Harici teklifler API'leri

Belirli ülkelerde, uygun geliştiriciler uygulama içi dijital özellik ve hizmetlere yönelik fırsatları tanıtmak da dahil olmak üzere kullanıcıları uygulama dışına yönlendirebilir. Bu kılavuzda, harici teklifleri etkinleştirmeye yönelik API'ler ele alınmaktadır. Bu API'leri kullanmadan önce program şartlarını incelemeniz ve harici teklifler programına kaydolmanız gerekir.

Terim sözlüğü

Bu kılavuzun takip ettiği terim kuralları:

  • Harici teklif API'leri: Gerekli bilgi ekranının gösterilmesi ve geçerli işlemlerin bildirilmesi dahil olmak üzere, kullanıcıyı uygulamanın dışına yönlendirmek için kullanılan API'ler.
  • Harici işlem: Program şartlarında tanımlandığı şekilde uygulama dışında gerçekleşen uygun bir işlem.
  • Harici işlem jetonu: Kullanıcı harici bir işlemi tamamladığında geliştiricinin kullanması için Play Faturalandırma Kitaplığı üzerinden geliştiriciye sağlanan jeton. Bu jeton, Google Play'e başarılı bir satın alma işlemi bildirmek için kullanılır.
  • Harici işlem kimliği: Harici bir işlemi tanımlamak için geliştirici tarafından oluşturulan benzersiz tanımlayıcı.

Harici teklifleri destekleyin

Bu bölümde, harici teklifleri nasıl destekleyebileceğiniz açıklanmaktadır. Bu API'leri kullanmadan önce şunlardan emin olun:

Play Console'da yapılandırın

Play Console'da harici teklifleri yapılandırmak için program şartlarında belirtilen adımları uygulayın.

Kullanıcılar için bilgi ekranı

Bilgi ekranı, kullanıcıların harici bir web sitesini ziyaret etmek üzere olduklarını anlamalarına yardımcı olur. Kullanıcılar harici teklifler API'leri kullanılarak uygulama dışına yönlendirilmeden önce her defasında bilgi ekranı gösterilir.

Bilgi ekranı

Yalnızca örnek amaçlıdır.

Sonraki adımlar

Harici fırsatlar API'lerini entegre etmeye başlamak için hem uygulama içi entegrasyon hem de arka uç entegrasyonu ile ilgili ayrıntılı kılavuzları takip edin.