may deliver elements of the SDK to your devices via auto-update (OTA or otherwise, in each case as determined by Google).

WITHOUT LIMITING SECTION 10 OF THE ANDROID SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE AGREEMENT, YOU UNDERSTAND THAT A DEVELOPMENT VERSION OF A SDK IS NOT A STABLE RELEASE AND MAY CONTAIN ERRORS, DEFECTS AND SECURITY VULNERABILITIES THAT CAN RESULT IN SIGNIFICANT DAMAGE, INCLUDING THE COMPLETE, IRRECOVERABLE LOSS OF USE OF YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE.
Download Android 15 factory system image

felix_beta-ap31.240617.009-factory-87ad311b.zip

Download Android 15 factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

By clicking to accept, you hereby agree to the following:

All use of this development version SDK will be governed by the Android Software Development Kit License Agreement (available at https://developer.android.com/studio/terms and such URL may be updated or changed by Google from time to time), which will terminate when Google issues a final release version.

Your testing and feedback are important part of the development process and by using the SDK, you acknowledge that (i) implementation of some features are still under development, (ii) you should not rely on the SDK having the full functionality of a stable release; (iii) you agree not to publicly distribute or ship any application using this SDK as this SDK will no longer be supported after the official Android SDK is released; and (iv) you agree that Google may deliver elements of the SDK to your devices via auto-update (OTA or otherwise, in each case as determined by Google).

WITHOUT LIMITING SECTION 10 OF THE ANDROID SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE AGREEMENT, YOU UNDERSTAND THAT A DEVELOPMENT VERSION OF A SDK IS NOT A STABLE RELEASE AND MAY CONTAIN ERRORS, DEFECTS AND SECURITY VULNERABILITIES THAT CAN RESULT IN SIGNIFICANT DAMAGE, INCLUDING THE COMPLETE, IRRECOVERABLE LOSS OF USE OF YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE.
Download Android 15 factory system image

tangorpro_beta-ap31.240617.009-factory-36435d07.zip

Download Android 15 factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

By clicking to accept, you hereby agree to the following:

All use of this development version SDK will be governed by the Android Software Development Kit License Agreement (available at https://developer.android.com/studio/terms and such URL may be updated or changed by Google from time to time), which will terminate when Google issues a final release version.

Your testing and feedback are important part of the development process and by using the SDK, you acknowledge that (i) implementation of some features are still under development, (ii) you should not rely on the SDK having the full functionality of a stable release; (iii) you agree not to publicly distribute or ship any application using this SDK as this SDK will no longer be supported after the official Android SDK is released; and (iv) you agree that Google may deliver elements of the SDK to your devices via auto-update (OTA or otherwise, in each case as determined by Google).

WITHOUT LIMITING SECTION 10 OF THE ANDROID SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE AGREEMENT, YOU UNDERSTAND THAT A DEVELOPMENT VERSION OF A SDK IS NOT A STABLE RELEASE AND MAY CONTAIN ERRORS, DEFECTS AND SECURITY VULNERABILITIES THAT CAN RESULT IN SIGNIFICANT DAMAGE, INCLUDING THE COMPLETE, IRRECOVERABLE LOSS OF USE OF YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE.
Download Android 15 factory system image

shiba_beta-ap31.240617.009-factory-2ff4a013.zip

Download Android 15 factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

By clicking to accept, you hereby agree to the following:

All use of this development version SDK will be governed by the Android Software Development Kit License Agreement (available at https://developer.android.com/studio/terms and such URL may be updated or changed by Google from time to time), which will terminate when Google issues a final release version.

Your testing and feedback are important part of the development process and by using the SDK, you acknowledge that (i) implementation of some features are still under development, (ii) you should not rely on the SDK having the full functionality of a stable release; (iii) you agree not to publicly distribute or ship any application using this SDK as this SDK will no longer be supported after the official Android SDK is released; and (iv) you agree that Google may deliver elements of the SDK to your devices via auto-update (OTA or otherwise, in each case as determined by Google).

WITHOUT LIMITING SECTION 10 OF THE ANDROID SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE AGREEMENT, YOU UNDERSTAND THAT A DEVELOPMENT VERSION OF A SDK IS NOT A STABLE RELEASE AND MAY CONTAIN ERRORS, DEFECTS AND SECURITY VULNERABILITIES THAT CAN RESULT IN SIGNIFICANT DAMAGE, INCLUDING THE COMPLETE, IRRECOVERABLE LOSS OF USE OF YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE.
Download Android 15 factory system image

husky_beta-ap31.240617.009-factory-ef822617.zip

Download Android 15 factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

By clicking to accept, you hereby agree to the following:

All use of this development version SDK will be governed by the Android Software Development Kit License Agreement (available at https://developer.android.com/studio/terms and such URL may be updated or changed by Google from time to time), which will terminate when Google issues a final release version.

Your testing and feedback are important part of the development process and by using the SDK, you acknowledge that (i) implementation of some features are still under development, (ii) you should not rely on the SDK having the full functionality of a stable release; (iii) you agree not to publicly distribute or ship any application using this SDK as this SDK will no longer be supported after the official Android SDK is released; and (iv) you agree that Google may deliver elements of the SDK to your devices via auto-update (OTA or otherwise, in each case as determined by Google).

WITHOUT LIMITING SECTION 10 OF THE ANDROID SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE AGREEMENT, YOU UNDERSTAND THAT A DEVELOPMENT VERSION OF A SDK IS NOT A STABLE RELEASE AND MAY CONTAIN ERRORS, DEFECTS AND SECURITY VULNERABILITIES THAT CAN RESULT IN SIGNIFICANT DAMAGE, INCLUDING THE COMPLETE, IRRECOVERABLE LOSS OF USE OF YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE.
Download Android 15 factory system image

akita_beta-ap31.240617.009-factory-2d9891d3.zip