Destek Kitaplığı Paketleri

Not: Destek Kitaplığı 28.0.0 sürümüyle birlikte android.support paketindeki kitaplıklar kullanımdan kaldırılmıştır ve bunların yerini androidx olarak paketlenmiş, ayrı ayrı sürümleri olan Jetpack kitaplıkları alır. Jetpack kitaplıklarının ilk 1.0.0 sürümü, Destek Kitaplığı 28.0.0 ile benzerlik sağlar ve yeni androidx paketine taşıma için bir başlangıç noktası sağlar.

android.support paketine sahip mevcut kitaplıklar çalışmaya devam edecek ancak 28.0.0'dan sonraki güncellemeleri almayacak ve yeni Jetpack kitaplıklarıyla uyumlu olmayacak. Tarihi eserler (27 ve önceki sürümlerle android.support olarak paketlenenler) Google Maven'da kullanılabilir olmaya devam edecek. Tüm yeni yapılar androidx olarak paketlenecek ve android.support ürününden androidx ürününe taşınması gerekecek.

Tüm yeni projelerde androidx kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Ayrıca, mevcut projelerin hata düzeltmelerini ve diğer kitaplık iyileştirmelerini almaya devam etmesini sağlamak için bunları taşımayı da düşünebilirsiniz.

Android Destek Kitaplığı'nda, uygulamanıza eklenebilecek çeşitli kitaplık paketleri bulunur. Bu kitaplıkların her biri, belirli bir Android platform sürümü ve özellik grubunu destekler.

Aşağıdaki kitaplıklardan herhangi birini kullanmak için kitaplık dosyalarını Android SDK yüklemenize indirmeniz gerekir. Bu adımı tamamlamak için Destek Kitaplığı Kurulumu bölümündeki Destek Kitaplıklarını indirme talimatlarını uygulayın. Uygulamanıza belirli bir Destek Kitaplığı eklemek için ek adımlar atmanız gerekir. Kitaplığı uygulamanıza nasıl dahil edeceğinizle ilgili önemli bilgiler için aşağıdaki her kitaplık bölümünün sonuna bakın.

Not: Tüm destek kitaplığı paketleri için minimum SDK sürümü, en az API düzeyi 14'tür. Bazı paketler, aşağıda belirtildiği gibi daha yüksek bir API düzeyi gerektirir.

v4 Destek Kitaplıkları

Bu kitaplıklar; uygulama bileşenleri, kullanıcı arayüzü özellikleri, erişilebilirlik, veri işleme, ağ bağlantısı ve programlama yardımcı programları için destek dahil olmak üzere diğer kitaplıklara kıyasla en büyük API grubunu içerir.

v4 destek kitaplıkları tarafından sağlanan sınıflar ve yöntemler hakkında eksiksiz ve ayrıntılı bilgi için API referansındaki android.support.v4 paketine bakın.

Not: Destek Kitaplığı 24.2.0 düzeltmesinden önce tek bir v4 destek kitaplığı bulunuyordu. Bu kitaplık, verimliliği artırmak için birden fazla modüle bölünmüştü. Geriye dönük uyumluluk için Gradle komut dosyanızda support-v4 öğesini listelerseniz uygulamanız tüm v4 modüllerini içerir. Ancak uygulama boyutunu küçültmek için uygulamanızın ihtiyaç duyduğu belirli modülleri listelemenizi öneririz.

v4 uyumlu kitaplığı

Context.obtainDrawable() ve View.performAccessibilityAction() gibi çeşitli çerçeve API'leri için uyumluluk sarmalayıcılar sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-compat:28.0.0

v4 core yardımcı program kitaplığı

AsyncTaskLoader ve PermissionChecker gibi çeşitli yardımcı program sınıfları sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-core-utils:28.0.0

v4 core-ui kitaplığı

ViewPager, NestedScrollView ve ExploreByTouchHelper gibi kullanıcı arayüzü ile ilgili çeşitli bileşenleri uygular.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-core-ui:28.0.0

v4 medya uyumlu kitaplığı

MediaBrowser ve MediaSession dahil olmak üzere medya çerçevesinin bölümlerini geri bağlantılandırır.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-media-compat:28.0.0

v4 parça kitaplığı

Kullanıcı arayüzünü ve işlevleri parçalarla kapsama desteği ekleyerek uygulamaların küçük ve büyük ekranlı cihazlar arasında ayarlamalar yapan düzenler sunmasını sağlar. Bu modülün compat, core-utils, core-ui ve media-compat'e bağımlılığı vardır.

