Kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng

Kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận cho phép bạn trải nghiệm ứng dụng từ góc độ người dùng và tìm ra các vấn đề về khả năng hữu dụng mà bạn có thể chưa phát hiện ra. Việc kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận có thể mang lại cho bạn cơ hội cải tiến và hoàn thiện ứng dụng để ứng dụng trở nên phù hợp với mọi người dùng, kể cả những người khuyết tật.

Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng tất cả các phương pháp mà tài liệu này mô tả:

 • Kiểm thử thủ công: Tương tác với ứng dụng của bạn bằng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận của Android.
 • Kiểm thử bằng công cụ phân tích: Sử dụng các công cụ để khám phá những cơ hội cải thiện chức năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng.
 • Kiểm thử tự động: Bật tính năng kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận trong Espresso và Robolectric.
 • Kiểm thử người dùng: Nhận phản hồi từ những người thật tương tác với ứng dụng của bạn.

Kiểm thử theo cách thủ công

Quy trình kiểm thử thủ công đặt bạn vào vị trí của người dùng. Đối tượng AccessibilityService của Android thay đổi cách ứng dụng trình bày nội dung đến người dùng và cách người dùng tương tác với nội dung đó. Bằng cách sử dụng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận để tương tác với ứng dụng của mình, bạn có thể đóng vai người dùng trải nghiệm ứng dụng.

TalkBack

TalkBack là trình đọc màn hình tích hợp sẵn của Android. Khi TalkBack đang bật, người dùng có thể tương tác với thiết bị Android mà không cần thấy màn hình. Những người dùng khiếm thị có thể thông qua TalkBack để sử dụng ứng dụng của bạn.

Bật TalkBack

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chuyển đến phần Hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) rồi chọn TalkBack.
 3. Ở đầu màn hình TalkBack, hãy nhấn vào Bật/Tắt (On/Off) để bật TalkBack.
 4. Trong hộp thoại xác nhận, hãy chọn OK để xác nhận quyền.

Khám phá ứng dụng của bạn với TalkBack

Sau khi TalkBack được bật, có hai cách điều hướng phổ biến:

 • Điều hướng tuyến tính: Vuốt nhanh sang phải hoặc sang trái để di chuyển qua các thành phần màn hình theo trình tự. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ để chọn.
 • Khám phá bằng cách nhấn: Kéo ngón tay trên màn hình để nghe nội dung bên dưới ngón tay bạn. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ để chọn.

Để sử dụng TalkBack khám phá ứng dụng, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Mở ứng dụng.
 2. Vuốt qua từng phần tử theo trình tự.
 3. Khi bạn di chuyển, hãy tìm hiểu các vấn đề sau đây:

  • Tính năng phản hồi bằng giọng nói dành cho mỗi thành phần có truyền tải nội dung hoặc mục đích phù hợp không? (Tìm hiểu cách viết nhãn có ý nghĩa.)
  • Các thông báo có súc tích không, hay dài dòng một cách không cần thiết?
  • Bạn có thể dễ dàng hoàn thành quy trình làm việc chính không?
  • Bạn có thể truy cập mọi phần tử bằng cách vuốt không?
  • Nếu xuất hiện các cảnh báo hoặc các thông báo tạm thời khác, thì những nội dung này có được đọc to không?

Để biết thêm thông tin và các mẹo, hãy tham khảo Tài liệu dành cho người dùng TalkBack.

Không bắt buộc: Cài đặt TalkBack

Các tuỳ chọn cài đặt dành cho nhà phát triển của TalkBack có thể giúp bạn dễ dàng kiểm thử ứng dụng bằng TalkBack.

Để xem hoặc thay đổi các tuỳ chọn cài đặt nhà phát triển, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chuyển đến phần Hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) rồi chọn TalkBack.
 3. Chọn Cài đặt > Cài đặt nâng cao > Tuỳ chọn cài đặt nhà phát triển (Settings > Advanced settings > Developer settings):

  1. Cấp độ đầu ra của nhật ký: Chọn VERBOSE.
  2. Hiển thị văn bản đầu ra được đọc bằng giọng nói: Bật tuỳ chọn cài đặt này để xem văn bản đầu ra của nội dung được đọc bằng giọng nói TalkBack trên màn hình.

