etc1tool

etc1tool, PNG resimleri ETC1 sıkıştırma standardına göre kodlamanızı ve ETC1 sıkıştırılmış resimlerin kodunu tekrar PNG'ye dönüştürmenizi sağlayan bir komut satırı yardımcı programıdır.

etc1tool kullanım durumu:

etc1tool infile [--help | --encode | --encodeNoHeader | --decode] [--showDifference
diff-file] [-o outfile]

Bu tabloda komut seçenekleri listelenmiştir:

Option Açıklama
infile Sıkıştırılacak giriş dosyası.
--help Kullanım bilgilerini yazdırın.
--encode PNG dosyasından bir ETC1 dosyası oluşturun. Hiçbir şey belirtilmezse araç için varsayılan mod budur.
--encodeNoHeader PNG dosyasından başlık içermeyen bir ham ETC1 veri dosyası oluşturun.
--decode Bir ETC1 dosyasından PNG dosyası oluşturun.
--showDifference diff-file Orijinal ve kodlanmış resim arasındaki farkı diff-file adresine yazın. Bu seçenek yalnızca kodlama sırasında geçerlidir.
-o outfile Çıkış dosyasının adını belirtin. outfile belirtilmezse çıkış dosyası, giriş dosya adından uygun son ek (.pkm veya .png) ile oluşturulur.