Not: v13 destek kitaplığı bir FragmentCompat sınıfı sağlar. v4 Fragment sınıfı, sonraki platform sürümlerine eklenen hata düzeltmeleri sağlayan bağımsız bir sınıftır. v13 FragmentCompat sınıfı ise Fragment sınıfının çerçeve uygulaması için uyumluluk dolguları sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-fragment:28.0.0

Multidex Destek Kitaplığı

Bu kitaplık, birden fazla Dalvik Yürütülebilir (DEX) dosyasıyla uygulama derlemeyi destekler. 65.536'dan fazla yönteme referans veren uygulamaların multidex yapılandırmaları kullanması gerekir. Multidex'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için 64K'den Fazla Yöntemle Uygulama Oluşturma bölümüne bakın.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:multidex:1.0.0

v7 Destek Kitaplıkları

Bu kitaplıklar belirli özellik grupları sağlar ve birbirlerinden bağımsız olarak uygulamanıza dahil edilebilir.

v7 appcompat kitaplığı Android Jetpack'in bir parçasıdır.

Not: Appcompat kitaplığı, bir Android Jetpack bileşeni olan AndroidX kitaplığına taşındı. Kullanımını Sunflower demo uygulamasında görebilirsiniz.

Bu kitaplık, İşlem Çubuğu kullanıcı arayüzü tasarım kalıbını destekler. Bu kitaplıkta, materyal tasarım kullanıcı arayüzü uygulamaları için destek bulunur.

Not: Bu kitaplık, v4 Destek Kitaplığı'na bağlıdır.

v7 appcompat kitaplığında yer alan bazı önemli sınıfları aşağıda bulabilirsiniz:

  • ActionBar - İşlem çubuğu kullanıcı arayüzü kalıbının bir uygulamasını sağlar. İşlem Çubuğunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için İşlem Çubuğu geliştirici kılavuzuna bakın.
  • AppCompatActivity - Destek Kitaplığı işlem çubuğu uygulamasını kullanan etkinlikler için temel sınıf olarak kullanılabilecek bir uygulama etkinliği sınıfı ekler.
  • AppCompatDialog - AppCompat temalı iletişim kutuları için temel sınıf olarak kullanılabilecek bir iletişim sınıfı ekler.
  • ShareActionProvider - İşlem çubuğuna dahil edilebilecek standartlaştırılmış bir paylaşım işlemi (e-posta veya sosyal uygulamalara yayınlama gibi) için destek ekler.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:appcompat-v7:28.0.0

v7 cardview kitaplığı

Bu kitaplıkta, herhangi bir uygulamada tutarlı bir görünüme sahip olan kartların içinde bilgi gösterebilmenizi sağlayan CardView widget'ı desteği vardır. Bu kartlar, materyal tasarım uygulamalarında yararlıdır ve TV uygulamalarının yerleşimlerinde yaygın olarak kullanılır.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:cardview-v7:28.0.0

v7 kılavuz düzeni kitaplığı

Android Destek Kitaplıklarını indirdikten sonra bu kitaplık, kullanıcı arayüzü öğelerini dikdörtgen hücrelerden oluşan bir ızgara kullanarak düzenlemenize olanak tanıyan GridLayout sınıfı için destek ekler. v7 ızgara düzeni kitaplığı API'leri hakkında ayrıntılı bilgi için API referansındaki android.support.v7.widget paketine bakın.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:gridlayout-v7:28.0.0

v7 mediarouter kitaplığı

Bu kitaplıkta Google Cast'i destekleyen MediaRouter, MediaRouteProvider ve ilgili medya sınıfları bulunur.

Genel olarak v7 mediarouter kitaplığındaki API'ler, medya kanallarının ve akışların mevcut cihazdan harici ekranlara, hoparlörlere ve diğer hedef cihazlara yönlendirilmesini kontrol etmek için bir araç sunar. Kitaplıkta, uygulamaya özel medya rotası sağlayıcıları yayınlama, hedef cihazları keşfedip seçme, medya durumunu kontrol etme ve daha fazlası için API'ler bulunur. v7 mediarouter kitaplığı API'leri hakkında ayrıntılı bilgi için API referansındaki android.support.v7.media paketine bakın.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:mediarouter-v7:28.0.0

