Destek Kitaplığı Paketleri

Not: Destek Kitaplığı 28.0.0 sürümünün yayınlanmasıyla birlikte android.support paketli kitaplıklar kullanımdan kaldırılmıştır ve bunların yerini androidx şeklinde paketlenmiş, bağımsız sürümleri olan Jetpack kitaplıkları alır. Jetpack kitaplıklarının ilk 1.0.0 sürümü, Destek Kitaplığı 28.0.0 ile eşdeğerlik sağlar ve yeni androidx paketine taşıma için bir başlangıç noktası sağlar.

android.support paketine sahip mevcut kitaplıklar çalışmaya devam edecek ancak bu kitaplıklar 28.0.0'dan sonraki güncellemeleri almayacak ve yeni Jetpack kitaplıklarıyla uyumlu olmayacak. Tarihi yapılar (27 ve daha eski sürümler olup android.support olarak paketlenenler) Google Maven'de kullanılabilir olmaya devam edecektir. Tüm yeni yapılar androidx olarak paketlenir ve android.support ürününden androidx platformuna taşınması gerekir.

Tüm yeni projelerde androidx kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Ayrıca, hata düzeltmelerini ve diğer kitaplık iyileştirmelerini almaya devam etmek için mevcut projeleri taşımayı da düşünebilirsiniz.

Android Destek Kitaplığı, uygulamanıza eklenebilecek çeşitli kitaplık paketleri içerir. Bu kitaplıkların her biri, belirli bir Android platform sürümü ve özellik grubunu destekler.

Aşağıdaki kitaplıklardan herhangi birini kullanabilmek için kitaplık dosyalarını Android SDK yüklemenize indirmeniz gerekir. Bu adımı tamamlamak için Destek Kitaplığı Kurulumu'nda Destek Kitaplıklarını indirme talimatlarını uygulayın. Uygulamanıza belirli bir Destek Kitaplığı eklemek için ek adımlar atmanız gerekir. Kitaplığı uygulamanıza nasıl ekleyeceğinizle ilgili önemli bilgiler için aşağıdaki her kitaplık bölümünün sonuna bakın.

Not: Tüm destek kitaplığı paketleri için minimum SDK sürümü en az API düzeyi 14'tür. Bazı paketler, aşağıda belirtildiği gibi daha yüksek bir API düzeyi gerektirir.

v4 Destek Kitaplıkları

Bu kitaplıklar; uygulama bileşenleri, kullanıcı arayüzü özellikleri, erişilebilirlik, veri işleme, ağ bağlantısı ve programlama yardımcı programları için destek dahil olmak üzere diğer kitaplıklara kıyasla en büyük API grubunu içerir.

v4 destek kitaplıkları tarafından sağlanan sınıflar ve yöntemler hakkında eksiksiz ve ayrıntılı bilgi için API referansındaki android.support.v4 paketine bakın.

Not: Destek Kitaplığı 24.2.0 düzeltmesinden önce tek bir v4 destek kitaplığı vardı. Verimliliği artırmak amacıyla bu kitaplık birden fazla modüle ayrıldı. Geriye dönük uyumluluk için Gradle komut dosyanızda support-v4 listesini listelerseniz uygulamanız tüm v4 modüllerini içerir. Ancak uygulama boyutunu küçültmek için uygulamanızın ihtiyaç duyduğu belirli modülleri listelemenizi öneririz.

v4 uyumlu kitaplığı

Context.obtainDrawable() ve View.performAccessibilityAction() gibi çeşitli çerçeve API'leri için uyumluluk sarmalayıcılar sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-compat:28.0.0

v4 core yardımcı programları kitaplığı

AsyncTaskLoader ve PermissionChecker gibi çeşitli yardımcı program sınıfları sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-core-utils:28.0.0

v4 core-ui kitaplığı

ViewPager, NestedScrollView ve ExploreByTouchHelper gibi kullanıcı arayüzüyle ilgili çeşitli bileşenleri uygular.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-core-ui:28.0.0

v4 medya uyumlu kitaplığı

MediaBrowser ve MediaSession dahil olmak üzere medya çerçevesinin geri bağlantı bölümleri.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-media-compat:28.0.0

v4 parça kitaplığı

Kullanıcı arayüzünü ve işlevselliği parçalar ile kapsülleme desteği ekleyerek uygulamaların küçük ve büyük ekranlı cihazlar arasında ayarlamalar yapan düzenler sunmasını sağlar. Bu modülün compat, core-utils, core-ui ve media-compat'a bağımlılığı vardır.