Tiếp cận bằng công tắc (Switch Access)

Tính năng Tiếp cận bằng công tắc cho phép người dùng tương tác với các thiết bị Android bằng một công tắc thay vì màn hình cảm ứng. Có một số loại công tắc: các thiết bị công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như các thiết bị được bán bởi AbleNet, Enabling Devices, RJ Cooper hoặc Tecla*; các phím trên bàn phím bên ngoài; hoặc các nút nhấn. Dịch vụ này có thể hữu ích cho những người dùng bị suy giảm chức năng vận động.

* Google không bảo lãnh cho các công ty này hay sản phẩm của họ.

Bật tính năng Tiếp cận bằng công tắc

Một cách đơn giản để định cấu hình tính năng Tiếp cận bằng công tắc là dùng hai công tắc. Một công tắc được chỉ định là công tắc "Tiếp theo" và di chuyển tâm điểm xung quanh màn hình, còn công tắc thứ hai là công tắc "Chọn" dùng để chọn phần tử được lấy tâm điểm. Để sử dụng phương thức hai công tắc này, bạn có thể dùng bất kỳ cặp phím phần cứng nào.

Lưu ý: Trải nghiệm của người dùng với tính năng Tiếp cận bằng công tắc có thể thay đổi, tuỳ thuộc vào các công cụ và phần mềm đang sử dụng:

 • Nếu dùng công tắc bên ngoài, chẳng hạn như một bàn phím, bạn sẽ phải thực hiện thêm một số bước thiết lập sau. Chẳng hạn, bạn cần bật lại bàn phím phần mềm. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Tài liệu người dùng về tính năng Tiếp cận bằng công tắc.
 • Nếu đang sử dụng TalkBack 5.1 trở lên, bạn sẽ có thể sử dụng trình hướng dẫn thiết lập để định cấu hình tính năng Tiếp cận bằng công tắc. Để sử dụng trình hướng dẫn này thay vì các bước bên dưới, hãy chuyển tới Cài đặt > Hỗ trợ tiếp cận > Tiếp cận bằng công tắc > Cài đặt > Mở phần thiết lập Tiếp cận bằng công tắc (Settings > Accessibility > Switch Access > Settings > Open Switch Access setup).

Để thiết lập cho tính năng Tiếp cận bằng công tắc có thể sử dụng phím giảm âm lượng làm công tắc "Tiếp theo" và phím tăng âm lượng làm công tắc "Chọn", hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Đảm bảo rằng bạn đã tắt TalkBack.
 2. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 3. Chuyển đến phần Hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) và chọn Tiếp cận bằng công tắc (Switch Access), sau đó chọn Cài đặt (Settings).
 4. Trên màn hình Tiếp cận bằng công tắc, hãy nhớ tắt mục Tự động quét (Auto-scan).
 5. Sử dụng phím giảm âm lượng làm công tắc "Tiếp theo":

  1. Nhấn vào Assign Keys for Scanning > Next (Gán phím để quét > Tiếp theo).
  2. Khi hộp thoại mở ra, hãy nhấn phím giảm âm lượng. Hộp thoại sẽ hiển thị KEYCODE_VOLUME_DOWN.
  3. Nhấn vào OK để xác nhận và thoát khỏi hộp thoại.
 6. Sử dụng phím tăng âm lượng làm công tắc "Chọn":

  1. Nhấn vào Chọn (Select).
  2. Khi hộp thoại mở ra, hãy nhấn phím tăng âm lượng. Hộp thoại sẽ hiển thị KEYCODE_VOLUME_UP.
  3. Nhấn vào OK để xác nhận và thoát khỏi hộp thoại.
 7. Để quay lại mục Tiếp cận bằng công tắc, hãy nhấn nút quay lại.