Destek Kitaplığı r18'de sunulan v7 mediarouter kitaplığı API'leri, Destek Kitaplığı'nın sonraki revizyonlarında değiştirilebilir. Şu anda kitaplığı yalnızca Google Cast ile bağlantılı olarak kullanmanızı öneririz.

v7 palet kitaplığı

v7 palet destek kitaplığı, resimlerde belirgin renkleri ayıklamanızı sağlayan Palette sınıfını içerir. Örneğin, bir müzik uygulaması, albüm kapağındaki ana renkleri almak için Palette nesnesini kullanabilir ve bu renkleri kullanarak renkle koordine edilmiş bir şarkı başlık kartı oluşturabilir.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:palette-v7:28.0.0

v7 geri dönüşüm görünümü kitaplığı

Recyclerview kitaplığı RecyclerView sınıfını ekler. Bu sınıf, veri öğeleri için sınırlı bir pencere sağlayarak büyük veri kümelerini verimli bir şekilde görüntülemenizi sağlayan bir görünüm olan RecyclerView widget'ı için destek sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:recyclerview-v7:28.0.0

v7 Tercih Destek Kitaplığı

Tercih paketi, kullanıcıların kullanıcı arayüzü ayarlarını değiştirebilmesi için CheckBoxPreference ve ListPreference gibi tercih nesnelerinin eklenmesini destekleyen API'ler sağlar.

v7 Tercih kitaplığı Preference.OnPreferenceChangeListener ve Preference.OnPreferenceClickListener gibi arayüzlerin yanı sıra CheckBoxPreference ve ListPreference gibi sınıflar için destek sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:preference-v7:28.0.0

v8 Destek Kitaplığı

Bu kitaplık, belirli özellik grupları sağlar ve diğer kitaplıklardan bağımsız olarak uygulamanıza dahil edilebilir.

v8renderscript kitaplığı

Bu kitaplık, RenderScript hesaplama çerçevesini destekler. Bu API'ler android.support.v8.renderscript paketinde yer alır. Bu API'leri uygulamanıza ekleme adımlarının diğer destek kitaplığı API'lerinden çok farklı olduğunu unutmayın. Uygulamanızda bu API'leri kullanma hakkında daha fazla bilgi için RenderScript geliştirici kılavuzuna bakın.

Not: RenderScript'in destek kitaplığıyla kullanımı, Android Studio ve Gradle tabanlı derlemelerde desteklenir. Renderscript kitaplığı build-tools/$VERSION/renderscript/ klasöründe bulunur.

Aşağıdaki örnekte, bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası özellikleri gösterilmektedir:

defaultConfig {
    renderscriptTargetApi 18
    renderscriptSupportModeEnabled true
}

v13 Destek Kitaplığı

Bu kitaplık, (FragmentCompat) sınıfı ve ek parça destek sınıflarıyla Fragment kullanıcı arayüzü kalıbı için destek sağlar. Parçalar hakkında daha fazla bilgi için Parçalar geliştirici kılavuzuna bakın. v13 Destek Kitaplığı API'leri hakkında ayrıntılı bilgi için API referansındaki android.support.v13 paketine bakın.

Not: v4 parça kitaplığı bir Fragment sınıfı sağlar. v4 Fragment sınıfı, sonraki platform sürümlerine eklenen hata düzeltmeleri sağlayan bağımsız bir sınıftır. v13 FragmentCompat sınıfı ise Fragment sınıfının çerçeve uygulaması için uyumluluk dolguları sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-v13:28.0.0

v14 Tercih Destek Kitaplığı

android.support.v14.preference paketi, MultiSelectListPreference ve PreferenceFragment gibi sınıfların yanı sıra PreferenceFragment.OnPreferenceStartFragmentCallback ve PreferenceFragment.OnPreferenceStartScreenCallback gibi tercih arayüzleri için destek sağlayan API'ler sunar. v14 Preference Support Library API'leri hakkında ayrıntılı bilgi için API referansındaki preference paketine bakın.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:preference-v14:28.0.0

v17 TV için Tercih Destek Kitaplığı

android.support.v17.preference paketi, TV cihazlarında LeanbackListPreferenceDialogFragment.ViewHolder.OnItemClickListener arayüzü ve BaseLeanbackPreferenceFragment ile LeanbackPreferenceFragment gibi sınıflar için destek de dahil olmak üzere tercih arayüzleri sağlamak için API'ler sağlar. v17 Preference Support Library API'leri hakkında ayrıntılı bilgi için API referansındaki preference paketine bakın.

