Tiện ích

Tiện ích là các phần tử trên màn hình chính có thể tuỳ chỉnh, hiển thị một khung hiển thị rõ ràng và thiết thực về nội dung hoặc các hành động trong ứng dụng. Nội dung này có thể làm mới định kỳ.

Tiện ích giúp người dùng hoàn thành mục tiêu của họ, bằng cách tương tác với nội dung của ứng dụng ngay trong tiện ích hoặc mở trải nghiệm ứng dụng đầy đủ.

Bắt đầu

Khi tạo tiện ích, hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Hãy chọn một trường hợp người dùng chính để làm nổi bật trong tiện ích của bạn.
  2. Xem Ví dụ về mẫu tiện ích trên Figma.
  3. Thiết kế giao diện người dùng theo nguyên tắc về kích thước.
  4. Thử nghiệm cho nhiều kích thước màn hình.
Bố cục cho biết cách sắp xếp thông tin và các phần tử tương tác trong tiện ích của bạn. Tìm hiểu thêm về bố cục tạo sẵn cho các tiện ích dạng văn bản, danh sách và dạng lưới.
Tìm hiểu thêm về cách thiết kế tiện ích có thể điều chỉnh theo nhiều kích thước một cách liền mạch. Xem kích thước tiện ích mặc định và tìm hiểu cách sử dụng tối đa không gian lưới có sẵn.
Tìm hiểu cách tạo kiểu cho tiện ích để tăng hiệu quả hình ảnh và phù hợp với giao diện trên thiết bị của người dùng.
Tìm hiểu cách quảng bá tiện ích của bạn trên bộ chọn tiện ích thông qua kích thước và thông tin hiển thị thích hợp.