 8. Không bắt buộc: Nếu đang sử dụng TalkBack 5.1 trở lên, bạn có thể chọn Phản hồi bằng giọng nói (Spoken feedback) để bật tính năng phản hồi bằng giọng nói.

 9. Để quay lại màn hình chính của tính năng Tiếp cận bằng công tắc, hãy nhấn nút quay lại.

 10. Ở đầu màn hình Tiếp cận bằng công tắc, hãy nhấn vào Bật/Tắt (On/Off) để bật tính năng Tiếp cận bằng công tắc.

 11. Trong hộp thoại xác nhận, hãy chọn OK để xác nhận quyền.

Khám phá ứng dụng bằng tính năng Tiếp cận bằng công tắc

Để khám phá ứng dụng bằng tính năng Tiếp cận bằng công tắc, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Mở ứng dụng.
 2. Để bắt đầu quét, hãy nhấn vào công tắc "Tiếp theo" (giảm âm lượng).
 3. Tiếp tục nhấn "Next" (Tiếp theo) cho đến khi bạn tới được mục mình muốn chọn.
 4. Để chọn mục được làm nổi bật, hãy nhấn vào công tắc "Chọn" (tăng âm lượng).
 5. Khi bạn di chuyển, hãy tìm hiểu các vấn đề sau đây:

  • Bạn có thể dễ dàng hoàn thành quy trình làm việc chính không?
  • Nếu có văn bản hoặc dữ liệu nhập khác, bạn có thể dễ dàng thêm và chỉnh sửa nội dung không?
  • Có phải các mục chỉ được làm nổi bật nếu bạn có thể thực hiện một thao tác với các mục đó?
  • Có phải mỗi mục chỉ được làm nổi bật một lần?
  • Tất cả các chức năng có sẵn thông qua cử chỉ trên màn hình cảm ứng cũng có sẵn dưới dạng các thành phần điều khiển có thể chọn hoặc các thao tác tuỳ chỉnh trong tính năng Tiếp cận bằng công tắc phải không?
  • Nếu bạn đang sử dụng TalkBack 5.1 trở lên và đã bật tính năng phản hồi bằng giọng nói, thì tính năng phản hồi bằng giọng nói dành cho từng phần tử có truyền tải nội dung hoặc mục đích phù hợp không? (Tìm hiểu cách viết nhãn có ý nghĩa.)

Không bắt buộc: Sử dụng tính năng chọn nhóm để xem tất cả các mục có thể quét

Chọn nhóm là một phương thức điều hướng Tiếp cận bằng công tắc cho phép bạn xem tất cả các mục có thể quét cùng một lúc. Tuỳ chọn này cho phép bạn thực hiện kiểm thử nhanh để xem các phần tử trên màn hình có được làm nổi bật chính xác hay không.

Để bật tính năng chọn nhóm, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chuyển đến phần Hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) và chọn Tiếp cận bằng công tắc (Switch Access), sau đó chọn Cài đặt (Settings).
 3. Trên màn hình Tiếp cận bằng công tắc, hãy nhớ tắt mục Tự động quét (Auto-scan).
 4. Chọn Phương thức quét > Chọn nhóm (Scanning method > Group selection).
 5. Nhấn vào Gán công tắc để quét (Assign switches for scanning).
 6. Hãy đảm bảo rằng văn bản trong Công tắc chọn nhóm 1 (Group selection switch 1)Công tắc chọn nhóm 2 (Group selection switch 2) trình bày rằng có một công tắc được gán cho mỗi mục. Nếu bạn đã làm theo các bước để bật tính năng Tiếp cận bằng công tắc, các nút âm lượng đã được chỉ định.

Để khám phá ứng dụng bằng cách sử dụng tính năng chọn nhóm của Tiếp cận bằng công tắc, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Nhấn phím "Chọn" (tăng âm lượng) để làm nổi bật tất cả các mục có thể hành động trên màn hình hiện tại. Tìm các vấn đề sau:

  • Có phải chỉ những mục có thể hành động mới được làm nổi bật?
  • Tất cả các mục có thể hành động có được làm nổi bật không?
  • Mật độ của các mục được làm nổi bật có hợp lý không?
 2. Hãy chuyển sang một màn hình khác để xoá phần được làm nổi bật.

