Przykładowe fragmenty kodu, które pomagają przyspieszyć tworzenie gry.
recenzja gry wykorzystująca próbkę NDK Endless Tunnel, przykład pokazujący bibliotekę kontrolera gier korzystającej z biblioteki GameActivity, oraz przykład pokazujący bibliotekę kontrolera gier korzystającą z biblioteki NativeActivity. Przydaje się do wizualizacji sposobu, w jaki sparowany kontroler wchodzi w interakcję z urządzeniem.
Zapoznaj się z przykładem, który korzysta z połączonego zestawu, minimalnym przykładem JNI Hello World oraz przykładem projektu wieloplatformowego z celami kompilacji dla Androida i Microsoft Windows.
Przyjrzyj się przykładowej aplikacji, która wyświetla stan cieplny urządzenia za pomocą interfejsów API getThermalHeadroom i termometracji. Aplikacja dynamicznie zmienia zadania na podstawie podpowiedzi interfejsu API i używa interfejsu PerformanceHintManager API do kontrolowania wydajności wątków renderowania.
Przejrzyj przykładową aplikację, która pokazuje, jak zoptymalizować liczbę klatek na sekundę i ograniczenie rozdzielczości renderowania, aby oszczędzać 25% energii w aplikacjach.
Zautomatyzuj rutyny tworzenia Gier Google Play dzięki Unity.