Not: v13 destek kitaplığı bir FragmentCompat sınıfı sağlar. v4 Fragment sınıfı, sonraki platform sürümlerinde eklenen hata düzeltmeleri sağlayan bağımsız bir sınıftır. v13 FragmentCompat sınıfı ise Fragment sınıfının çerçeve uygulaması için uyumluluk dolguları sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-fragment:28.0.0

Multidex Destek Kitaplığı

Bu kitaplık, birden fazla Dalvik Yürütülebilir (DEX) dosyasına sahip uygulama derleme desteği sağlar. 65.536'dan fazla yönteme referans veren uygulamaların multidex yapılandırmaları kullanması gerekir. Çokludex kullanımı hakkında daha fazla bilgi için 64.000'den Fazla Yöntemle Uygulama Oluşturma bölümüne bakın.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:multidex:1.0.0

v7 Destek Kitaplıkları

Bu kitaplıklar belirli özellik grupları sağlar ve birbirinden bağımsız olarak uygulamanıza dahil edilebilir.

v7 appcompat kitaplığı Android Jetpack'in bir parçasıdır.

Not: Appcompat kitaplığı, bir Android Jetpack bileşeni olan AndroidX kitaplığına taşındı. Sunflower demo uygulamasında nasıl kullanıldığını görün.

Bu kitaplık, İşlem Çubuğu kullanıcı arayüzü tasarım kalıbını destekler. Bu kitaplık, materyal tasarım kullanıcı arayüzü uygulamaları için destek içerir.

Not: Bu kitaplık, v4 Destek Kitaplığı'na bağlıdır.

v7 appcompat kitaplığında yer alan bazı önemli sınıfları aşağıda bulabilirsiniz:

  • ActionBar - İşlem çubuğu kullanıcı arayüzü kalıbının bir uygulamasını sağlar. İşlem Çubuğunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için İşlem Çubuğu geliştirici kılavuzuna bakın.
  • AppCompatActivity - Destek Kitaplığı işlem çubuğu uygulamasını kullanan etkinlikler için temel sınıf olarak kullanılabilecek bir uygulama etkinliği sınıfı ekler.
  • AppCompatDialog - AppCompat temalı iletişim kutuları için temel sınıf olarak kullanılabilecek bir iletişim sınıfı ekler.
  • ShareActionProvider - İşlem çubuğuna dahil edilebilecek standart bir paylaşım işlemi (e-posta veya sosyal uygulamalarda yayınlama gibi) için destek ekler.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:appcompat-v7:28.0.0

v7 kart görünümü kitaplığı

Bu kitaplık, CardView widget'ını destekler. Bu widget, herhangi bir uygulamada tutarlı bir görünüme sahip olan kartların içinde bilgi gösterebilmenizi sağlar. Bu kartlar, materyal tasarım uygulamaları için kullanışlıdır ve TV uygulamaları düzeninde yaygın olarak kullanılır.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:cardview-v7:28.0.0

v7 ızgara düzeni kitaplığı

Android Destek Kitaplıklarını indirdikten sonra bu kitaplık, kullanıcı arayüzü öğelerini dikdörtgen hücrelerden oluşan bir ızgara kullanarak düzenlemenize olanak tanıyan GridLayout sınıfı için destek ekler. v7 ızgara düzeni kitaplığı API'leri hakkında ayrıntılı bilgi için API referansındaki android.support.v7.widget paketine bakın.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:gridlayout-v7:28.0.0

v7 medya yönlendirici kitaplığı

Bu kitaplıkta MediaRouter, MediaRouteProvider ve Google Cast'i destekleyen ilgili medya sınıfları bulunur.

