Informacje o wersji narzędzi platformy SDK

Android SDK Platform-Tools jest komponentem pakietu Android SDK. Zawiera narzędzia współpracujące z platformą Androida, głównie adb i fastboot. Chociaż do tworzenia aplikacji na Androida wymagana jest właściwość adb, deweloperzy zwykle używają po prostu kopiowania instalacji ze Studio. Ten plik do pobrania jest przydatny, gdy chcesz używać polecenia adb bezpośrednio z wiersza poleceń i nie masz zainstalowanego Studio. (Jeśli masz zainstalowaną aplikację Studio, możesz użyć zainstalowanej kopii, bo Studio zaktualizuje ją automatycznie). Plik fastboot jest wymagany, jeśli chcesz odblokować program rozruchowy urządzenia i zainstalować nowy obraz systemu. Ten pakiet zawierał wcześniej systrace, ale został on przestarzały i zastąpił go programem Studio Profiler, gpuinspector.dev lub Perfetto.

Chociaż niektóre nowe funkcje w usługach adb i fastboot są dostępne tylko w najnowszych wersjach Androida, są one zgodne wstecznie. Dlatego potrzebujesz tylko najnowszej wersji Narzędzi platformy SDK i zgłaszaj błędy w przypadku wyjątków.

Pliki do pobrania

Jeśli jesteś programistą aplikacji na Androida, najnowsze narzędzia SDK Platformy możesz pobrać z Menedżera SDK w Android Studio lub z narzędzia wiersza poleceń sdkmanager. Dzięki temu narzędzia te będą zapisane we właściwym miejscu wraz z pozostałymi narzędziami z pakietu Android SDK i łatwo je zaktualizować.

Jeśli jednak potrzebujesz tylko tych narzędzi wiersza poleceń, użyj tych linków:

Linki te nie zmieniają się, ale zawsze kierują do najnowszej wersji narzędzi.

Zmiany

35.0.1 (marzec 2024 r.)

 • adb
  • Przejdź na libusb w wersji 1.0.27

35.0.0 (luty 2024 r.)

 • adb
  • Przełącz się na libusb jako domyślne w systemie Linux numer 270205252.
  • Napraw uruchamianie adb na hostach bez USB.
  • Napraw zawieszenia narzędzia adb spowodowane przez urządzenia USB nieprawidłowo zgłaszające problem nr 302212871 z deskryptorami o zerowej długości.
  • Popraw kod zwrotny adb shell, gdy urządzenie zostanie rozłączone numer 321787891.
 • fastboot
  • Ogranicz maksymalny rozmiar kolejki pakietów przychodzących.
  • Usuń wąskie gardła, które wcześniej ograniczały prędkość pobierania do około 120 MB/s. Teraz szybki rozruch może nasycić magistrali SuperSpeed+ i osiągać prędkość do 980 MB/s w zależności od urządzenia.

34.0.5 (październik 2023 r.)

 • adb
  • Adres adb to teraz libusb w systemie macOS, co rozwiązuje problem nr 270205252.
  • Wcześniej w przypadku niepowodzenia parowania bezprzewodowego usługa adb wysyłała udany kod. Rozwiązano ten problem przez zwrócenie kodu błędu (1) i błędu widocznego dla użytkownika (error: protocol fault (couldn't read status message...)). Usługa echo $? zgłasza teraz błąd 1.
  • Z urządzenia adb wait-for-disconnect można teraz korzystać w przypadku komunikacji bez USB (debugowania bezprzewodowego).
  • Dodaliśmy nowy interfejs DbC, który umożliwi w przyszłości obsługę ChromeOS przez adb.
 • fastboot
  • Naprawiono lampę błyskową na urządzeniach Pixel 3.

34.0.4 (lipiec 2023 r.)

 • adb
  • Przeprowadź propagację -a (gListenAll), gdy adb rozwidla serwer hosta adb (wcześniej flaga działała tylko w przypadku adb -a server nodaemon)
  • Szybsze uzyskiwanie dostępu do roota i usuwanie roota
  • Reland Flag(env) guarding clear endpoint (device) feature for OSX usb start. (numer problemu 270205252).
 • fastboot
  • Mac: usuwanie ponownych prób w przypadku nieprawidłowego iteratora operacji wejścia-wyjścia (błąd migania przy użyciu LIBUSB_TRANSFER_CANCELLED)
  • Windows: naprawianie błędu „Plik jest za duży lub nieprawidłowy” podczas korzystania z pliku „flashall”
  • Wszystkie platformy: naprawienie błędu „ANDROID_PRODUCT_OUT nie jest ustawiony” przy użyciu polecenia „update”

34.0.1 (marzec 2023 r.)

 • adb
  • macOS: cofnięto rozdzielczość „niestabilnej łączności (kabel MacBook szybki kabli)” z powodu zawieszenia instalacji adb (problem nr 270205252).
 • fastboot
  • Windows: naprawiono błąd „mke2fs: nieprawidłowa lub nieprawidłowa nazwa urządzenia podczas próby określenia rozmiaru systemu plików” wprowadzonego w narzędziach platformy w wersji 34.0.0 (numer problemu: 271039230).

34.0.0 RC2 (marzec 2023 r.)

 • Aktualizacja w wersji Android 14 Developer Preview 2 (bez aktualizacji adb i fastboot).

34.0.0 (luty 2023 r.)

 • adb
  • Naprawiono wysyłanie pakietów o zerowej długości w przypadku systemu macOS (issuetracker: 208675141).
  • Wyeliminowano niestabilną łączność (szybki kabel MacBooka): częste przerwy w połączeniu z adb.
  • Ulepszono komunikat o błędzie dotyczący push adb z niewystarczającą liczbą argumentów.
 • fastboot
  • Ulepszone przesyłanie obrazu: flashall pomija ponowne uruchomienia w przestrzeni użytkownika, jeśli to możliwe.
  • Naprawiono wysyłanie pakietów o zerowej długości w przypadku systemu macOS (issuetracker: 208675141).
  • Naprawiono miganie plikurecovery.img, które powodowało błędną stopkę AVB.

33.0.3 (sierpień 2022 r.)

 • adb
  • Nie próbuj ponownie adb root, jeśli pierwsza próba się nie uda.
  • Naprawianie zduplikowanego wpisu na urządzeniach ze śledzeniem.
  • Dodaj okienkoowanie odbierania (zwiększ przepustowość w przypadku połączeń o dużych opóźnieniach).
  • Bardziej szczegółowe komunikaty o błędach w przypadku niepowodzenia „Więcej niż jedno urządzenie”.
  • odrzucać nieoczekiwane żądania odwrotnego przekierowania;
  • Naprawianie pakietu instalacyjnego z wieloma pakietami w systemie Windows.
 • fastboot
  • Usuń e2fsdroid jako część narzędzi platformy SDK.
  • Wydrukuj wiadomość zwrotną OemCmdHandler w przypadku powodzenia.

33.0.2 (maj 2022 r.)

 • fastboot
  • Obsługa partycji vendor_kernel_boot.

33.0.1 (marzec 2022 r.)

 • adb
  • Usunięto awarie systemu mdns w systemie Windows.
  • Poprawiono funkcję włączania/wyłączania weryfikacji na starszych urządzeniach.
  • Naprawiono problem związany z instalowaniem wielu elementów na starych urządzeniach
  • Ulepsza dane wyjściowe pomocy, aby uwzględnić wszystkie obsługiwane metody kompresji.
 • systrace
  • Usunięto. Użyj narzędzia Studio Profiler/gpuinspector.dev/Perfetto.

