Làm quen với Wear OS

Wear OS by Google cho phép bạn viết các ứng dụng giúp người dùng luôn kết nối, theo dõi mục tiêu sức khoẻ và thể chất của họ, thực thi các nhiệm vụ và thể hiện bản thân.

Nếu bạn từng phát triển ứng dụng cho Android, thì các tính năng như ứng dụng, thông báo và Actions on Google có thể đã quen thuộc với bạn. Bạn có thể vận dụng kiến thức về Phát triển Android hiện đại khi phát triển ứng dụng cho Wear OS. Với Compose cho Wear OS, bạn có thể viết các ứng dụng tốt hơn với ít mã hơn. Đây là phương pháp chúng tôi đề xuất để tạo ứng dụng cho Wear OS.

Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin mới nhất về cách sử dụng Wear OS.

Bắt đầu

Thiết kế

Tài nguyên khác