Nguyên tắc về thương hiệu

Tên "Android", biểu trưng Android, thương hiệu "Google Play" và các nhãn hiệu khác của Google là tài sản của Google LLC và không phải là một phần nội dung có sẵn thông qua Dự án nguồn mở Android.

Những nguyên tắc này tương ứng với và bổ sung cho các tài liệu tiếp thị trên Trung tâm tiếp thị dành cho đối tácQuyền thương hiệu của Google.

Nhóm phụ trách thương hiệu Android sẽ xem xét và phê duyệt đầy đủ tất cả nội dung có chứa hoặc tham chiếu đến các nhãn hiệu của Android hoặc Google. Dưới đây là những nguyên tắc pháp lý có liên quan đến cách hiển thị các nhãn hiệu của chúng tôi. Hãy dùng biểu mẫu yêu cầu về thương hiệu để gửi nội dung tiếp thị của bạn cho chúng tôi xem xét.

Android

Bạn chỉ được sử dụng nhãn hiệu "Android" trên phần cứng, bao bì hoặc tài liệu tiếp thị của những thiết bị tương thích với Android. Sau đây là những nguyên tắc đối với thương hiệu Android và nội dung liên quan có thể sử dụng cho các thiết bị tương thích. Vui lòng liên hệ với Trung tâm tiếp thị dành cho đối tác để được hướng dẫn chi tiết.

Bên dưới là các nguyên tắc đối với thương hiệu Android và nội dung có liên quan.

Android ở dạng văn bản

 • Phải sử dụng biểu tượng nhãn hiệu khi Android™ xuất hiện lần đầu tiên trong một nội dung.
 • Phải thêm dòng ghi nhận tác giả sau đây vào tài liệu truyền thông mỗi lần sử dụng tên Android: > Android là một nhãn hiệu của Google LLC.
 • Phải luôn viết hoa chữ Android và không được sử dụng số nhiều hoặc sở hữu cách.
 • Không được dùng từ "Android" hoặc bất kỳ từ nào tương tự có thể gây nhầm lẫn là "Android" trong tên ứng dụng hoặc sản phẩm phụ kiện, bao gồm cả điện thoại, máy tính bảng, TV, loa, tai nghe, đồng hồ và các thiết bị khác. Thay vào đó, hãy dùng cụm từ "dành cho Android".
  • Không được sử dụng: "Android MediaPlayer" hoặc "Ndroid MediaPlayer"
  • Được phép sử dụng: "MediaPlayer dành cho Android"
 • Chỉ có thể dùng các cụm từ "Android TV", "Android Wear", "Android Auto", "Google Pay" và "Android Things" để nhận biết hoặc tiếp thị các sản phẩm hay dịch vụ khi đã được phê duyệt trước. Hãy dùng cụm từ "dành cho Android" hoặc "với Android" đối với tất cả các sản phẩm khác hoạt động dựa trên Android.
  • Không được sử dụng: "Thiết bị truyền trực tuyến Android TV", "Thiết bị truyền trực tuyến với Android TV"
  • Được phép sử dụng: "Thiết bị truyền trực tuyến với Android"
 • Nếu dùng chung với biểu trưng của bạn thì cụm từ "dành cho Android" hoặc "với Android" không được lớn hơn 90% kích thước biểu trưng đó. Trường hợp xuất hiện đầu tiên của các cụm từ này trong nội dung phải kèm theo biểu tượng TM: "dành cho Android™".
 • Có thể sử dụng Android như một phần mô tả ở dạng văn bản nhưng phải kèm theo cụm từ chung chung thích hợp (không phải tên của sản phẩm, ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn). Hãy cân nhắc việc sử dụng "Android" như một từ thay thế cho "nền tảng Android".
  • Không được sử dụng: "Android MediaPlayer" hoặc "ứng dụng Android XYZ"
  • Được phép sử dụng: "các tính năng Android" hoặc "các ứng dụng Android"

Rô-bốt Android

PNG | SVG | AI

Bạn có thể tái tạo và/hoặc sửa đổi rô-bốt Android màu xanh lục nhưng phải đưa dòng ghi nhận tác giả theo giấy phép Creative Commons sau đây vào nội dung:

“Rô-bốt Android được tái tạo hoặc sửa đổi từ tác phẩm do Google tạo và chia sẻ. Rô-bốt Android này được sử dụng theo các điều khoản mô tả trong Giấy phép ghi nhận tác giả Creative Commons 3.0."

Hãy sử dụng màu có mã PMS 360C đối với tài liệu in và màu thập lục phân có mã #78C257 đối với tài liệu trực tuyến. Bạn không được phép nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho hoặc xác nhận quyền nhãn hiệu đối với biểu trưng rô-bốt Android hay bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ đó. Google giữ toàn quyền về nhãn hiệu đối với rô-bốt Android. Chúng tôi muốn đảm bảo luôn có sẵn rô-bốt Android cho tất cả mọi người sử dụng.

Không được sử dụng Rô-bốt Android Peace hoặc bất kỳ biến thể nào của Rô-bốt Android Peace (chẳng hạn như rô-bốt Android với biểu tượng hòa bình) trong tài liệu tiếp thị của đối tác.

Nhãn từ Android

Không được sử dụng nhãn từ và kiểu chữ tùy chỉnh của Android trừ khi được Google cho phép rõ ràng thông qua thỏa thuận bằng văn bản.

Google Play

Tên và biểu tượng Google Play

Chỉ được phép sử dụng tên "Google Play" và biểu tượng Cửa hàng Google Play khi liên quan đến các thiết bị được cấp phép truy cập vào Google Play. Để biết danh sách các thiết bị được cấp phép sử dụng Google Play, hãy tham khảo trang Thiết bị được hỗ trợ.

Huy hiệu Google Play

Huy hiệu Google Play

Các nhà phát triển ứng dụng phân phối ứng dụng Android có thể sử dụng công cụ tạo huy hiệu Google Play để tạo ra hình ảnh có thể dùng trong các tài liệu tiếp thị.

Truy cập trang công cụ tạo huy hiệu

Mục đích sử dụng khác

Đối với tất cả các trường hợp sử dụng thương hiệu Google Play khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn trên Trung tâm tiếp thị dành cho đối tác và gửi yêu cầu của bạn thông qua biểu mẫu yêu cầu dưới đây.

Đánh giá nội dung tiếp thị và thắc mắc về thương hiệu

Hãy dùng biểu mẫu yêu cầu về thương hiệu để gửi mọi yêu cầu đánh giá nội dung tiếp thị hoặc thắc mắc về thương hiệu. Bạn thường nhận được phản hồi sau ít nhất một tuần.

Gửi thắc mắc về thương hiệu