33.0.0 (luty 2022 r.)

 • adb
  • Usunięto problem związany z awariami w wersji 32.0.0 podczas uruchamiania bez argumentów.

32.0.0 (styczeń 2022 r.)

 • adb
  • Uniwersalny plik binarny na urządzenia Apple M1.
  • Znany problem: ta wersja ulega awarii, gdy jest uruchamiana bez argumentów.

31.0.3 (sierpień 2021 r.)

 • fastboot
  • Obsługa pliku vbmeta_vendor.img w celu pobrania pliku fastboot flashall lub aktualizacji.

31.0.2 (kwiecień 2021 r.)

 • adb
  • Obsługa przekazywania do vsock w systemie Linux.
  • Napraw błąd w adb track-devices, który powodował, że urządzenia korzystające z debugowania bezprzewodowego nie otrzymywały od razu aktualizacji.
  • Zaimplementuj wstępną obsługę wykrywania urządzeń mDNS bez zainstalowanej oddzielnie usługi mDNS. Obecnie jest ono domyślnie wyłączone. Można je włączyć, ustawiając zmienną środowiskową ADB_MDNS_OPENSCREEN na 1 podczas uruchamiania serwera adb.
 • fastboot
  • Nie występują błędy, gdy nie można uzyskać rozmiaru partycji rozruchu.
  • Dowiedz się, jak wywnioskować stan blokady urządzenia z właściwości, zamiast analizować wiersz poleceń jądra.

31.0.1 (marzec 2021 r.)

 • adb
  • Zmniejsz odstęp utrzymywania aktywności TCP.
  • Zwiększyć przyrostową wydajność instalacji.
 • fastboot
  • Dodano obsługę scalania skompresowanych zrzutów.
  • Przywróć starszą wersję obsługi A/B.

31.0.0 (luty 2021 r.)

 • adb
  • Domyślnie wyłącz kompresję przy pobieraniu.

30.0.5 (listopad 2020 r.)

 • adb
  • Zwiększ wydajność adb push w przypadku przenoszenia wielu plików przez połączenie o dużym opóźnieniu.
  • Zwiększ wydajność adb push/pull w systemie Windows.
  • Napraw funkcję adb push --sync, podając wiele danych wejściowych.
  • Zwiększ wydajność przyrostowej instalacji pakietu apk.
  • Poprawa obsługi błędów przy przyrostowej instalacji pakietu apk.

30.0.4 (lipiec 2020 r.)

 • adb
  • Napraw problem z instalacją pliku APK nieprzyrostowego na urządzeniach z systemem starszym niż Android 11.
  • Napraw: adb install-multi-package.
  • Poprawiono więcej awarii związanych z bezprzewodowym parowaniem adb.
  • Popraw niektóre komunikaty o błędach.
 • fastboot
  • Ulepsz dane wyjściowe konsoli w przypadku poleceń fastboot oem.
  • Rozwiąż problem z usługą fastboot flashall na starszych urządzeniach, takich jak Nexus 7.

30.0.3 (czerwiec 2020 r.)

 • adb
  • Napraw instalację plików APK podpisanych przy użyciu schematu podpisu w wersji 4 na urządzeniach z systemem starszym niż Android 11.
  • Naprawianie awarii podczas uwierzytelniania bez ADB_VENDOR_KEYS.
  • Rozwiąż problem z awarią podczas korzystania z programu adb -H.

30.0.2 (czerwiec 2020 r.)

 • adb
  • Popraw bezprzewodowe parowanie adb.
  • Napraw problem z połączeniem za adb logcat, zanim urządzenie zostanie podłączone.
  • Dodaj adb transport-id, aby umożliwić skryptom bezpieczne oczekiwanie na wyłączenie urządzenia po włączeniu roota, usunięciu roota lub zrestartowania urządzenia.

30.0.1 (maj 2020 r.)

 • adb
  • Domyślnie wyłącz automatyczne łączenie adb mdns. Można go ponownie włączyć za pomocą zmiennej środowiskowej ADB_MDNS_AUTO_CONNECT.
  • Zwiększ wydajność aplikacji adb install-multi na urządzeniach z Androidem 10 lub nowszym.
  • Rozwiązano problem z czasem oczekiwania w przypadku korzystania z protokołu adb root/unroot na urządzeniu połączonym przez TCP.
  • Zaktualizuj obsługę parowania bezprzewodowego.

30.0.0 (kwiecień 2020 r.)

 • adb
  • Dodaj początkową obsługę parowania bezprzewodowego.
  • Dodaj obsługę dodatkowej instalacji plików APK.
  • Zaimplementuj obsługę kompresji adb {push, pull, sync} po stronie klienta w przypadku używania na urządzeniach z Androidem 11.
  • Zwiększ wydajność adb push w przypadku połączeń o dużych opóźnieniach.
  • Zwiększ wydajność wypchania/pobierania w systemie Windows.

29.0.6 (luty 2020 r.)

 • adb
  • Obsługa 64-bitowego rozmiaru/czasu w przypadku adb ls w przypadku używania na urządzeniu z Androidem 11.
  • Obsługa nasłuchiwania w ::1 w POSIX.
  • Obsługa klienta urządzeń WinUSB, które publikują deskryptor WinUSB (wymagane w Androidzie 11), nie powinna już wymagać zainstalowania sterownika USB.
  • Rozwiązywanie problemu z zawieszeniem podczas korzystania z funkcji adb install na pliku, który w rzeczywistości nie jest plikiem.

29.0.5 (październik 2019 r.)

 • adb
  • Niewielki wzrost wydajności w systemie Linux przy korzystaniu z wielu jednoczesnych połączeń.
  • Dodaj do adb install opcję --fastdeploy, aby stopniowo aktualizować pliki APK podczas tworzenia aplikacji.

29.0.4 (wrzesień 2019 r.)

 • adb
  • Poprawka limitu czasu oczekiwania na debugowanie natywne przez LLDB (patrz problem nr 134613180). Naprawiliśmy też powiązany błąd w profilach w Android Studio, który powodował błąd AdbCommandRejectedException, który można zobaczyć w pliku idea.log.

29.0.3 (wrzesień 2019 r.)

 • adb
  • adb forward --list działa z wieloma połączonymi urządzeniami.
  • Rozwiązywanie problemów z urządzeniami przechodzącymi w tryb offline w systemie Windows.
  • Poprawianie danych wyjściowych adb install i tekstu pomocy.
  • Przywróć poprzednie działanie adb connect <host> bez określania portu.

29.0.2 (lipiec 2019 r.)

 • adb
  • Naprawia awarię integralności sterty systemu Windows.
 • fastboot
  • Dodaje obsługę układu partycji dla nadchodzących urządzeń.

29.0.1 (czerwiec 2019 r.)

 • adb
  • Poprawka dla awarii systemu Windows (https://issuetracker.google.com/134613180)

29.0.0 (czerwiec 2019 r.)