Để tìm hiểu thêm về cách người dùng có thể sử dụng tính năng chọn nhóm để di chuyển, hãy xem Mẹo sử dụng tính năng Tiếp cận bằng công tắc.

Dịch vụ khác

Android cung cấp một số công cụ khác để kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng.

BrailleBack

Google BrailleBack là một ứng dụng cho phép người dùng kết nối màn hình chữ nổi có thể làm mới với thiết bị Android thông qua Bluetooth. BrailleBack hoạt động cùng với TalkBack để mang đến trải nghiệm kết hợp cả giọng nói và chữ nổi.

Để kiểm thử ứng dụng có màn hình chữ nổi, hãy tìm hiểu cách cài đặt và bật BrailleBack.

Để xem chữ nổi (và bản dịch ASCII) do BrailleBack kết xuất mà không cần kết nối màn hình Chữ nổi, bạn có thể sử dụng tuỳ chọn lớp phủ trong chế độ cài đặt BrailleBack:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chuyển đến Hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) rồi chọn BrailleBack.
 3. Chọn Cài đặt > Tuỳ chọn cho nhà phát triển > Hiển thị đầu ra Chữ nổi trên màn hình (Settings > Developer options > Show Braille output on screen).

Truy cập bằng giọng nói (Voice Access)

Tính năng Truy cập bằng giọng nói cho phép người dùng điều khiển thiết bị Android bằng các lệnh thoại. Tính năng Truy cập bằng giọng nói có trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên. Để kiểm thử tính năng Truy cập bằng giọng nói trên ứng dụng của bạn, hãy tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng chế độ Truy cập bằng giọng nói.

Công cụ phân tích

Việc kiểm thử bằng công cụ phân tích có thể mở ra cơ hội cải thiện chức năng hỗ trợ tiếp cận mà bạn có thể bỏ lỡ thông qua việc kiểm thử thủ công.

Trình quét hỗ trợ tiếp cận (Accessibility Scanner)

Ứng dụng Trình quét hỗ trợ tiếp cận sẽ quét màn hình và cung cấp nội dung đề xuất để cải thiện chức năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng. Trình quét hỗ trợ tiếp cận sử dụng Khung kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận để đưa ra nội dung đề xuất cụ thể sau khi xem xét nhãn nội dung, những mục có thể nhấp, độ tương phản và nhiều yếu tố khác.

Chúng tôi đã tích hợp Khung kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận Android trong Android Studio để giúp bạn tìm các vấn đề về hỗ trợ tiếp cận trong bố cục. Để khởi chạy bảng điều khiển, hãy nhấp vào nút báo cáo lỗi trong Trình chỉnh sửa bố cục.

Minh hoạ Trình quét hỗ trợ tiếp cận

Tìm hiểu thêm:

Báo cáo trước khi ra mắt trên Google Play

Nếu phân phối ứng dụng trên Google Play, bạn sẽ có quyền truy cập vào báo cáo trước khi ra mắt của ứng dụng đó. Google Play sẽ tạo báo cáo này ngay sau khi bạn tải một ứng dụng lên kênh phát hành bằng Google Play Console. Báo cáo trước khi ra mắt, cũng có trong Google Play Console, thể hiện kết quả kiểm thử mà Google Play thực hiện trên ứng dụng của bạn.

Cụ thể, Google Play chạy các kiểm thử về chức năng hỗ trợ tiếp cận bằng Khung kiểm thử hỗ trợ tiếp cận (Accessibility Test Framework). Kết quả của các kiểm thử này xuất hiện trong một bảng trên thẻ Hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) của báo cáo trước khi ra mắt ứng dụng.

