Przejdź na AndroidaX

AndroidX zastępuje pierwotne interfejsy API biblioteki pomocy pakietami w przestrzeni nazw androidx. Zmieniły się tylko nazwy pakietu i artefaktów Maven. Nazwy klas, metod i pól nie uległy zmianie.

Wymagania wstępne

Przed migracją zaktualizuj aplikację. Zalecamy zaktualizowanie projektu tak, aby wykorzystywał ostateczną wersję biblioteki pomocy: wersja 28.0.0. Wynika to z faktu, że artefakty AndroidaX w wersji 1.0.0 są binarnymi odpowiednikami artefaktów Biblioteki pomocy 28.0.0.

Mapowania

Jeśli napotkasz problemy, ponieważ Twój projekt nie został w pełni przeniesiony na AndroidaX, w tych tabelach znajdziesz informacje o prawidłowych mapowaniach z biblioteki pomocy na odpowiednie artefakty i klasy AndroidaX:

Najnowsze wersje bibliotek Jetpack znajdziesz na stronie z wersjami.

Dodatkowe materiały

Więcej informacji o migracji kodu na AndroidaX znajdziesz w tych dodatkowych materiałach:

Posty na blogu

Filmy