 • adb
  • adb reconnect wykonuje resetowanie przez USB w systemie Linux.
  • Podczas łączenia się z nowszym serwerem adb w Linuksie zamiast zamknąć serwer i uruchomić starszy, narzędzie adb spróbuje w przejrzysty sposób uruchomić nową wersję.
  • Po odłączeniu adb root czeka, aż urządzenie połączy się ponownie. Wcześniej żądanie adb root; adb wait-for-device mogło wrócić przez pomyłkę, jeśli funkcja adb wait-for-device rozpoczęła się, zanim usługa adb wykryła, że urządzenie zostało rozłączone.
 • fastboot
  • Wyłącza komunikat o błędzie, który pojawia się, gdy szybki rozruch próbował otworzyć pasek dotykowy lub klawiaturę w systemie macOS.

28.0.2 (marzec 2019 r.)

 • adb
  • Usunięto niestabilność przekierowania portów adb shell, która prowadzi do komunikatu o błędzie „Resetowanie połączenia przez połączenie równorzędne”.
  • Rozwiązuje problemy z uwierzytelnianiem przy użyciu metody ADB_VENDOR_KEYS podczas ponownego łączenia urządzeń.
  • Poprawia uwierzytelnianie, gdy klucz prywatny używany do uwierzytelniania nie pasuje do klucza publicznego – przez obliczanie klucza publicznego na podstawie klucza prywatnego, zamiast zakładać, że są identyczne.
 • fastboot
  • Dodaje obsługę partycji dynamicznych.
 • Zaktualizowane wymagania dotyczące systemu Windows
  • Narzędzia platformy zależą teraz od środowiska wykonawczego Windows Universal C, które jest zwykle instalowane domyślnie z użyciem Windows Update. Jeśli widzisz błędy z informacją o braku bibliotek DLL, być może trzeba będzie ręcznie pobrać i zainstalować pakiet środowiska wykonawczego.

28.0.1 (wrzesień 2018 r.)

 • adb
  • Dodano obsługę ponownego łączenia połączeń TCP. Po rozłączeniu narzędzie adb będzie próbowało połączyć się ponownie przez maksymalnie 60 sekund, a potem porzuci połączenie.
  • Poprawiono dane wyjściowe konsoli Unicode w systemie Windows. (Dzięki zewnętrznemu współtwórcy Spencer Low)
  • Popraw deskryptor pliku, który może wystąpić podwójne zamknięcie, co może spowodować zamykanie połączeń, gdy adb connect występuje jednocześnie.
  • Napraw problem adb forward --list, gdy jest używane z więcej niż 1 połączonym urządzeniem.
 • fastboot
  • Zwiększ czas oczekiwania polecenia do 30 sekund, aby lepiej obsługiwać niektóre polecenia powolnego programu rozruchowego.

28.0.0 (czerwiec 2018 r.)

 • adb:
  • Dodano obsługę operacji bez sum kontrolnych na urządzeniach z Androidem P, co zwiększa przepustowość nawet o 40%.
  • Posortuj dane wyjściowe funkcji adb devices według typu połączenia i serii urządzenia.
  • Zwiększyć zaległości w odsłuchiwaniu gniazd, aby umożliwić korzystanie z bardziej jednoczesnych poleceń adb.
  • Popraw błędy w adb connect.
 • fastboot:
  • Ulepsz format wyjściowy i dodaj szczegółowy tryb danych wyjściowych (-v).
  • Czyszczenie danych wyjściowych pomocy.
  • Dodaj product.img i odm.img do listy partycji wyświetlanej przez fastboot flashall.
  • Unikaj murowania nowych urządzeń w ten sposób, gdy używasz zbyt starej wersji szybkiego rozruchu. W tym celu zezwól, aby fabryczne pakiety obrazów wymagały obsługi określonych partycji.

27.0.1 (grudzień 2017 r.)

 • adb: naprawia błąd asercji w systemie macOS, który występował podczas łączenia urządzeń przez USB 3.0.
 • Szybki rozruch: w systemie Windows dodaje obsługę czyszczenia pamięci urządzeń z systemem plików F2FS.

27.0.0 (grudzień 2017 r.)

 • Ponownie naprawia błąd szybkiego rozruchu w systemie macOS 10.13, który po raz pierwszy naprawiono w wersji 26.0.1, ale wprowadzono ponownie w wersji 26.0.2.

26.0.2 (październik 2017 r.)

 • Dodaj obsługę szybkiego rozruchu na urządzeniach Pixel 2.

26.0.1 (wrzesień 2017 r.)

 • Naprawiono problemy z szybkim rozruchem w systemie macOS 10.13 High Sierra (błąd 64292422).

26.0.0 (czerwiec 2017 r.)

 • Zaktualizowane w wersji ostatecznej wersji pakietu SDK na Androida O (poziom API 26).

25.0.5 (24 kwietnia 2017 r.)

 • Naprawiono ładowanie z boku dużych aktualizacji adb w systemie Windows o pliku „std::bad_alloc” (błąd 37139736).

 • Naprawiono problemy adb z niektórymi zaporami sieciowymi systemu Windows, które wyglądały tak: „nie można otworzyć pary gniazd rejestracji w transporcie” (błąd 37139725).

 • Zarówno adb --version, jak i fastboot --version zawierają teraz ścieżkę instalacji.

 • Zmieniono narzędzie adb, tak aby localhost nie pozwalało na obejście nieprawidłowo skonfigurowanej sieci VPN.

 • Zmieniliśmy narzędzie adb, aby nie resetować urządzeń USB w Linuksie, co może mieć wpływ na inne podłączone urządzenia USB.

25.0.4 (16 marca 2017 r.)

 • Dodano eksperymentalną obsługę libusb w systemach Linux i Mac Adb

Aby użyć backendu libusb, przed uruchomieniem nowego serwera adb ustaw zmienną środowiskową ADB_LIBUSB=true. Nowe polecenie adb host-features wskaże Ci, czy używasz libusb.

Aby ponownie uruchomić narzędzie adb za pomocą libusb i sprawdzić, czy wszystko działa, użyj polecenia adb kill-server; ADB_LIBUSB=1 adb start-server; adb host-features. Dane wyjściowe powinny zawierać „libusb”.

W tej wersji domyślną jest poprzednia implementacja inna niż libusb.

 • Fastboot nie zawiesza już MacBooka Pro z 2016 roku (błąd 231129)

 • Rozwiązano problemy z przechwytywaniem zawartości wiersza poleceń Systrace na Macu

25.0.3 (16 grudnia 2016 r.)

 • Naprawiono błąd szybkiego rozruchu, który powodował, że urządzenia z Androidem nie flashowały

25.0.2 (12 grudnia 2016 r.)

 • Zaktualizowano stabilną wersję Androida N MR1 (API 25)

25.0.1 (22 listopada 2016 r.)

 • Zaktualizowane w wersji Androida N MR1 dla programistów przedpremierowej 2 (API 25)

25.0.0 (19 października 2016 r.)

 • Zaktualizowano wersję przedpremierową Androida N MR1 dla programistów (API 25)

24.0.4 (14 października 2016 r.)

