Kích thước

Thiết kế các tiện ích Android có thể thích ứng và thay đổi quy mô liền mạch. Hãy bắt đầu bằng các kích thước mặc định được đề xuất và kiểm tra bố cục trên nhiều kích thước để đảm bảo khả năng đọc và trải nghiệm người dùng tối ưu.

Kích thước mặc định

Mang lại trải nghiệm tiện ích chỉn chu bằng cách tối ưu hoá bố cục của bạn cho ít nhất một trong các kích thước đề xuất của chúng tôi. Đảm bảo vị trí và chế độ hiển thị chính xác trong bộ chọn tiện ích bằng cách xác định các thuộc tính targetCellWidthtargetCellHeight cho cả thiết bị cầm tay và thiết bị máy tính bảng.

Các giá trị này dựa trên các thiết bị Pixel. Hãy bắt đầu thiết kế tiện ích với các kích thước này. Hãy kiểm thử kỹ lưỡng tiện ích của bạn ở nhiều kích thước và trên nhiều thiết bị để đảm bảo mang lại trải nghiệm chất lượng cho người dùng.

Cầm tay

Kích thước Chiều rộng tối thiểu Chiều rộng tối đa Chiều cao tối thiểu Chiều cao tối đa
2x1 109 306 44 130
2x2 109 306 115 276
2x3 109 306 185 422
4x1 245 624 44 130
4x2 245 624 115 276
4x3 245 624 185 422

Máy tính bảng

Kích thước Chiều rộng tối thiểu Chiều rộng tối đa Chiều cao tối thiểu Chiều cao tối đa
2x1 180 304 64 120
2x2 180 304 184 304
2x3 180 304 304 488
3x1 328 488 64 120
3x2 298 488 184 304
3x3 298 488 424 672
3x4 456 672 344 488

Điểm ngắt

Điểm ngắt là yếu tố cần thiết để tạo các tiện ích có thể đổi kích thước dễ điều chỉnh và thân thiện với người dùng. Bằng cách kiểm thử thiết kế, bạn có thể xác định các ngưỡng kích thước cần điều chỉnh bố cục. Triển khai các điểm ngắt để kích hoạt những thay đổi này, đảm bảo tiện ích của bạn duy trì hình ảnh bắt mắt và chức năng ở mọi kích thước.

Điểm ngắt cũng cho phép bạn linh hoạt thêm hoặc loại trừ nội dung bổ sung theo điều kiện, tối ưu hoá việc sử dụng không gian dựa trên kích thước của tiện ích.

Hình 1: Sử dụng điểm ngắt để thay đổi bố cục ở nhiều kích thước.

Lấp đầy giới hạn

Một trong những lý do chính khiến người dùng xoá tiện ích là do các thành phần khác trên màn hình chính không khớp với nhau. Để ngăn chặn điều này, hãy đảm bảo tiện ích của bạn luôn lấp đầy hoàn toàn không gian lưới được phân bổ.

Đảm bảo vùng chứa trải dài tràn viền ở mọi kích thước.
Thêm khoảng đệm tuỳ chỉnh. Tiện ích của bạn phải tràn viền.
Đảm bảo rằng hình dạng không phải hình chữ nhật chạm vào lưới trên trục dọc hoặc trục ngang để đảm bảo tính nhất quán về mặt hình ảnh.
Sử dụng hình vuông cố định. Thay vào đó, hãy sử dụng các vùng chứa thích ứng hình chữ nhật có khả năng thích ứng với nhiều kích thước lưới.