Bảng này sắp xếp các cơ hội cải thiện thành các danh mục sau:

Kích thước mục tiêu cảm ứng
Các phần tử tương tác trong ứng dụng có vùng lấy tâm điểm hay kích thước mục tiêu cảm ứng nhỏ hơn so với đề xuất.
Độ tương phản thấp
Các thực thể có cặp màu được sử dụng cho một phần tử văn bản và nền phía sau phần tử đó có tỷ lệ tương phản màu thấp hơn mức đề xuất.
Nhãn nội dung
Các thành phần giao diện người dùng không có nhãn mô tả mục đích của một phần tử cụ thể.
Triển khai
Các thuộc tính được gán cho các phần tử giao diện người dùng khiến các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận của hệ thống khó diễn giải các phần tử một cách chính xác. Ví dụ như khi xác định nội dung mô tả cho một nhãn View có thể chỉnh sửa và khi sử dụng một thứ tự truyền tải thành phần không khớp với bố cục logic của các thành phần.

Theo bảng này, báo cáo trước khi ra mắt đưa ra thông tin tổng quan nhanh về ứng dụng. Các thông tin tổng quan nhanh này đại diện cho các cơ hội hàng đầu để cải thiện chức năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng trong từng danh mục. Khi chọn ảnh chụp màn hình, bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết, bao gồm cả nội dung cải thiện được đề xuất và danh sách đầy đủ hơn về các vị trí có thể áp dụng cùng nội dung cải thiện đó trong ứng dụng của bạn.

Hình 1 hiển thị một ví dụ về bảng xuất hiện trên thẻ Hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) của báo cáo trước khi ra mắt trong Google Play. Hình này cũng bao gồm một trong các phần tổng quan nhanh của ứng dụng; phần này cho thấy nút Tiếp theo (Next) có kích thước mục tiêu cảm ứng nhỏ hơn mức đề xuất.

Ảnh chụp màn hình của các phần trong báo cáo trước khi ra mắt
Hình 1. Bảng tóm tắt mẫu (bên trái) và ảnh chụp màn hình (phải) trong thẻ Hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) của báo cáo trước khi ra mắt

Trình xem Automator của giao diện người dùng

Công cụ uiautomatorviewer cung cấp một GUI tiện lợi để quét và phân tích các thành phần giao diện người dùng hiện đang hiển thị trên thiết bị Android. Bạn có thể sử dụng Trình xem Automator của giao diện người dùng để kiểm tra hệ thống phân cấp bố cục và xem các thuộc tính của các thành phần giao diện người dùng có thể quan sát được trên nền trước của thiết bị. Dựa trên thông tin này, bạn có thể tạo thêm nhiều chương trình kiểm thử chi tiết, chẳng hạn như bằng cách tạo bộ chọn giao diện người dùng khớp với một thuộc tính hiển thị cụ thể. Công cụ này nằm trong thư mục tools của SDK Android.

Trong việc kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận, công cụ này sẽ hữu ích trong việc khắc phục các sự cố được tìm thấy bằng các phương thức kiểm thử khác. Ví dụ: nếu quy trình kiểm thử thủ công cho kết quả là một khung hiển thị không có văn bản có thể đọc to mà đáng lẽ phải có hoặc một khung hiển thị đáng ra không phải là tâm điểm nhưng lại đang là tâm điểm, bạn có thể sử dụng công cụ này để hỗ trợ xác định nguồn gây lỗi.

Để tìm hiểu thêm về Trình xem Automator của giao diện người dùng, hãy xem phần Kiểm thử giao diện người dùng cho nhiều ứng dụng.

