Android Automotive OS için video uygulamaları derleme

Android Automotive OS için park edilmiş uygulamalar oluşturma konusunda açıklanan yönergelere ek olarak, video uygulamalarına özel bazı gereksinimler vardır.

Uygulamanızı bir video uygulaması olarak işaretleme

Uygulamanızın videoyu desteklediğini belirtmek için projenizdeki res/xml/ dizinine automotive_app_desc.xml adlı bir XML dosyası ekleyin. Bu dosyaya aşağıdaki içeriği ekleyin:

<automotiveApp>
  <uses name="video"/>
</automotiveApp>

Ardından, manifest'inizin <application> öğesinin içine XML dosyasına referans veren aşağıdaki <meta-data> öğesini ekleyin:

<meta-data
  android:name="com.android.automotive"
  android:resource="@xml/automotive_app_desc"/>

Sık sorulan sorular

Widevine DRM destekleniyor mu?

Evet, Widevine DRM L3, Android Automotive OS'te desteklenir.