Yalnızca varsayılan işleyicilerde kullanılan izinler

Arama kayıtlarını okuma ve SMS mesajları gönderme gibi çeşitli temel cihaz işlevleri, hassas kullanıcı bilgilerine erişime bağlıdır. Google Play, kullanıcı gizliliğini korumak ve cihazlarındaki uygulamalara sağladıkları bilgiler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak için uygulamaların arama ve mesajlaşmayla ilgili izin gruplarına erişimini kısıtlar.

Uygulamanızı Google Play Store'da dağıtıyorsanız ve arama kayıtları ile SMS mesajlarıyla ilgili hassas kullanıcı bilgilerine erişmek istiyorsanız Play Console Yardım Merkezi'nde görünen istisna durumlardan birini karşılamıyorsa uygulamanız, ilgili izinle ilgili temel cihaz işlevi için kullanıcının varsayılan işleyicisi olarak kayıtlı olmalıdır. Örneğin, uygulamanız bir istisna durumunu karşılamıyorsa aramayla ilgili izinlere erişmek için uygulamanızın kullanıcının varsayılan Telefon veya Asistan işleyicisi olarak kayıtlı olması gerekir.

Bu kılavuzda, kullanıcıların Android destekli cihazlarda varsayılan işleyicilere nasıl eriştiğine dair kısa bir genel bakış sunulmaktadır. Daha sonra kılavuz, bir uygulamanın varsayılan işleyici olmaya uygun hale gelmeden önce karşılaması gereken gereksinimleri inceler. Son olarak, kılavuzda varsayılan işleyici olmak için kullanıcı izni alma süreci açıklanmaktadır.

Varsayılan işleyicilerin yanı sıra Play Store'da sunulan bir uygulamada izinleri nasıl ele alacağınızla ilgili daha fazla bilgi edinmek için İzinler politikası kılavuzuna bakın.

Varsayılan işleyici grubunu görüntüleme ve değiştirme

Android; telefon görüşmesi yapma, SMS mesajı gönderme ve yardımcı teknoloji becerileri sunma gibi çeşitli temel kullanım alanları için kullanıcıların varsayılan işleyiciler ayarlamalarına olanak tanır.

Android'deki Ayarlar uygulaması, Şekil 1'de gösterildiği gibi, kullanıcılara hangi uygulamaların cihazın temel işlevleri için o anda varsayılan işleyici olduğunu gösteren bir ekran içerir. Kullanıcılar, bu ekrandan belirli bir işlevin varsayılan işleyicisini Şekil 2'de gösterildiği gibi değiştirebilir.

Varsayılan uygulama ayarlarının ekran görüntüsü
Şekil 1. Bir cihazdaki varsayılan işleyicilerin listesini gösteren sistem ayarları ekranı.
Varsayılan SMS uygulaması ayarlarının ekran görüntüsü
Şekil 2. Varsayılan SMS işleyicinin nasıl değiştirileceğini gösteren sistem ayarları ekranı.

Varsayılan işleyicilerle ilgili koşullara uyun

Bir uygulamanın varsayılan işleyici olarak hizmet verirken eriştiği hassas kullanıcı bilgileri göz önüne alındığında, aşağıdaki Play Store girişi ve temel işlev şartlarını karşılamadığı sürece uygulamanız varsayılan işleyici olamaz:

 • Uygulamanız, varsayılan işleyici olduğu işlevleri gerçekleştirebilmelidir. Örneğin, varsayılan bir SMS işleyicinin kısa mesaj gönderebilmesi gerekir.
 • Uygulamanız gizlilik politikası sağlamalıdır.
 • Uygulamanızın temel işlevi, Play Store açıklamasında net bir şekilde belirtilmelidir. Örneğin, varsayılan bir Telefon işleyici, açıklama bölümünde telefonla ilgili özelliklerini açıklamalıdır.
 • Uygulamanız, kullanım alanına uygun izinleri beyan etmelidir. Belirli bir işleyici olarak tanımlayabileceğiniz izinler hakkında daha ayrıntılı bilgi için Play Console Yardım Merkezi'ndeki SMS veya arama kaydı izin gruplarını kullanma rehberine bakın.
 • Uygulamanız, söz konusu işleyici olmakla ilişkili izinleri istemeden önce varsayılan işleyici olmayı istemelidir. Örneğin, bir uygulama READ_SMS izni istemeden önce varsayılan SMS işleyici olma isteğinde bulunmalıdır.

Uygulamanızın varsayılan işleyici haline gelmesi için gereken tüm şartları karşıladığından emin olduktan sonra, şekil 3'te gösterilen iletişim kutusunu görüntülemek için mantık ekleyebilirsiniz. Bu iletişim kutusunda, kullanıcıdan uygulamanızı belirli bir kullanım alanı için varsayılan işleyici yapması istenir.

Kullanıcıya yönelik iletişim kutusunu gösteren ekran görüntüsü
Şekil 3. Kullanıcıya, cihazının varsayılan SMS işleyicisini değiştirmek isteyip istemediğini soran istem.

Aşağıdaki örnek kodda, kullanıcıdan cihazının varsayılan SMS işleyicisini değiştirmesini isteyen bir istemi görüntülemek için gereken mantık gösterilmektedir:

Kotlin

val setSmsAppIntent = Intent(Telephony.Sms.Intents.ACTION_CHANGE_DEFAULT)
setSmsAppIntent.putExtra(Telephony.Sms.Intents.EXTRA_PACKAGE_NAME, packageName)
startActivityForResult(setSmsAppIntent, your-result-code)

Java

Intent setSmsAppIntent =
    new Intent(Telephony.Sms.Intents.ACTION_CHANGE_DEFAULT);
setSmsAppIntent.putExtra(Telephony.Sms.Intents.EXTRA_PACKAGE_NAME,
    getPackageName());
startActivityForResult(setSmsAppIntent, your-result-code);