Tìm lỗi mã nguồn (Lint)

Android Studio hiển thị các cảnh báo lỗi mã nguồn (lint) liên quan đến nhiều vấn đề về hỗ trợ tiếp cận và cung cấp đường liên kết đến các vị trí trong mã nguồn chứa các vấn đề này. Trong ví dụ sau, một hình ảnh bị thiếu thuộc tính contentDescription. Nội dung mô tả bị thiếu sẽ dẫn đến thông báo sau:

[Accessibility] Missing 'contentDescription' attribute on image

Hình 2 đưa ra ví dụ về việc thông báo này xuất hiện trong Android Studio:

Ảnh chụp màn hình thông báo
Hình 2. Thông báo trong Android Studio cho biết thuộc tính contentDescription bị thiếu

Nếu người dùng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận (chẳng hạn như trình đọc màn hình) gặp phải hình ảnh này trong chính ứng dụng, họ sẽ không thể hiểu ý nghĩa của hình ảnh.

Kiểm thử tự động

Nền tảng Android hỗ trợ một số khung kiểm thử, trong đó có EspressoRobolectric, mỗi khung cho phép bạn tạo và chạy các quy trình kiểm thử tự động giúp đánh giá chức năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng.

Để xem video tổng quan về kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận bằng Espresso và Robolectric, hãy xem video sau đây từ phút 31:54 đến phút 34:19: Thiết kế và kiểm thử toàn diện: Giúp ứng dụng của bạn dễ tiếp cận hơn - Google I/O 2016.

Espresso

Espresso là một thư viện kiểm thử trên Android được thiết kế để giúp bạn kiểm thử giao diện người dùng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thư viện này cho phép bạn tương tác với các thành phần giao diện người dùng đang kiểm thử trong ứng dụng của bạn và khẳng định rằng một số hành vi nhất định xảy ra hoặc các điều kiện cụ thể được đáp ứng.

Phần này mô tả cách chạy quy trình kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận bằng Espresso.

Bật tính năng kiểm tra

Bạn có thể bật và định cấu hình kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận bằng lớp AccessibilityChecks:

Kotlin

import androidx.test.espresso.accessibility.AccessibilityChecks

@RunWith(AndroidJUnit4::class)
@LargeTest
class MyWelcomeWorkflowIntegrationTest {
  init {
    AccessibilityChecks.enable()
  }
}

Java

import androidx.test.espresso.accessibility.AccessibilityChecks;

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
@LargeTest
public class MyWelcomeWorkflowIntegrationTest {
  @BeforeClass
  public void enableAccessibilityChecks() {
    AccessibilityChecks.enable();
  }
}

Theo mặc định, các bước kiểm tra sẽ chạy khi bạn thực hiện bất kỳ hành động xem nào được xác định trong ViewActions. Mỗi lượt kiểm tra bao gồm thành phần hiển thị mà hành động được thực hiện, cũng như tất cả các thành phần hiển thị con. Bạn có thể đánh giá toàn bộ hệ thống phân cấp thành phần hiển thị của một màn hình trong mỗi lần kiểm tra bằng cách chuyển true vào setRunChecksFromRootView(), như minh hoạ trong đoạn mã sau:

Kotlin

AccessibilityChecks.enable().setRunChecksFromRootView(true)

Java

AccessibilityChecks.enable().setRunChecksFromRootView(true);

Đình chỉ các tập hợp con của kết quả

Sau khi Espresso chạy quy trình kiểm thử hỗ trợ tiếp cận trên ứng dụng, bạn có thể tìm thấy một số cơ hội cải thiện chức năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng chưa thể được giải quyết ngay lập tức. Để quy trình kiểm thử Espresso không tiếp tục thất bại vì những kết quả này, bạn có thể tạm thời bỏ qua những kết quả đó. Khung kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận (ATF) cung cấp chức năng này bằng cách sử dụng phương thức setSuppressingResultMatcher(), hướng dẫn Espresso đình chỉ tất cả kết quả đáp ứng biểu thức so khớp nhất định đã đề ra.

Khi bạn thực hiện các thay đổi trên ứng dụng để giải quyết một khía cạnh của chức năng hỗ trợ tiếp cận, việc Espresso hiển thị kết quả cho nhiều khía cạnh khác của chức năng hỗ trợ tiếp cận sẽ có lợi cho bạn. Vì lý do này, tốt nhất là bạn chỉ nên đình chỉ các cơ hội cải thiện đã biết.