Genel olarak, v7 mediarouter kitaplığındaki API'ler, mevcut cihazdan harici ekranlara, hoparlörlere ve diğer hedef cihazlara medya kanallarının ve akışların yönlendirilmesini kontrol etmek için bir araç sağlar. Kitaplıkta, uygulamaya özel medya rotası sağlayıcılarını yayınlamak, hedef cihazları keşfetmek ve seçmek, medya durumunu kontrol etmek ve daha fazlası için kullanılan API'ler yer alır. v7 mediarouter kitaplık API'leri hakkında ayrıntılı bilgi için API referansındaki android.support.v7.media paketine bakın.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:mediarouter-v7:28.0.0

Destek Kitaplığı r18'de sunulan v7 mediarouter kitaplığı API'leri, Destek Kitaplığı'nın sonraki revizyonlarında değiştirilebilir. Şu anda kitaplığı yalnızca Google Cast ile bağlantılı olarak kullanmanızı öneririz.

v7 palet kitaplığı

v7 palet destek kitaplığı, resimlerden belirgin renkleri ayıklamanızı sağlayan Palette sınıfını içerir. Örneğin, bir müzik uygulaması, albüm kapağından ana renkleri almak için Palette nesnesi kullanabilir ve bu renkleri kullanarak renk koordineli bir şarkı başlık kartı oluşturabilir.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:palette-v7:28.0.0

v7 geri dönüşüm görünümü kitaplığı

Recyclerview kitaplığı, RecyclerView sınıfını ekler. Bu sınıf, sınırlı bir veri öğeleri penceresi sağlayarak büyük veri kümelerini verimli bir şekilde gösteren bir görünüm olan RecyclerView widget'ı için destek sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:recyclerview-v7:28.0.0

v7 Tercih Desteği Kitaplığı

Tercih paketi, kullanıcıların kullanıcı arayüzü ayarlarını değiştirebilmesi için CheckBoxPreference ve ListPreference gibi tercih nesnelerinin eklenmesini destekleyen API'ler sağlar.

v7 Tercih kitaplığı Preference.OnPreferenceChangeListener ve Preference.OnPreferenceClickListener gibi arayüzlerin yanı sıra CheckBoxPreference ve ListPreference gibi sınıflar için destek sunar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:preference-v7:28.0.0

v8 Destek Kitaplığı

Bu kitaplık, belirli özellik grupları sağlar ve diğer kitaplıklardan bağımsız olarak uygulamanıza dahil edilebilir.

v8renderscript kitaplığı

Bu kitaplık, RenderScript hesaplama çerçevesini destekler. Bu API'ler android.support.v8.renderscript paketinde yer almaktadır. Bu API'leri uygulamanıza eklemeye yönelik adımların, diğer destek kitaplığı API'lerinden çok farklı olduğunu bilmeniz gerekir. Bu API'leri uygulamanızda kullanma hakkında daha fazla bilgi için RenderScript geliştirici kılavuzuna bakın.

Not: RenderScript'in destek kitaplığıyla kullanımı, Android Studio ve Gradle tabanlı derlemelerde desteklenir. Renderscript kitaplığı build-tools/$VERSION/renderscript/ klasöründe bulunur.

Aşağıdaki örnekte, bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası özellikleri gösterilmektedir:

defaultConfig {
    renderscriptTargetApi 18
    renderscriptSupportModeEnabled true
}

v13 Destek Kitaplığı

Bu kitaplık, (FragmentCompat) sınıfı ve ek parça destek sınıflarıyla Fragment kullanıcı arayüzü kalıbı için destek sağlar. Parçalar hakkında daha fazla bilgi için Fragments geliştirici kılavuzuna bakın. v13 Destek Kitaplığı API'leri hakkında ayrıntılı bilgi için API referansındaki android.support.v13 paketine bakın.

Not: v4 parça kitaplığı bir Fragment sınıfı sağlar. v4 Fragment sınıfı, sonraki platform sürümlerinde eklenen hata düzeltmeleri sağlayan bağımsız bir sınıftır. v13 FragmentCompat sınıfı ise Fragment sınıfının çerçeve uygulaması için uyumluluk dolguları sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-v13:28.0.0

v14 Tercih Desteği Kitaplığı

android.support.v14.preference paketi, MultiSelectListPreference ve PreferenceFragment gibi sınıfların yanı sıra PreferenceFragment.OnPreferenceStartFragmentCallback ve PreferenceFragment.OnPreferenceStartScreenCallback gibi tercih arayüzleri için destek eklemek üzere API'ler sağlar. v14 Tercih Destek Kitaplığı API'leri hakkında ayrıntılı bilgi için API referansındaki tercih paketine bakın.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:preference-v14:28.0.0

v17 TV için Tercih Desteği Kitaplığı

android.support.v17.preference paketi, TV cihazlarında LeanbackListPreferenceDialogFragment.ViewHolder.OnItemClickListener arayüzü ve BaseLeanbackPreferenceFragment ile LeanbackPreferenceFragment gibi sınıflar için destek dahil tercih arayüzleri sağlamak üzere API'ler sağlar. v17 Preferred Support Library API'leri hakkında ayrıntılı bilgi için API referansındaki tercih paketine bakın.