 • Zaktualizowano w celu rozwiązania problemów z ADB i Mac OS Sierra

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

以下是 Android 软件开发套件许可协议

1. 简介

1.1 Google 会按照本许可协议的条款向您授予使用 Android 软件开发套件(在本许可协议中称为“SDK”,具体包括 Android 系统文件、一些已打包好的 API 和一些 Google API 插件)的许可。本许可协议是您和 Google 之间就您使用 SDK 而达成的具有法律约束力的合约。 1.2“Android”是指通过 Android 开源项目(项目网址为:https://source.android.com/)提供的用于设备的 Android 软件堆栈(会不时更新)。1.3“兼容实现”是指满足以下条件的任何 Android 设备:(i) 符合 Android 兼容性定义文档(位于 Android 兼容性网站 https://source.android.com/compatibility 上,会不时更新)的要求;(ii) 成功通过 Android 兼容性测试套件 (CTS) 测试。 1.4“Google”是指 Google LLC,一家按照美国特拉华州法律成立并按照美国法律运营的公司,其主要营业地点为 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA。

2. 接受本许可协议

2.1 要使用 SDK,您必须先同意本许可协议。如果您不接受本许可协议,则无法使用 SDK。 2.2 点击接受和/或使用此 SDK,即表示您特此同意本许可协议的条款。 2.3 如果美国或其他国家/地区(包括您居住或使用 SDK 时所在的国家/地区)的法律禁止您作为自然人获取 SDK,则您无法使用 SDK,也无法接受本许可协议。 2.4 如果您代表您的雇主或其他实体同意受本许可协议约束,则您声明并保证您拥有充足的法定权力来让您的雇主或上述实体受本许可协议的约束。如果您不具备必要的授权,则不得代表您的雇主或其他实体接受本许可协议或使用 SDK。

3. Google 授予的 SDK 许可

3.1 Google 依据本许可协议的条款授予您有限的、全球性、免版税、不可转让、非独占性且不可再许可的 SDK 使用许可,其用途仅限针对 Android 的兼容实现来开发应用。 3.2 您不得使用此 SDK 来开发适用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用或开发其他 SDK。您当然可以随意开发用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用,但不能将此 SDK 用于该目的。 3.3 您同意 Google 或第三方拥有此 SDK 的所有法定权利、所有权和利益,包括此 SDK 中存在的所有知识产权。“知识产权”是指专利法、版权法、商业秘密法、商标法以及任何和所有其他所有权法案中现行规定的任何及所有权利。Google 保留未明确授予您的所有权利。 3.4 您不得将 SDK 用于本许可协议未明确允许的任何用途。除非适用的第三方许可有相关要求,您不得对 SDK 或 SDK 的任何部分进行复制(备份用途除外)、修改、改编、再分发、反编译、逆向工程、反汇编或创建其衍生作品。 3.5 对于依据开源软件许可授权的 SDK 组件,其使用、复制和分发仅受该开源软件许可条款的制约,不受本许可协议的约束。 3.6 您同意 Google 所提供的 SDK 可在未事先通知您的情况下出现形式和性质上的改变,并且未来的 SDK 版本可以不兼容在较早的 SDK 版本上开发的应用。您同意,一般情况下,Google 可在不事先通知您的情况下自行决定(永久或暂时)停止向您或更多用户提供 SDK(或 SDK 内的任何功能)。 3.7 本许可协议中的任何内容均未授权您使用 Google 的任何商品名、商标、服务商标、徽标、域名或其他显著品牌特征。 3.8 对于 SDK 中可能附带或包含的任何所有权声明(包括版权和商标通告),您同意不会移除、模糊处理或更改这些声明。

4. 您对 SDK 的使用

4.1 Google 同意,对于您使用 SDK 开发的任何软件应用,Google 不能以本许可协议为由从您(或您的许可方)处获取这些应用的权利、所有权或利益,包括这些应用中存在的任何知识产权。 4.2 您同意,只在 (a) 本许可协议和 (b) 相关司法辖区内的任何适用法律法规或公认的惯例或准则(包括任何与从美国或其他相关国家/地区进口或向其出口数据或软件相关的法律)允许的情况下使用 SDK 以及编写应用。 4.3 您同意,如果您使用 SDK 开发面向一般公众用户的应用,您将会保护这些用户的隐私权和合法权利。如果用户向您提供用户名、密码或其他登录信息或个人信息,您必须确保用户知晓这些信息将供您的应用使用,并且您必须为这些用户提供足以满足法律要求的隐私权声明和保护。如果您的应用存储了用户提供的个人信息或敏感信息,则必须安全存储这类信息。如果用户为您的应用提供了 Google 账号信息,您的应用只能在用户允许时出于用户所许可的有限目的使用该信息访问用户的 Google 账号。 4.4 您同意您不会利用 SDK 从事任何干扰、破坏、损坏或以未经授权方式访问任何第三方(包括但不限于 Google 或任何移动通信运营商)的服务器、网络或其他财产或服务的行为(包括应用的开发或分发)。 4.5 您同意,对于您通过 Android 和/或 Android 版应用创建、传输或显示的任何数据、内容或资源,以及由此造成的任何后果(包括 Google 可能会蒙受的任何损失或损害),您要承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方不承担任何责任。 4.6 您同意,对于未按本许可协议、任何适用的第三方合同或服务条款或任何适用法律法规的规定履行义务的任何行为以及由此造成的后果(包括 Google 或任何第三方可能会蒙受的损失或损害),您承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方均不承担任何责任。

5. 开发者凭据

5.1 您同意负责维护 Google 向您发放或您自行选择的任何开发者凭据的机密性,并且对使用您的开发者凭据开发的所有应用承担全部责任。

6. 隐私权和信息

6.1 为了不断地对 SDK 进行创新和改进,Google 可能会通过软件收集某些使用情况统计信息,包括但不限于唯一标识符、关联的 IP 地址、软件版本号,以及关于 SDK 中正在使用的工具和/或服务以及使用方式的信息。在收集任何上述信息之前,SDK 都会通知您并征求您的同意。未经您同意,Google 不会擅自收集此类信息。6.2 Google 会对收集的数据进行汇总分析,从而改进 SDK,并会按照 Google 隐私权政策(网址为 https://policies.google.com/privacy)维护这些数据。 6.3 为了改进 SDK,我们可能会与 Google 合作伙伴分享经过匿名化和汇总处理的数据集。

7. 第三方应用

7.1 如果您使用 SDK 运行由第三方开发的应用,或者运行会访问由第三方提供的数据、内容或资源的应用,则您须同意 Google 对于此类应用、数据、内容或资源概不负责。您了解,对于您可通过此类第三方应用访问的所有数据、内容或资源,均由最初提供这些内容的人员承担全部责任;对于您因使用或访问任何此类第三方应用、数据、内容或资源而可能蒙受的任何损失或损坏,Google 概不负责。 7.2 您应了解,通过此类第三方应用向您提供的数据、内容和资源可能会受到提供者(或代表他们的其他个人或公司)所拥有的知识产权的保护。除非相关所有者明确给予许可,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据、内容或资源(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 7.3 您承认,您对此类第三方应用、数据、内容或资源的使用行为可能会受到您与相关第三方之间达成的独立条款的制约。在这种情况下,本许可协议不会影响您与这些第三方之间的法律关系。

8. 使用 Android API

8.1 Google 数据 API 8.1.1 如果您使用任何 API 从 Google 检索数据,即表示您承认这些数据可能会受到 Google 或这些数据的提供方(或者代表他们的其他人员或公司)拥有的知识产权的保护。使用任何此类 API 时,您可能会受到附加服务条款的制约。除非相关服务条款允许,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 8.1.2 如果您使用任何 API 从 Google 检索用户数据,即表示您承认并同意,您只有在征得用户明确同意时才会检索数据,并且只能在用户允许时出于用户许可的有限目的检索数据。如果您使用 Android Recognition Service API(请参阅以下网址对应的文档:https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService,其内容会不时更新),即表示您承认使用此 API 时需遵循针对以 Google 作为数据处理方的产品的数据处理附录(附录网址为 https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/,其内容会不时更新)。点击接受,即表示您特此同意遵循与数据处理方为 Google 的产品相关的数据处理附录的相关条款。

