Chọn một chương trình dành cho nhà phát triển

Hộp cát về quyền riêng tư trên Android cung cấp 2 chương trình để hỗ trợ các nền tảng công nghệ quảng cáo và nhà phát triển ứng dụng thiết kế, kiểm thử cũng như chuẩn bị cho các bản phát hành chính thức sau này cho người dùng.

  • Chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển – Hãy sử dụng chương trình Bản dùng thử cho nhà phát triển để tiến hành bài kiểm thử ban đầu với các API được đề xuất, đánh giá cách tích hợp chúng với các giải pháp và đưa ra ý kiến phản hồi. Chúng tôi sẽ ra mắt các API và tính năng mới trong chương trình này theo thời gian, đồng thời quảng bá các API ổn định cho chương trình Beta.

  • Chương trình Beta – Hãy sử dụng chương trình Beta cho việc tích hợp các giải pháp của bạn với Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư) ổn định để kiểm thử trên một số thiết bị chạy Android 13 đang trong quá trình sản xuất. Số lượng thiết bị sẽ tăng lên theo thời gian. Truy cập các API trong bản phát hành Beta thông qua SDK Tiện ích – một cơ chế mới để phân phối các tính năng bên ngoài các bản phát hành Android chính.

Khi bạn đọc tài liệu Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy sử dụng các nút Bản dùng thử cho nhà phát triển hoặc Beta sau đây để chọn phiên bản chương trình bạn đang làm việc, vì hướng dẫn có thể khác nhau.

Chương trình Beta

Chương trình Beta của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, bắt đầu từ tháng 1 năm 2023, cung cấp các API ổn định. Chúng tôi đang lên kế hoạch phát hành một số bản phát hành Beta trong năm 2023. Bạn có thể sử dụng các bản phát hành của chương trình Beta để xây dựng và kiểm thử các giải pháp cho việc kiểm thử hoạt động sản xuất có giới hạn trên thiết bị di động chạy Android 13. Chúng tôi sẽ bắt đầu hỗ trợ một số thiết bị và tăng số lượng thiết bị theo thời gian. Để tham gia, các tổ chức có thể yêu cầu quyền truy cập cho một số thiết bị, đồng thời đăng ký mọi ứng dụng sẽ dùng API Hộp cát về quyền riêng tư.

Đối với Thời gian chạy SDK, chúng tôi đang có một giai đoạn beta kín dành cho các nhà phát triển để kiểm thử việc phân phối SDK kích hoạt bởi thời gian chạy để chọn ứng dụng.

Để sử dụng bản phát hành Beta, nhà phát triển sẽ cần biên dịch các giải pháp của họ bằng bản cập nhật tiện ích SDK API cấp độ 33.

Tiện ích SDK Android

API ổn định trong bản phát hành Beta được phân phối thông qua phương thức phát hành Tiện ích SDK Android mới. Phương thức phát hành này cho phép phát hành chức năng Android ổn định giữa các bản phát hành chính. Phiên bản này có cơ chế tạo phiên bản mới để cung cấp API mới cho ứng dụng ở nhiều cấp độ API bằng cách sử dụng bản cập nhật hệ thống Google Play. Tiện ích Hộp cát về quyền riêng tư trên Android được gọi là Tiện ích Dịch vụ quảng cáo. Để biết thêm thông tin về Tiện ích SDK Android, hãy xem "sdkextensions".

Bắt đầu

Để bắt đầu, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký và gia nhập chương trình Beta

  • Đăng ký: Bạn cần hoàn tất quy trình đăng ký để sử dụng các API liên quan đến quảng cáo.

  • Gia nhập: Để tham gia chương trình Beta, bạn cũng cần gia nhập tại đây. Bạn sẽ cần thông tin từ quá trình đăng ký để gia nhập. Khi gia nhập, bạn có thể:

    • Sử dụng thiết bị của riêng mình cho mục đích kiểm thử nội bộ.
    • Chỉ định một số ứng dụng đã phát hành trên Cửa hàng Google Play có thể trực tiếp tích hợp API bảo đảm quyền riêng tư hoặc tích hợp các giải pháp SDK có sử dụng API.
    • Kiểm thử việc phân phối SDK kích hoạt bởi thời gian chạy bằng cách sử dụng Cửa hàng Google Play. Bạn không cần thực hiện bước này nếu chỉ cần kiểm thử Thời gian chạy SDK trên thiết bị.

Bước 2: Thiết lập môi trường phát triển

Bạn cần thiết lập SDK Hộp cát về quyền riêng tư trên Android trong Android Studio.

Bước 3: Định cấu hình quyền truy cập AdServices

Bạn cần khai báo quyền dành riêng cho API và định cấu hình quyền truy cập của SDK vào tài nguyên do API được mục tiêu quản lý.

Bước 4: Thiết lập hình ảnh thiết bị hoặc trình mô phỏng

Để kiểm thử toàn diện, bạn cần tương tác với một thiết bị chạy Android 13 được hỗ trợ hoặc sử dụng hình ảnh trình mô phỏng cho đúng Tiện ích SDK.

Bước 5: Định cấu hình thiết bị để sử dụng Hộp cát về quyền riêng tư trên Android

Bạn cần định cấu hình một số chế độ cài đặt để bật (hoặc tắt) Hộp cát về quyền riêng tư trên Android để chạy trên các thiết bị.

Nhà phát triển có những tài nguyên nào?

Chương trình Beta của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android bao gồm các công cụ và tài nguyên sau.

SDK và hình ảnh hệ thống trình mô phỏng

Bằng cách sử dụng Android Studio, bạn có thể tải xuống tiện ích Dịch vụ quảng cáo và hình ảnh hệ thống trình mô phỏng thông qua Trình quản lý SDK. Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư) là API chính thức cho bản phát hành tiện ích Dịch vụ quảng cáo cụ thể. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập môi trường phát triển và thiết lập quyền truy cập vào API.

Tài liệu tham khảo API

Hiện đã có Tài liệu tham khảo API Beta.

Hỗ trợ và phản hồi

Khi bạn kiểm thử và phát triển thông qua Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy xem lại ghi chú phát hành và sử dụng công cụ theo dõi lỗi để báo cáo sự cố và đưa ra ý kiến phản hồi.

Tiến trình và thông tin cập nhật

Chương trình Beta của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android bắt đầu vào đầu năm 2023 đối với một số thiết bị. Bạn có thể sử dụng bản phát hành Beta để xây dựng và phân phối các giải pháp cho việc kiểm thử hoạt động sản xuất có giới hạn. Chúng tôi dự định sẽ cung cấp bản phát hành Beta nhiều lần cho các nhà phát triển trong năm 2023.

Luôn cập nhật môi trường phát triển

Bạn nên thường xuyên cập nhật môi trường phát triển thông qua bản phát hành mới nhất. Khi có các bản cập nhật mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên Blog dành cho nhà phát triển Android và trên trang tiến trình cập nhật. Bạn cũng có thể đăng ký cập nhật thông tin qua email để nhận thông báo trong hộp thư đến.