Bu paket, API düzeyi 17 veya sonraki sürümleri gerektirir. Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

 com.android.support:preference-leanback-v17:28.0.0 

v17 Leanback Kitaplığı

android.support.v17.leanback paketi, TV cihazlarında kullanıcı arayüzü oluşturmayı destekleyen API'ler sağlar. TV uygulamaları için bir dizi önemli widget sağlar. Önemli sınıflardan bazıları şunlardır:

Bu paket, API düzeyi 17 veya sonraki sürümleri gerektirir. Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:leanback-v17:28.0.0

Vektör Çekilebilir Kitaplığı

Statik vektör grafikleri için destek sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-vector-drawable:28.0.0

Animasyonlu Vektör Çekilebilir Kitaplığı

Animasyonlu vektör grafikleri için destek sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:animated-vector-drawable:28.0.0

Ek Açıklamalar Destek Kitaplığı

Ek Açıklama paketi, uygulamalarınıza ek açıklama meta verilerini eklemeyi desteklemek için API'ler sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:support-annotations:28.0.0

Tasarım Destek Kitaplığı

Tasarım paketi, uygulamalarınıza materyal tasarım bileşenleri ve kalıpları eklemeyi destekleyen API'ler sağlar.

Tasarım Desteği kitaplığı, uygulama geliştiricilerin temel alacakları gezinme çekmeceleri, kayan işlem düğmeleri (FAB), atıştırmalık çubukları ve sekmeler gibi çeşitli materyal tasarım bileşenleri ve kalıpları için destek sağlar.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:design:28.0.0

Özel Sekmeler Destek Kitaplığı

Özel Sekmeler paketi, uygulamalarınızda özel sekmeler eklemeyi ve yönetmeyi destekleyen API'ler sağlar.

Özel Sekmeler Destek kitaplığı, Özel Sekmeler Hizmeti ve Özel Sekmeler Geri Çağırma gibi çeşitli sınıflar için destek ekler.

Bu paket, API düzeyi 15 veya üstünü gerektirir. Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:customtabs:28.0.0

Percent Destek Kitaplığı

Percent paketi, uygulamanızda yüzdeye dayalı boyutların eklenmesini ve yönetilmesini destekleyen API'ler sağlar.

Not: 26.0.0 sürümünden itibaren, Percent Destek kitaplığı kullanımdan kaldırılmıştır. Bu modülün müşterileri, SDK Yöneticisi'nde ayrı bir yapı olarak sağlanan yeni ConstraintLayout widget'ına geçmelidir.

Percent Support kitaplığı, PercentLayoutHelper.PercentLayoutParams arayüzü ve PercentFrameLayout ile PercentAllowedLayout gibi çeşitli sınıfları destekler.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:percent:28.0.0

ExifInterface Destek Kitaplığı

Exif etiketleri; yön, tarih ve saat, kamera bilgileri ve konum gibi bilgileri doğrudan bir JPEG veya RAW dosyasında depolar. ExifInterface sınıfı, JPEG ve RAW (DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, PEF, SRW ve RAF) biçimindeki EXIF bilgilerinin okunmasını ve JPEG resim dosyalarında EXIF bilgilerinin ayarlanmasını destekler.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:exifinterface:28.0.0

TV İçin Uygulama Önerisi Destek Kitaplığı

Uygulama Önerisi paketi, TV cihazlarında çalışan uygulamanıza içerik önerileri eklemeyi destekleyen API'ler sağlar.

Uygulama kitaplığı ContentRecommendation.ContentMaturity gibi ek açıklamaların yanı sıra ContentRecommendation ve RecommendationExtender gibi çeşitli sınıfları destekler.

Bu paket, API düzeyi 21 veya üstünü gerektirir. Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:recommendation:28.0.0

Wear Kullanıcı Arayüzü Kitaplığı

Bu kitaplıkta, Wear uygulamaları için kullanıcı arayüzleri oluşturmaya yönelik API'ler bulunur. android.support.wear.widget paketinde bulunan API'ler, Giyilebilir Cihaz Destek Kitaplığı'ndaki ilgili API'lerin yerini almıştır.

Daha fazla bilgi edinmek için Wear Kullanıcı Arayüzü Kitaplığını Kullanma bölümüne göz atın.

Bu kitaplık için Gradle derleme komut dosyası bağımlılık tanımlayıcısı aşağıdaki gibidir:

com.android.support:wear:28.0.0