9. 终止本许可协议

9.1 本许可协议将持续有效,直至您或 Google 按以下规定终止本协议。 9.2 如果您想终止本许可协议,可通过停止使用 SDK 以及任何相关开发者凭据予以终止。 9.3 如果出现以下任意情况,Google 可随时终止本许可协议: (A) 您违反了本许可协议的规定;或 (B) 根据法律 Google 必须终止本协议;或 (C) 与 Google 合作向您提供 SDK 的特定部分(例如 API)的合作伙伴终止了与 Google 的合作关系,或者不再向您提供 SDK 的特定部分;或 (D) Google 决定不再向您所居住的国家/地区,或您使用相关服务时所在的国家/地区提供 SDK 或 SDK 的特定部分,或者 Google 单方面判定向您提供 SDK 或特定的 SDK 服务不再具有商业可行性。 9.4 当本许可协议终止时,您与 Google 受益于、受制于(或在本许可协议有效期内随时间累积)或明示将无限期延续的所有法定权利、义务和责任将不受此终止的影响,并且第 14.7 段的规定将继续无限期地适用于上述权利、义务和责任。

10. 免责声明

10.1 您明确了解并同意自行承担使用 SDK 的风险,并且 SDK 是“按原样”和“现状”提供,不由 Google 提供任何类型的保证。 10.2 您对 SDK 的使用以及通过 SDK 下载或以其他方式获得的任何材料的使用均由您自行斟酌并承担相关风险,对于由此给您的设备或计算机系统造成的任何数据损坏,您必须自行承担10.3 Google 另外明确声明,对于任何形式(无论是明示或暗示)的保证和条件,包括但不限于关于适销性、

11. 责任限制

11.1 因任何原因导致 Google、其子公司和关联公司及其许可方因任何原因,

12. 赔偿

12.1 您同意在法律允许的最大范围内,为 Google、其关联公司及其各自的董事、高级职员、员工和代理人出于任何和所有索赔、诉讼、诉讼或程序,以及任何和所有损失、法律责任、损害、

13. 许可协议的变更

13.1 Google 在发布新版 SDK 时可能会对本许可协议进行一些变更。做出这些更改后,Google 将在提供 SDK 的网站上公布新版本的许可协议。 14.1 本许可协议构成您和 Google 之间的完整法律协议,且您对 SDK 的使用(不包括 Google 根据单独书面协议为您提供的任何服务)将受本协议的约束。同时,本协议将完全取代您和 Google 之前就 SDK 达成的任何协议。 14.2 您同意,即使 Google 未行使或强制执行本许可协议中所述的(或 Google 根据任何适用法律所享有的)任何法定权利或补救措施,也不应视为 Google 正式自动放弃这些权利,Google 仍然可以行使这些权利或采取相应补救措施。 14.3 如果对此类事项有司法管辖权的任何法院判定本许可协议的任何规定无效,我们会将相应规定从本许可协议中移除,本协议其余部分不受影响。本许可协议的其余条款将继续有效并可强制执行。 14.4 您承认并同意,Google 的每一个子公司都应为本许可协议的第三方受益人,此类其他公司应有权直接执行本许可协议,并根据本许可协议的规定主张相关权益(或有利于他们的权利)。除此之外,其他任何个人或公司均不得成为本许可协议的第三方受益人。 14.5 出口限制。SDK 会受到美国出口法律和法规的限制。您必须遵守所有适用于 SDK 的国内以及国际出口法律和法规。这些法律包括对目的地、最终用户和最终用途的限制。 14.6 未经另一方的事先书面许可,您或 Google 不得转让或转移本许可协议中授予的权利。未经另一方事先书面批准,您或 Google 均不得将其在本许可协议下的责任或义务委托给他人。 14.7 本许可协议以及您与 Google 依据本许可协议而建立的关系应受美国加利福尼亚州法律(该州的法律冲突条款除外)的约束。您和 Google 同意服从加利福尼亚州圣克拉拉县法院的专有司法辖权,以此来解决因本许可协议产生的任何法律事务。尽管有上述规定,您同意仍允许 Google 在任何管辖区申请禁令救济(或同等类型的紧急法律救济)。 2021 年 7 月 27 日
Download Android SDK Platform-Tools for Windows

platform-tools-latest-windows.zip

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

以下是 Android 软件开发套件许可协议

1. 简介

1.1 Google 会按照本许可协议的条款向您授予使用 Android 软件开发套件(在本许可协议中称为“SDK”,具体包括 Android 系统文件、一些已打包好的 API 和一些 Google API 插件)的许可。本许可协议是您和 Google 之间就您使用 SDK 而达成的具有法律约束力的合约。 1.2“Android”是指通过 Android 开源项目(项目网址为:https://source.android.com/)提供的用于设备的 Android 软件堆栈(会不时更新)。1.3“兼容实现”是指满足以下条件的任何 Android 设备:(i) 符合 Android 兼容性定义文档(位于 Android 兼容性网站 https://source.android.com/compatibility 上,会不时更新)的要求;(ii) 成功通过 Android 兼容性测试套件 (CTS) 测试。 1.4“Google”是指 Google LLC,一家按照美国特拉华州法律成立并按照美国法律运营的公司,其主要营业地点为 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA。

2. 接受本许可协议

2.1 要使用 SDK,您必须先同意本许可协议。如果您不接受本许可协议,则无法使用 SDK。 2.2 点击接受和/或使用此 SDK,即表示您特此同意本许可协议的条款。 2.3 如果美国或其他国家/地区(包括您居住或使用 SDK 时所在的国家/地区)的法律禁止您作为自然人获取 SDK,则您无法使用 SDK,也无法接受本许可协议。 2.4 如果您代表您的雇主或其他实体同意受本许可协议约束,则您声明并保证您拥有充足的法定权力来让您的雇主或上述实体受本许可协议的约束。如果您不具备必要的授权,则不得代表您的雇主或其他实体接受本许可协议或使用 SDK。

3. Google 授予的 SDK 许可

3.1 Google 依据本许可协议的条款授予您有限的、全球性、免版税、不可转让、非独占性且不可再许可的 SDK 使用许可,其用途仅限针对 Android 的兼容实现来开发应用。 3.2 您不得使用此 SDK 来开发适用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用或开发其他 SDK。您当然可以随意开发用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用,但不能将此 SDK 用于该目的。 3.3 您同意 Google 或第三方拥有此 SDK 的所有法定权利、所有权和利益,包括此 SDK 中存在的所有知识产权。“知识产权”是指专利法、版权法、商业秘密法、商标法以及任何和所有其他所有权法案中现行规定的任何及所有权利。Google 保留未明确授予您的所有权利。 3.4 您不得将 SDK 用于本许可协议未明确允许的任何用途。除非适用的第三方许可有相关要求,您不得对 SDK 或 SDK 的任何部分进行复制(备份用途除外)、修改、改编、再分发、反编译、逆向工程、反汇编或创建其衍生作品。 3.5 对于依据开源软件许可授权的 SDK 组件,其使用、复制和分发仅受该开源软件许可条款的制约,不受本许可协议的约束。 3.6 您同意 Google 所提供的 SDK 可在未事先通知您的情况下出现形式和性质上的改变,并且未来的 SDK 版本可以不兼容在较早的 SDK 版本上开发的应用。您同意,一般情况下,Google 可在不事先通知您的情况下自行决定(永久或暂时)停止向您或更多用户提供 SDK(或 SDK 内的任何功能)。 3.7 本许可协议中的任何内容均未授权您使用 Google 的任何商品名、商标、服务商标、徽标、域名或其他显著品牌特征。 3.8 对于 SDK 中可能附带或包含的任何所有权声明(包括版权和商标通告),您同意不会移除、模糊处理或更改这些声明。

