Việc sử dụng các phương pháp kỹ thuật hỗ trợ tiếp cận là điều đúng đắn. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc đối với bất cứ ai thiết kế ứng dụng cho chính phủ hoặc tổ chức lớn. Hãy đảm bảo ứng dụng của bạn dễ tiếp cận nhất có thể.
Theo Ngân hàng Thế giới, 15% dân số thế giới mắc một dạng khuyết tật nào đó. Người khuyết tật phụ thuộc vào các ứng dụng và dịch vụ có khả năng hỗ trợ tiếp cận để giao tiếp, học tập và làm việc. Bằng cách làm cho ứng dụng dễ tiếp cận, bạn có thể thu hút được những người dùng như vậy.
Bộ tính năng hỗ trợ tiếp cận mang lại lợi ích cho tất cả người dùng. Ví dụ: nếu ai đó đang dùng ứng dụng của bạn trong khi nấu ăn, thì họ có thể dùng lệnh thoại thay vì dùng cử chỉ chạm để thao tác. Các tính năng hỗ trợ thị lực kém giúp ứng dụng dùng được dưới ánh nắng chói chang.
Hiện nay, nhiều quốc gia yêu cầu tất cả sản phẩm mà nhân viên chính phủ sử dụng đều phải có khả năng hỗ trợ tiếp cận. Các công ty đang làm theo yêu cầu này.

Tìm hiểu về độ tương phản màu sắc, kích thước đích chạm, hoạt động tạo nhãn nội dung và những phương pháp khác tạo ra sự khác biệt lớn cho người dùng. Tìm hiểu ý nghĩa của việc xây dựng ứng dụng dễ tiếp cận trên Android.
Bạn có thể bắt đầu xây dựng trải nghiệm dễ tiếp cận ngay từ đầu. Việc đưa tính năng hỗ trợ tiếp cận vào thiết kế mang đến cho người dùng nhiều cách để thao tác, hiểu và sử dụng giao diện người dùng của bạn.
Khi bạn tạo ứng dụng, hãy tuân theo những nguyên tắc cơ bản về việc hỗ trợ tiếp cận có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho người dùng, chẳng hạn như mô tả ngắn gọn từng thành phần trên giao diện người dùng và đảm bảo toàn bộ luồng người dùng đều dễ tiếp cận.
Sử dụng các nguyên tắc, chẳng hạn như Material Design, các công cụ như Trình quét hỗ trợ tiếp cận và các bước kiểm tra tự động để tìm cách cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng.
Tham khảo mẫu minh hoạ các phương pháp hay nhất để triển khai ứng dụng Android dễ tiếp cận.
Đặt câu hỏi liên quan đến tính năng hỗ trợ tiếp cận của Android trên StackOverflow.
Báo cáo cho Google vấn đề liên quan đến việc phát triển tính năng hỗ trợ tiếp cận.

Tin tức mới nhất