Bu paket için API düzeyi 17 veya sonraki sürümler gerekir. Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

 com.android.support:preference-leanback-v17:28.0.0 

v17 Leanback Kütüphanesi

android.support.v17.leanback paketi, TV cihazlarında kullanıcı arayüzü oluşturmayı desteklemek için API'ler sağlar. TV uygulamaları için birçok önemli widget sağlar. Önemli sınıflardan bazıları şunlardır:

Bu paket için API düzeyi 17 veya sonraki sürümler gerekir. Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:leanback-v17:28.0.0

Vektör Çekilebilir Kitaplığı

Statik vektör grafikleri için destek sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-vector-drawable:28.0.0

Animasyonlu Vektör Çekilebilir Kitaplığı

Animasyonlu vektör grafikleri desteği sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:animated-vector-drawable:28.0.0

Ek Açıklamalar Destek Kitaplığı

Ek Açıklama paketi, uygulamalarınıza ek açıklama meta verileri eklemeyi destekleyen API'ler sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-annotations:28.0.0

Tasarım Destek Kitaplığı

Tasarım paketi, uygulamalarınıza materyal tasarım bileşenleri ve desenleri eklemeyi destekleyen API'ler sağlar.

Tasarım Desteği kitaplığı, uygulama geliştiricilerin üzerinde geliştirmesi için gezinme çekmeceleri, kayan işlem düğmeleri (FAB), atıştırmalık çubukları ve sekmeler gibi çeşitli materyal tasarım bileşenleri ve kalıpları için destek sunar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:design:28.0.0

Özel Sekmeler Destek Kitaplığı

Özel Sekmeler paketi, uygulamalarınızda özel sekmeler eklemeyi ve yönetmeyi destekleyen API'ler sağlar.

Özel Sekmeler Destek kitaplığı, Özel Sekmeler Hizmeti ve Özel Sekmeler Geri Çağırması gibi çeşitli sınıflar için destek ekler.

Bu paket, API düzeyi 15 veya üstünü gerektirir. Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:customtabs:28.0.0

Percent Destek Kitaplığı

Percent paketi, uygulamanızda yüzdeye dayalı boyutların eklenmesini ve yönetilmesini destekleyen API'ler sağlar.

Not: Percent Support kitaplığı, 26.0.0 sürümünden itibaren kullanımdan kaldırılmıştır. Bu modülün istemcileri, SDK Manager'da ayrı bir yapı olarak sağlanan yeni ConstraintLayout widget'ına geçmelidir.

Percent Support kitaplığı, PercentLayoutHelper.PercentLayoutParams arayüzü ve PercentFrameLayout ile PercentBAidLayout gibi çeşitli sınıflar için destek sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:percent:28.0.0

ExifInterface Destek Kitaplığı

EXIF etiketleri yön, tarih ve saat, kamera bilgileri ve konum gibi bilgileri doğrudan bir JPEG veya RAW dosyasında depolar. ExifInterface sınıfı, JPEG'den ve ham (DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, PEF, SRW ve RAF) biçimlendirilmiş dosyalardan Exif bilgilerinin okunması ve JPEG resim dosyalarında EXIF bilgilerinin ayarlanması için gerekli desteği sunar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:exifinterface:28.0.0

TV İçin Uygulama Önerisi Destek Kitaplığı

Uygulama Önerisi paketi, TV cihazlarında çalışan uygulamanıza içerik önerileri eklemeyi desteklemek için API'ler sağlar.

Uygulama kitaplığı, ContentRecommendation.ContentMaturity gibi ek açıklamaların yanı sıra ContentRecommendation ve RecommendationExtender gibi çeşitli sınıfları destekler.

Bu paket, API düzeyi 21 veya üstünü gerektirir. Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:recommendation:28.0.0

Wear Kullanıcı Arayüzü Kitaplığı

Bu kitaplıkta, Wear uygulamaları için kullanıcı arayüzleri oluşturmaya yönelik API'ler bulunur. android.support.wear.widget paketinde bulunan API'ler, Giyilebilir Destek Kitaplığı'ndaki ilgili API'lerin yerini almıştır.

Daha fazla bilgi için Wear Kullanıcı Arayüzü Kitaplığını Kullanma bölümüne bakın.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:wear:28.0.0