4. 您对 SDK 的使用

4.1 Google 同意,对于您使用 SDK 开发的任何软件应用,Google 不能以本许可协议为由从您(或您的许可方)处获取这些应用的权利、所有权或利益,包括这些应用中存在的任何知识产权。 4.2 您同意,只在 (a) 本许可协议和 (b) 相关司法辖区内的任何适用法律法规或公认的惯例或准则(包括任何与从美国或其他相关国家/地区进口或向其出口数据或软件相关的法律)允许的情况下使用 SDK 以及编写应用。 4.3 您同意,如果您使用 SDK 开发面向一般公众用户的应用,您将会保护这些用户的隐私权和合法权利。如果用户向您提供用户名、密码或其他登录信息或个人信息,您必须确保用户知晓这些信息将供您的应用使用,并且您必须为这些用户提供足以满足法律要求的隐私权声明和保护。如果您的应用存储了用户提供的个人信息或敏感信息,则必须安全存储这类信息。如果用户为您的应用提供了 Google 账号信息,您的应用只能在用户允许时出于用户所许可的有限目的使用该信息访问用户的 Google 账号。 4.4 您同意您不会利用 SDK 从事任何干扰、破坏、损坏或以未经授权方式访问任何第三方(包括但不限于 Google 或任何移动通信运营商)的服务器、网络或其他财产或服务的行为(包括应用的开发或分发)。 4.5 您同意,对于您通过 Android 和/或 Android 版应用创建、传输或显示的任何数据、内容或资源,以及由此造成的任何后果(包括 Google 可能会蒙受的任何损失或损害),您要承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方不承担任何责任。 4.6 您同意,对于未按本许可协议、任何适用的第三方合同或服务条款或任何适用法律法规的规定履行义务的任何行为以及由此造成的后果(包括 Google 或任何第三方可能会蒙受的损失或损害),您承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方均不承担任何责任。

5. 开发者凭据

5.1 您同意负责维护 Google 向您发放或您自行选择的任何开发者凭据的机密性,并且对使用您的开发者凭据开发的所有应用承担全部责任。

6. 隐私权和信息

6.1 为了不断地对 SDK 进行创新和改进,Google 可能会通过软件收集某些使用情况统计信息,包括但不限于唯一标识符、关联的 IP 地址、软件版本号,以及关于 SDK 中正在使用的工具和/或服务以及使用方式的信息。在收集任何上述信息之前,SDK 都会通知您并征求您的同意。未经您同意,Google 不会擅自收集此类信息。6.2 Google 会对收集的数据进行汇总分析,从而改进 SDK,并会按照 Google 隐私权政策(网址为 https://policies.google.com/privacy)维护这些数据。 6.3 为了改进 SDK,我们可能会与 Google 合作伙伴分享经过匿名化和汇总处理的数据集。

7. 第三方应用

7.1 如果您使用 SDK 运行由第三方开发的应用,或者运行会访问由第三方提供的数据、内容或资源的应用,则您须同意 Google 对于此类应用、数据、内容或资源概不负责。您了解,对于您可通过此类第三方应用访问的所有数据、内容或资源,均由最初提供这些内容的人员承担全部责任;对于您因使用或访问任何此类第三方应用、数据、内容或资源而可能蒙受的任何损失或损坏,Google 概不负责。 7.2 您应了解,通过此类第三方应用向您提供的数据、内容和资源可能会受到提供者(或代表他们的其他个人或公司)所拥有的知识产权的保护。除非相关所有者明确给予许可,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据、内容或资源(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 7.3 您承认,您对此类第三方应用、数据、内容或资源的使用行为可能会受到您与相关第三方之间达成的独立条款的制约。在这种情况下,本许可协议不会影响您与这些第三方之间的法律关系。

8. 使用 Android API

8.1 Google 数据 API 8.1.1 如果您使用任何 API 从 Google 检索数据,即表示您承认这些数据可能会受到 Google 或这些数据的提供方(或者代表他们的其他人员或公司)拥有的知识产权的保护。使用任何此类 API 时,您可能会受到附加服务条款的制约。除非相关服务条款允许,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 8.1.2 如果您使用任何 API 从 Google 检索用户数据,即表示您承认并同意,您只有在征得用户明确同意时才会检索数据,并且只能在用户允许时出于用户许可的有限目的检索数据。如果您使用 Android Recognition Service API(请参阅以下网址对应的文档:https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService,其内容会不时更新),即表示您承认使用此 API 时需遵循针对以 Google 作为数据处理方的产品的数据处理附录(附录网址为 https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/,其内容会不时更新)。点击接受,即表示您特此同意遵循与数据处理方为 Google 的产品相关的数据处理附录的相关条款。

9. 终止本许可协议

9.1 本许可协议将持续有效,直至您或 Google 按以下规定终止本协议。 9.2 如果您想终止本许可协议,可通过停止使用 SDK 以及任何相关开发者凭据予以终止。 9.3 如果出现以下任意情况,Google 可随时终止本许可协议: (A) 您违反了本许可协议的规定;或 (B) 根据法律 Google 必须终止本协议;或 (C) 与 Google 合作向您提供 SDK 的特定部分(例如 API)的合作伙伴终止了与 Google 的合作关系,或者不再向您提供 SDK 的特定部分;或 (D) Google 决定不再向您所居住的国家/地区,或您使用相关服务时所在的国家/地区提供 SDK 或 SDK 的特定部分,或者 Google 单方面判定向您提供 SDK 或特定的 SDK 服务不再具有商业可行性。 9.4 当本许可协议终止时,您与 Google 受益于、受制于(或在本许可协议有效期内随时间累积)或明示将无限期延续的所有法定权利、义务和责任将不受此终止的影响,并且第 14.7 段的规定将继续无限期地适用于上述权利、义务和责任。

10. 免责声明

10.1 您明确了解并同意自行承担使用 SDK 的风险,并且 SDK 是“按原样”和“现状”提供,不由 Google 提供任何类型的保证。 10.2 您对 SDK 的使用以及通过 SDK 下载或以其他方式获得的任何材料的使用均由您自行斟酌并承担相关风险,对于由此给您的设备或计算机系统造成的任何数据损坏,您必须自行承担10.3 Google 另外明确声明,对于任何形式(无论是明示或暗示)的保证和条件,包括但不限于关于适销性、

11. 责任限制

11.1 因任何原因导致 Google、其子公司和关联公司及其许可方因任何原因,

12. 赔偿

12.1 您同意在法律允许的最大范围内,为 Google、其关联公司及其各自的董事、高级职员、员工和代理人出于任何和所有索赔、诉讼、诉讼或程序,以及任何和所有损失、法律责任、损害、