Khi bạn tạm thời đình chỉ các phát hiện từ việc kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận (mà bạn dự định sẽ giải quyết sau này), điều quan trọng là không vô tình đình chỉ các phát hiện tương tự. Vì lý do này, hãy sử dụng trình so khớp có phạm vi hẹp. Để thực hiện, hãy chọn một trình so khớp để Espresso chỉ đình chỉ một kết quả nhất định nếu kết quả đó đáp ứng từng bước kiểm tra chức năng hỗ trợ tiếp cận sau đây:

 1. Các bước kiểm tra chức năng hỗ trợ tiếp cận thuộc một loại nhất định, chẳng hạn như kiểm tra kích thước mục tiêu cảm ứng.
 2. Các bước kiểm tra chức năng hỗ trợ tiếp cận để đánh giá một thành phần cụ thể trên giao diện người dùng, chẳng hạn như một nút nhấn.

ATF xác định một số trình so khớp để giúp bạn xác định kết quả sẽ hiển thị trong các quy trình kiểm thử Espresso. Ví dụ sau đây đình chỉ các kết quả kiểm tra liên quan đến độ tương phản màu sắc của một phần tử TextView. Giá trị định danh của phần tử là countTV.

Kotlin

AccessibilityChecks.enable().apply {
    setSuppressingResultMatcher(
        allOf(
          matchesCheckNames(`is`("TextContrastViewCheck")),
          matchesViews(withId(R.id.countTV))
        )
    )
}

Java

AccessibilityValidator myChecksValidator = AccessibilityChecks.enable();
Matcher<? super AccessibilityViewCheckResult> myChecksMatcher =
    Matchers.allOf(matchesCheckNames(is("TextContrastViewCheck")),
            matchesViews(withId(R.id.countTV)));
myChecksValidator.setSuppressingResultMatcher(myChecksMatcher);

Robolectric

Robolectric là một thư viện kiểm thử Android nguồn mở cho phép bạn kiểm thử mã Android thật trên máy ảo, mà không cần khởi động trình mô phỏng. Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Robolectric.

Đình chỉ các vấn đề đã biết

Khi bật tính năng kiểm tra của Robolectric trong lần đầu tiên, bạn có thể gặp phải một số vấn đề mà bạn có thể không giải quyết được ngay lập tức. Bạn có thể đình chỉ các lỗi này bằng cách thiết lập trình khớp đối với các kết quả mà bạn muốn đình chỉ. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về phương thức setSuppressingResultMatcher() của lớp AccessibilityUtil có trong Robolectric.

Kiểm thử người dùng

Cùng với các phương pháp kiểm thử khác trong hướng dẫn này, kiểm thử người dùng cũng có thể cung cấp các thông tin chuyên sâu có giá trị và cụ thể về khả năng hữu dụng của ứng dụng.

Để tìm người dùng có thể kiểm thử ứng dụng, hãy sử dụng các phương pháp sau:

 1. Liên hệ với các tổ chức, các trường cao đẳng hoặc trường đại học tại địa phương có nội dung đào tạo dành cho người khuyết tật.
 2. Liên hệ trong cộng đồng xã hội của bạn. Có thể có những người khuyết tật sẵn sàng trợ giúp.
 3. Liên hệ một dịch vụ kiểm thử người dùng (chẳng hạn như usertesting.com) đặt vấn đề xem họ có thể kiểm thử ứng dụng của bạn và đưa cả những người dùng bị khuyết tật vào quá trình kiểm thử hay không.
 4. Tham gia diễn đàn hỗ trợ tiếp cận, chẳng hạn như Accessibility hoặc Eyes-free và yêu cầu các tình nguyện viên dùng thử ứng dụng của bạn.

Để biết thêm mẹo, hãy xem phần kiểm thử người dùng của video này, từ phút 31:10 đến 44:51: Hậu trường: Những điểm mới trong Tính năng hỗ trợ tiếp cận Android – Google I/O 2016.