13. 许可协议的变更

13.1 Google 在发布新版 SDK 时可能会对本许可协议进行一些变更。做出这些更改后,Google 将在提供 SDK 的网站上公布新版本的许可协议。 14.1 本许可协议构成您和 Google 之间的完整法律协议,且您对 SDK 的使用(不包括 Google 根据单独书面协议为您提供的任何服务)将受本协议的约束。同时,本协议将完全取代您和 Google 之前就 SDK 达成的任何协议。 14.2 您同意,即使 Google 未行使或强制执行本许可协议中所述的(或 Google 根据任何适用法律所享有的)任何法定权利或补救措施,也不应视为 Google 正式自动放弃这些权利,Google 仍然可以行使这些权利或采取相应补救措施。 14.3 如果对此类事项有司法管辖权的任何法院判定本许可协议的任何规定无效,我们会将相应规定从本许可协议中移除,本协议其余部分不受影响。本许可协议的其余条款将继续有效并可强制执行。 14.4 您承认并同意,Google 的每一个子公司都应为本许可协议的第三方受益人,此类其他公司应有权直接执行本许可协议,并根据本许可协议的规定主张相关权益(或有利于他们的权利)。除此之外,其他任何个人或公司均不得成为本许可协议的第三方受益人。 14.5 出口限制。SDK 会受到美国出口法律和法规的限制。您必须遵守所有适用于 SDK 的国内以及国际出口法律和法规。这些法律包括对目的地、最终用户和最终用途的限制。 14.6 未经另一方的事先书面许可,您或 Google 不得转让或转移本许可协议中授予的权利。未经另一方事先书面批准,您或 Google 均不得将其在本许可协议下的责任或义务委托给他人。 14.7 本许可协议以及您与 Google 依据本许可协议而建立的关系应受美国加利福尼亚州法律(该州的法律冲突条款除外)的约束。您和 Google 同意服从加利福尼亚州圣克拉拉县法院的专有司法辖权,以此来解决因本许可协议产生的任何法律事务。尽管有上述规定,您同意仍允许 Google 在任何管辖区申请禁令救济(或同等类型的紧急法律救济)。 2021 年 7 月 27 日
Download Android SDK Platform-Tools for Mac

platform-tools-latest-darwin.zip

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

以下是 Android 软件开发套件许可协议

1. 简介

1.1 Google 会按照本许可协议的条款向您授予使用 Android 软件开发套件(在本许可协议中称为“SDK”,具体包括 Android 系统文件、一些已打包好的 API 和一些 Google API 插件)的许可。本许可协议是您和 Google 之间就您使用 SDK 而达成的具有法律约束力的合约。 1.2“Android”是指通过 Android 开源项目(项目网址为:https://source.android.com/)提供的用于设备的 Android 软件堆栈(会不时更新)。1.3“兼容实现”是指满足以下条件的任何 Android 设备:(i) 符合 Android 兼容性定义文档(位于 Android 兼容性网站 https://source.android.com/compatibility 上,会不时更新)的要求;(ii) 成功通过 Android 兼容性测试套件 (CTS) 测试。 1.4“Google”是指 Google LLC,一家按照美国特拉华州法律成立并按照美国法律运营的公司,其主要营业地点为 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA。

2. 接受本许可协议

2.1 要使用 SDK,您必须先同意本许可协议。如果您不接受本许可协议,则无法使用 SDK。 2.2 点击接受和/或使用此 SDK,即表示您特此同意本许可协议的条款。 2.3 如果美国或其他国家/地区(包括您居住或使用 SDK 时所在的国家/地区)的法律禁止您作为自然人获取 SDK,则您无法使用 SDK,也无法接受本许可协议。 2.4 如果您代表您的雇主或其他实体同意受本许可协议约束,则您声明并保证您拥有充足的法定权力来让您的雇主或上述实体受本许可协议的约束。如果您不具备必要的授权,则不得代表您的雇主或其他实体接受本许可协议或使用 SDK。

3. Google 授予的 SDK 许可

3.1 Google 依据本许可协议的条款授予您有限的、全球性、免版税、不可转让、非独占性且不可再许可的 SDK 使用许可,其用途仅限针对 Android 的兼容实现来开发应用。 3.2 您不得使用此 SDK 来开发适用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用或开发其他 SDK。您当然可以随意开发用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用,但不能将此 SDK 用于该目的。 3.3 您同意 Google 或第三方拥有此 SDK 的所有法定权利、所有权和利益,包括此 SDK 中存在的所有知识产权。“知识产权”是指专利法、版权法、商业秘密法、商标法以及任何和所有其他所有权法案中现行规定的任何及所有权利。Google 保留未明确授予您的所有权利。 3.4 您不得将 SDK 用于本许可协议未明确允许的任何用途。除非适用的第三方许可有相关要求,您不得对 SDK 或 SDK 的任何部分进行复制(备份用途除外)、修改、改编、再分发、反编译、逆向工程、反汇编或创建其衍生作品。 3.5 对于依据开源软件许可授权的 SDK 组件,其使用、复制和分发仅受该开源软件许可条款的制约,不受本许可协议的约束。 3.6 您同意 Google 所提供的 SDK 可在未事先通知您的情况下出现形式和性质上的改变,并且未来的 SDK 版本可以不兼容在较早的 SDK 版本上开发的应用。您同意,一般情况下,Google 可在不事先通知您的情况下自行决定(永久或暂时)停止向您或更多用户提供 SDK(或 SDK 内的任何功能)。 3.7 本许可协议中的任何内容均未授权您使用 Google 的任何商品名、商标、服务商标、徽标、域名或其他显著品牌特征。 3.8 对于 SDK 中可能附带或包含的任何所有权声明(包括版权和商标通告),您同意不会移除、模糊处理或更改这些声明。

4. 您对 SDK 的使用

4.1 Google 同意,对于您使用 SDK 开发的任何软件应用,Google 不能以本许可协议为由从您(或您的许可方)处获取这些应用的权利、所有权或利益,包括这些应用中存在的任何知识产权。 4.2 您同意,只在 (a) 本许可协议和 (b) 相关司法辖区内的任何适用法律法规或公认的惯例或准则(包括任何与从美国或其他相关国家/地区进口或向其出口数据或软件相关的法律)允许的情况下使用 SDK 以及编写应用。 4.3 您同意,如果您使用 SDK 开发面向一般公众用户的应用,您将会保护这些用户的隐私权和合法权利。如果用户向您提供用户名、密码或其他登录信息或个人信息,您必须确保用户知晓这些信息将供您的应用使用,并且您必须为这些用户提供足以满足法律要求的隐私权声明和保护。如果您的应用存储了用户提供的个人信息或敏感信息,则必须安全存储这类信息。如果用户为您的应用提供了 Google 账号信息,您的应用只能在用户允许时出于用户所许可的有限目的使用该信息访问用户的 Google 账号。 4.4 您同意您不会利用 SDK 从事任何干扰、破坏、损坏或以未经授权方式访问任何第三方(包括但不限于 Google 或任何移动通信运营商)的服务器、网络或其他财产或服务的行为(包括应用的开发或分发)。 4.5 您同意,对于您通过 Android 和/或 Android 版应用创建、传输或显示的任何数据、内容或资源,以及由此造成的任何后果(包括 Google 可能会蒙受的任何损失或损害),您要承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方不承担任何责任。 4.6 您同意,对于未按本许可协议、任何适用的第三方合同或服务条款或任何适用法律法规的规定履行义务的任何行为以及由此造成的后果(包括 Google 或任何第三方可能会蒙受的损失或损害),您承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方均不承担任何责任。

5. 开发者凭据

5.1 您同意负责维护 Google 向您发放或您自行选择的任何开发者凭据的机密性,并且对使用您的开发者凭据开发的所有应用承担全部责任。

6. 隐私权和信息

6.1 为了不断地对 SDK 进行创新和改进,Google 可能会通过软件收集某些使用情况统计信息,包括但不限于唯一标识符、关联的 IP 地址、软件版本号,以及关于 SDK 中正在使用的工具和/或服务以及使用方式的信息。在收集任何上述信息之前,SDK 都会通知您并征求您的同意。未经您同意,Google 不会擅自收集此类信息。6.2 Google 会对收集的数据进行汇总分析,从而改进 SDK,并会按照 Google 隐私权政策(网址为 https://policies.google.com/privacy)维护这些数据。 6.3 为了改进 SDK,我们可能会与 Google 合作伙伴分享经过匿名化和汇总处理的数据集。

7. 第三方应用

7.1 如果您使用 SDK 运行由第三方开发的应用,或者运行会访问由第三方提供的数据、内容或资源的应用,则您须同意 Google 对于此类应用、数据、内容或资源概不负责。您了解,对于您可通过此类第三方应用访问的所有数据、内容或资源,均由最初提供这些内容的人员承担全部责任;对于您因使用或访问任何此类第三方应用、数据、内容或资源而可能蒙受的任何损失或损坏,Google 概不负责。 7.2 您应了解,通过此类第三方应用向您提供的数据、内容和资源可能会受到提供者(或代表他们的其他个人或公司)所拥有的知识产权的保护。除非相关所有者明确给予许可,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据、内容或资源(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 7.3 您承认,您对此类第三方应用、数据、内容或资源的使用行为可能会受到您与相关第三方之间达成的独立条款的制约。在这种情况下,本许可协议不会影响您与这些第三方之间的法律关系。

8. 使用 Android API

8.1 Google 数据 API 8.1.1 如果您使用任何 API 从 Google 检索数据,即表示您承认这些数据可能会受到 Google 或这些数据的提供方(或者代表他们的其他人员或公司)拥有的知识产权的保护。使用任何此类 API 时,您可能会受到附加服务条款的制约。除非相关服务条款允许,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 8.1.2 如果您使用任何 API 从 Google 检索用户数据,即表示您承认并同意,您只有在征得用户明确同意时才会检索数据,并且只能在用户允许时出于用户许可的有限目的检索数据。如果您使用 Android Recognition Service API(请参阅以下网址对应的文档:https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService,其内容会不时更新),即表示您承认使用此 API 时需遵循针对以 Google 作为数据处理方的产品的数据处理附录(附录网址为 https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/,其内容会不时更新)。点击接受,即表示您特此同意遵循与数据处理方为 Google 的产品相关的数据处理附录的相关条款。

9. 终止本许可协议

9.1 本许可协议将持续有效,直至您或 Google 按以下规定终止本协议。 9.2 如果您想终止本许可协议,可通过停止使用 SDK 以及任何相关开发者凭据予以终止。 9.3 如果出现以下任意情况,Google 可随时终止本许可协议: (A) 您违反了本许可协议的规定;或 (B) 根据法律 Google 必须终止本协议;或 (C) 与 Google 合作向您提供 SDK 的特定部分(例如 API)的合作伙伴终止了与 Google 的合作关系,或者不再向您提供 SDK 的特定部分;或 (D) Google 决定不再向您所居住的国家/地区,或您使用相关服务时所在的国家/地区提供 SDK 或 SDK 的特定部分,或者 Google 单方面判定向您提供 SDK 或特定的 SDK 服务不再具有商业可行性。 9.4 当本许可协议终止时,您与 Google 受益于、受制于(或在本许可协议有效期内随时间累积)或明示将无限期延续的所有法定权利、义务和责任将不受此终止的影响,并且第 14.7 段的规定将继续无限期地适用于上述权利、义务和责任。

10. 免责声明

10.1 您明确了解并同意自行承担使用 SDK 的风险,并且 SDK 是“按原样”和“现状”提供,不由 Google 提供任何类型的保证。 10.2 您对 SDK 的使用以及通过 SDK 下载或以其他方式获得的任何材料的使用均由您自行斟酌并承担相关风险,对于由此给您的设备或计算机系统造成的任何数据损坏,您必须自行承担10.3 Google 另外明确声明,对于任何形式(无论是明示或暗示)的保证和条件,包括但不限于关于适销性、

11. 责任限制

11.1 因任何原因导致 Google、其子公司和关联公司及其许可方因任何原因,

12. 赔偿

12.1 您同意在法律允许的最大范围内,为 Google、其关联公司及其各自的董事、高级职员、员工和代理人出于任何和所有索赔、诉讼、诉讼或程序,以及任何和所有损失、法律责任、损害、

13. 许可协议的变更

13.1 Google 在发布新版 SDK 时可能会对本许可协议进行一些变更。做出这些更改后,Google 将在提供 SDK 的网站上公布新版本的许可协议。 14.1 本许可协议构成您和 Google 之间的完整法律协议,且您对 SDK 的使用(不包括 Google 根据单独书面协议为您提供的任何服务)将受本协议的约束。同时,本协议将完全取代您和 Google 之前就 SDK 达成的任何协议。 14.2 您同意,即使 Google 未行使或强制执行本许可协议中所述的(或 Google 根据任何适用法律所享有的)任何法定权利或补救措施,也不应视为 Google 正式自动放弃这些权利,Google 仍然可以行使这些权利或采取相应补救措施。 14.3 如果对此类事项有司法管辖权的任何法院判定本许可协议的任何规定无效,我们会将相应规定从本许可协议中移除,本协议其余部分不受影响。本许可协议的其余条款将继续有效并可强制执行。 14.4 您承认并同意,Google 的每一个子公司都应为本许可协议的第三方受益人,此类其他公司应有权直接执行本许可协议,并根据本许可协议的规定主张相关权益(或有利于他们的权利)。除此之外,其他任何个人或公司均不得成为本许可协议的第三方受益人。 14.5 出口限制。SDK 会受到美国出口法律和法规的限制。您必须遵守所有适用于 SDK 的国内以及国际出口法律和法规。这些法律包括对目的地、最终用户和最终用途的限制。 14.6 未经另一方的事先书面许可,您或 Google 不得转让或转移本许可协议中授予的权利。未经另一方事先书面批准,您或 Google 均不得将其在本许可协议下的责任或义务委托给他人。 14.7 本许可协议以及您与 Google 依据本许可协议而建立的关系应受美国加利福尼亚州法律(该州的法律冲突条款除外)的约束。您和 Google 同意服从加利福尼亚州圣克拉拉县法院的专有司法辖权,以此来解决因本许可协议产生的任何法律事务。尽管有上述规定,您同意仍允许 Google 在任何管辖区申请禁令救济(或同等类型的紧急法律救济)。 2021 年 7 月 27 日
Download Android SDK Platform-Tools for Linux

platform-tools-latest-linux.zip